Jak inwestować w Rosji poprzez fundusze?

Rosja jest rynkiem wyjątkowym: łączy w sobie ogromny potencjał i ogromne ryzyko. Na polskim rynku potencjał ten został tylko w niewielkim stopniu dostrzeżony, gdyż w funduszach akcji rosyjskich ulokowaliśmy około 120 mln zł

Publikacja: 05.03.2013 03:14

Rosja, jako największy producentów surowców i energii pod względem całkowitego PKB zajmuje 6. miejsce na świecie. Z perspektywy inwestycyjnej Rosja ma również status najbardziej popularnego rynku w Europie Środkowo-Wschodniej, co oczywiście ma ścisły związek z kapitalizacją rosyjskiej giełdy. Pod tym względem Moskwa bije nie tylko giełdę w Stambule i Warszawie, ale również obie łącznie. Wysoka kapitalizacja to główny powód, dla którego większość funduszy zagranicznych inwestujących w naszym regionie skupia się właśnie na Rosji. Zupełnie inaczej jest w przypadku krajowych TFI, które w funduszach inwestujących w Nowej Europie w pierwszej kolejności skupiają się na Turcji.

Znaczne uzależnienie od rynku surowców sprawia, że giełda w Moskwie należy do najbardziej zmiennych na świecie. Tezę tę potwierdza zachowanie indeksu RTS w szczególności w różnych fazach cyklu koniunkturalnego. W okresach silnej hossy, przykładowo w latach 2003-2007 indeks rosyjskiej giełdy zyskał blisko 550 proc. w porównaniu z prawie 330 proc. jakie odnotował indeks rynków wschodzących  MSCI Emerging Markets. Natomiast w spadkowym 2008 r., kiedy indeks RTS stracił ponad -70 proc. bilans rynków wschodzących wyniósł -54 proc. Jak widać, Rosja jest rynkiem wyjątkowym, gdyż łączy w sobie ogromny potencjał, ale i ogromne ryzyko. Niestety na polskim rynku potencjał ten został tylko w niewielkim stopniu dostrzeżony, gdyż w funduszach akcji rosyjskich ulokowaliśmy około 120 mln złotych.

Łącznie w Polsce można nabyć jednostki 10 funduszy akcji rosyjskich. W ofercie krajowych TFI mamy cztery takie rozwiązania i trzy w ofercie instytucji zagranicznych. Dodatkowo w ofercie ubezpieczycieli, obok kilku funduszy ze wspomnianego wyżej grona, znajdują się jeszcze trzy rozwiązania zagraniczne, w tym takie, które nie posiadają zgody KNF na bezpośrednią sprzedaż w Polsce.

 

 

Pierwsze różnice pomiędzy  funduszami w ofercie polskich i zagranicznych TFI widać już na pierwszy rzut oka. Wśród funduszy oferowanych przez zagraniczne TFI za statutowy wzorzec zazwyczaj służy popularny indeks MSCI Russia 10-40. Różni się on od głównego indeksu rosyjskiej giełdy RTS tym, że udział największych spółek w indeksie jest ograniczony do maksymalnie 10 proc., a łączny udział 5 największy spółek wynosi maksymalnie 40 proc.

W przypadku krajowych rozwiązań w grę wchodzą także indeksy rosyjskiej giełdy, takie jak RTS (notowany w USD) czy Micex (notowany w rublach), oba grupujące 50 największych spółek notowanych na rosyjskiej giełdzie. Większość funduszy ma pełną ekspozycję na rynek rosyjski, jednak 2 się wyróżniają:  WIOF Russia and CIS Performance oraz  ING Rosja. Ich aktywa w ok. 30 proc. lokowane są także poza Rosją.

Jedną z cech odróżniającą fundusze krajowych TFI od zagranicznych jest także udział akcji w portfelu. Podczas gdy zagraniczne fundusze akcyjne z reguły są niemal w 100 proc. zainwestowane w akcje, krajowe fundusze mają nawet kilkunasto procentowy udział gotówki w portfelu. W efekcie fundusze te mogą nie w pełni odzwierciedlać koniunkturę na rynku. Poza tym dwa fundusze krajowe lokują aktywa w fundusze zagraniczne ( ING Rosja oraz  Investor Rosja). Investor Rosja inwestuje ok. 90 proc. kapitału w fundusz DWS Rosja. Z kolei w portfelu ING Rosja znajdziemy m.in. także jednostki ING (L) Emerging Europe (P), PICTET F-EASTERN EUROPE-I oraz RBS MARKET ACCESS DAXGLOBAL.

 

 

W tym roku wyniki funduszy akcji rosyjskich wynoszą od 3,2 do 7,2 proc. W poprzednich latach różnice między wynikami sięgały nawet kilkunastu procent. Nie można jednoznacznie powiedzieć które fundusze (krajowe czy zagraniczne) są lepsze. Ważne jest bowiem w co inwestują. W minionym roku najlepszy wynik wypracował  Arka Prestiż Akcji Rosyjskich (6,9 proc.), dwa lata wcześniej był to już fundusz zagraniczny  Raiffeisen-Rosja-Akcje ze stopą zwrotu na poziomie 38,5 proc. Fundusz ten trzykrotnie w ciągu ostatnich trzech lat osiągnął wynik lepszy od średniej w grupie (licząc w złotych). Według danych na koniec stycznia 2013 r., fundusz inwestuje najwięcej w spółki energetyczne, finansowe i surowcowe.

Oprócz odmiennego spektrum inwestycyjnego spore różnice widać również na poziomie innych parametrów, takich jak chociażby poziom pierwszej wpłaty. Najwięcej kapitału potrzeba do inwestycji w  Quercus Rosja (20 tys. zł) oraz  Arka Prestiż Akcji Rosyjskich (250 tys. zł). Fundusze  Investor Rosja i  ING Rosja oferują niskie progi wejścia -odpowiednio 100 zł i 200 zł. By zainwestować w rozwiązania zagranicznych instytucji potrzebna jest kwota co najmniej 800 zł. Najniższa pierwsza wpłata - 200 euro - jest wymagana w przypadku funduszu  WIOF Russia and CIS Performance Fund. Na inwestycje w fundusz  Raiffeisen-Rosja-Akcje musimy przeznaczyć odpowiednio 1 tys. euro/ 1 tys. dol.

Tym co jest charakterystyczne dla funduszy w ofercie instytucji zagranicznych, to to, że pobierają one nieco wyższe opłaty manipulacyjne (nawet powyżej 5 proc.), ale za to dużo niższa jest opłata za zarządzanie. W przypadku funduszy zagranicznych sięga ona od 1,75 proc. do 2,4 proc., podczas gdy w krajowych funduszach jest to między 3 proc. a 4 proc. Trzeba też pamiętać, iż w przypadku 2 funduszy krajowych, opłata za zarządzanie pobierana jest podwójnie (w funduszu źródłowym oraz funduszu krajowego TFI). Natomiast w funduszu  Quercus Rosja funkcjonuje również opłata za sukces, która jest pobierana tylko wtedy gdy fundusz pobije swój benchmark.

Rosja, jako największy producentów surowców i energii pod względem całkowitego PKB zajmuje 6. miejsce na świecie. Z perspektywy inwestycyjnej Rosja ma również status najbardziej popularnego rynku w Europie Środkowo-Wschodniej, co oczywiście ma ścisły związek z kapitalizacją rosyjskiej giełdy. Pod tym względem Moskwa bije nie tylko giełdę w Stambule i Warszawie, ale również obie łącznie. Wysoka kapitalizacja to główny powód, dla którego większość funduszy zagranicznych inwestujących w naszym regionie skupia się właśnie na Rosji. Zupełnie inaczej jest w przypadku krajowych TFI, które w funduszach inwestujących w Nowej Europie w pierwszej kolejności skupiają się na Turcji.

Pozostało 87% artykułu
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Materiał Promocyjny
Zrównoważony transport miejski w Polsce Wschodniej: program Fundusze Europejskie
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora
Materiał Promocyjny
THE FUTURE OF FINANCE
Emerytura
Polacy łatwo sprawdzą ile mają pieniędzy na emeryturę. Jest projekt ustawy
Emerytura
Polacy sprawdzają, ile mają pieniędzy w PPK. Nawet ci, co nie mają