Marcowa oferta obligacji skarbowych dla inwestorów detalicznych

W marcu Ministerstwo Finansów postanowiło utrzymać na tym samym, co w lutym poziomie oprocentowanie obligacji skarbowych i marże w oparciu o które wyliczane jest w kolejnych latach oprocentowanie zmienne. Od lutego wszystkie rodzaje obligacji skarbowych można zakupić także w ramach konta IKE-Obligacje

Publikacja: 27.02.2013 11:27

W ramach emisji marcowej inwestorzy indywidualni mogą zdecydować się na:

Tradycyjnie wartość nominalna jednej obligacji, niezależnie od rodzaju, została ustalona na poziomie 100 zł.

- Ustalając oprocentowanie dla obligacji Skarbu Państwa bierzemy pod uwagę wiele czynników, w szczególności koszt pożyczkowy dla Skarbu Państwa, a jednocześnie staramy się zapewnić inwestorom detalicznym, jak największy zysk – wyjaśnia Anna Suszyńska, zastępca dyrektora Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów. – Zależy nam, by oferować inwestorom indywidualnym, najlepsze warunki do lokowania ich oszczędności, a zapewnia je nie tylko wysokość oprocentowania, ale bezpieczeństwo i elastyczność oferowanych produktów – dodaje Anna Suszyńska.

Od lutego 2013 roku wszystkie rodzaje obligacji skarbowych można zakupić w ramach konta IKE Obligacje. Zyski z oszczędności gromadzonych w trzecim filarze zwolnione są z tzw. podatku Belki (czyli podatku od zysków kapitałowych w wysokości 19 proc.). Limit wpłat na IKE został w 2013 roku ustalony na poziomie 11 139 zł.

 

Co składa się na wysokość oprocentowania obligacji skarbowych?

Jedynym skarbowym papierem dłużnym o oprocentowaniu stałym, są obligacje dwuletnie, tzw. dwulatki. W marcu, wysokość oprocentowania, została ustalona na poziomie 3,50 proc, a zysk po roku dopisywany jest do kapitału. Oznacza to, że w przypadku tego instrumentu finansowego, już w dniu zakupu wiemy, jaka będzie wysokość naszego dochodu. Skumulowany zysk z inwestycji w te papiery wyniesie 7,12 proc.

Pozostałe rodzaje obligacji mają oprocentowanie zmienne oraz różny sposób naliczania i wypłaty odsetek.

W przypadku trzylatek, jest ono wyliczane co pół roku, w oparciu o wskaźnik WIBOR 6M powiększany o mnożnik. Dla emisji TOZ0316 wynosi on 1,00. Zyski z oszczędności ulokowanych w obligacjach trzyletnich wypłacane są raz na pół roku.

Czterolatki mają oprocentowanie wyliczane w oparciu o poziom inflacji z ostatnich 12 miesięcy i marżę, która w przypadku emisji marcowej wynosi: 2,80 proc. w pierwszym roku odsetkowym i 1,25 proc. przez pozostały okres oszczędzania. Zysk w przypadku tych papierów dłużnych wypłacany jest raz na rok.

Dla obligacji dziesięcioletnich oprocentowanie tak, jak dla czterolatek, obliczane jest w oparciu o poziom inflacji powiększony o marżę. Dla emisji marcowych marża wynosi 3,30 proc. w pierwszy roku oszczędzania i 1,50 proc. w latach kolejnych. Zysk, rokrocznie dopisywany jest do kapitału, co korzystanie wpływa na ostateczny wynik oszczędzania.

- Dochody z papierów skarbowych traktowane są na równi z dochodami z lokat bankowych – mówi Małgorzata Jabłońska, dyrektor Rynku Pierwotnego w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego. – Podlegają one opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19 proc. Odprowadzaniem tego podatku zajmuje się PKO Bank Polski, dlatego zysku z obligacji nie trzeba wykazywać w rocznych zeznaniach podatkowych (PIT) – dodaje Małgorzata Jabłońska.

Elastyczne rozwiązanie inwestycyjne

Dużą zaletą obligacji skarbowych jest ich płynność, czyli możliwość wycofania środków z oszczędności przed terminem ich wykupu.

- Obligacje skarbowe skonstruowane są tak, by istniała możliwość wcześniejszego ich wykupu przez emitenta – tłumaczy Anna Suszyńska, zastępca dyrektora Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów. – Z opcji przedterminowego wykupu można skorzystać, po upływie jednego miesiąca od zakupu, do jednego miesiąca przed terminem wykupu – wyjaśnia Anna Suszyńska.

W przypadku przedterminowego wykupu potrącona zostanie część zysku wypracowanego przez nasze oszczędności.  W przypadku obligacji dwu-, trzy- i czteroletnich będzie to nie więcej niż 1 zł., a  dla dziesięciolatek maksymalnie 2 zł.  Istnieje także inne rozwiązanie, jest nim znalezienie na własną rękę chętnego do zakupu i zawarcie z nim umowy sprzedaży.

Jak dokonać zakupu obligacji skarbowych?

Obligacje oszczędnościowe można nabywać praktycznie przez cały rok, ponieważ oferowane są w cyklach miesięcznych. Początek sprzedaży jednej emisji następuje tuż po zakończeniu sprzedaży emisji poprzedniej. Papiery te, mogą nabywać zarówno obywatele Polski, jak i inwestorzy zagraniczni. Do dokonania zakupu niezbędny jest dowód lub paszport (dla osób z zagranicy). Obligacje skarbowe mogą nabywać osoby pełnoletnie, lub w imieniu osób niepełnoletnich rodzice (o ile nie są pozbawieni praw rodzicielskich) lub opiekunowie ustawowi. Wszyscy nabywcy obligacji wpisywani są do Rejestru Nabywców Obligacji.

Obligacje Skarbu Państwa można nabyć z każdego zakątka Polski. Jest to możliwe dzięki temu, że wykorzystywanych jest wiele kanałów dystrybucji. Instytucją uprawnioną do dystrybucji obligacji skarbowych jest PKO Bank Polski. Zakupu obligacji można dokonać w oddziałach Banku oraz punktach obsługi klienta Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego. Dodatkowo przez telefon: dzwoniąc pod numer 801 310 210 w godzinach od 8 do 20, bądź 81 535 66 55 dla połączeń z telefonów komórkowych i z zagranicy, oraz Internet w serwisie: www.zakup.obligacjeskarbowe.pl lub poprzez konto Inteligo.

Słowniczek:

W ramach emisji marcowej inwestorzy indywidualni mogą zdecydować się na:

Tradycyjnie wartość nominalna jednej obligacji, niezależnie od rodzaju, została ustalona na poziomie 100 zł.

Pozostało 97% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami