PTE cięły koszty

Towarzystwa emerytalne mocno obcięły koszty w minionym roku. Mimo spadku przychodów pozwoliło im to więcej zarobić

Publikacja: 26.02.2013 17:22

Powszechne towarzystwa emerytalne zarobiły 715 mln zł w 2012 r. – podała Komisja Nadzoru Finansowego. To o 16 proc. więcej niż przed rokiem.  Towarzystwom emerytalnym, które zarządzają dwoma rodzajami funduszy emerytalnych: otwartymi i dobrowolnymi, udało się wypracować zysk netto o 100 mln zł wyższy niż przed rokiem, mimo że ich przychody spadły.

Wpływy wynikające z zarządzania OFE obniżyły się o 10 proc., do 1,5 mld zł. To efekt tego, że miniony rok był pierwszym pełnym, w którym do funduszy trafiała składka klientów w obniżonej wysokości – 2,3 proc. To spowodowało, że przychody z opłaty od wpłacanych przez klientów składek zmniejszyły się prawie o połowę, do ok.  290 mln zł. Z kolei przychody z innej opłaty – za zarządzanie aktywami zwiększyły się o 5 proc., do nieco ponad 1 mld zł. To nie zaskakuje, że miniony rok był udany dla inwestycji funduszy emerytalnych, a tym samym ich aktywa skoczyły o prawie 45 mld zł, do ok. 270 mld zł.

Poza tym jak dodaje Paweł Pytel, prezes Aviva PTE, w 2012 r. wystąpiła specyficzna sytuacja, bo towarzystwa zyskały dodatkowe spore wpływy z rachunku premiowego (dodatkowe wpływy za dobre wyniki inwestycyjne – od red.). - W obecnym roku juz tak nie będzie, ale równocześnie nieznacznie wzrosną przychody towarzystw z tytułu opłaty od składki. Wynika to ze zwiększenia wysokości składki przekazywanej OFE do 2,8 proc. – mówi Pytel.

I jak dodaje koszty ogółem PTE do aktywów OFE spadły kolejny rok z rzędu do 0,6 proc. W 2011 r. było to 0,73 proc. - Uczestnictwo w OFE jest dla klientów coraz tańsze - mówi Pytel.

Nieznaczące były przychody towarzystw z zarządzania drugim funduszem emerytalnym – dobrowolnym. Wyniosły zaledwie 284,4 tys. zł, z czego gros to wpływy z opłaty od składek. PTE mogą tworzyć DFE od początku 2012 r., robiły to różnym czasie i nie wszystkie się na to zdecydowały. W tych funduszach lokowane są zaś dodatkowo i dobrowolnie odkładane pieniądze przez Polaków z myślą o emeryturze w ramach kont emerytalnych:  IKZE  i IKE.

Koszty zarządzania dwoma funduszami emerytalnymi spadły aż o 30 proc., do 728,2 mln zł. Obniżyły się przede wszystkie te wydatki na które towarzystwa miały wpływ, czyli nieobowiązkowe. Obniżyły się o 45 proc., do 328,4 mln zł. To w dużej mierze efekt zakazu akwizycji wprowadzonego z początkiem 2012 r. Koszty usług akwizycyjnych zmniejszyły się z 385 mln zł, do 122 mln zł (o -70 proc., PTE mogły rozpisywać te koszty w czasie i stąd wciąż pojawiają się w rachunku wyników).  Towarzystwa nieco zwiększyły koszty marketingowe - o 16 proc., do prawie 10 mln zł i nieznacznie obniżyły wynagrodzenia - o 2 proc., do 94 mln zł.

Koszty udało się obciąć mimo dodatkowych nakładów niektórych PTE na tworzenie dobrowolnych funduszy (DFE). Te wynikające np. z tworzenia rejestrów klientów wyniosły w sumie nieco ponad 2 mln zł.

Zysk techniczny towarzystw na zarządzaniu funduszami emerytalnym wyniósł 787 mln zł (wzrost o 20 proc.), a wynik operacyjny wyniósł  778,7 mln zł (skok o 18 proc.). Zysk brutto to natomiast 883,6 mln zł (o 116 mln zł więcej).

Kapitały własne towarzystw wyniosły 3,63 mld zł na koniec 2012 r. i były wyższe o 14 proc. niż jeszcze rok wcześniej.

Wynik finansowy funduszy emerytalnych wyniósł z kolei  37,4 mld zł, gdy jeszcze rok wcześniej miały stratę przekraczającą 11 mld zł.

Powszechne towarzystwa emerytalne zarobiły 715 mln zł w 2012 r. – podała Komisja Nadzoru Finansowego. To o 16 proc. więcej niż przed rokiem.  Towarzystwom emerytalnym, które zarządzają dwoma rodzajami funduszy emerytalnych: otwartymi i dobrowolnymi, udało się wypracować zysk netto o 100 mln zł wyższy niż przed rokiem, mimo że ich przychody spadły.

Wpływy wynikające z zarządzania OFE obniżyły się o 10 proc., do 1,5 mld zł. To efekt tego, że miniony rok był pierwszym pełnym, w którym do funduszy trafiała składka klientów w obniżonej wysokości – 2,3 proc. To spowodowało, że przychody z opłaty od wpłacanych przez klientów składek zmniejszyły się prawie o połowę, do ok.  290 mln zł. Z kolei przychody z innej opłaty – za zarządzanie aktywami zwiększyły się o 5 proc., do nieco ponad 1 mld zł. To nie zaskakuje, że miniony rok był udany dla inwestycji funduszy emerytalnych, a tym samym ich aktywa skoczyły o prawie 45 mld zł, do ok. 270 mld zł.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami