Kolejny miesiąc wpłat do funduszy inwestycyjnych

Styczeń 2013 r. był czwartym miesiącem z rzędu, w którym klienci funduszy inwestycyjnych więcej wpłacali niż wypłacali

Publikacja: 22.02.2013 14:38

Saldo wpłat i umorzeń było wyraźnie dodatnie i wyniosło 1,88 mld zł. To mniej niż w bardzo dobrym grudniu ubiegłego roku, którego wynik jednak był zaburzony przez przenoszenie aktywów grupy PZU do TFI PZU. Nie był to zresztą jedyny miesiąc, w którym ostateczne dane nie odzwierciedlały wiernie nabyć i umorzeń klientów detalicznych. Niemniej jednak warto zwrócić uwagę, iż ostatni cykl dodatniej sprzedaży powyżej 1 mld zł zdarzył się dopiero w marcu 2007 r. To pokazuje, że dobra koniunktura na rynku funduszy z końca ubiegłego roku przestaje być wyjątkiem, a nabiera cech trendu.

 

 

Skoro o trendach mowa, warto przyjrzeć się dokładniej segmentowi funduszy pieniężnych, które w ciągu ostatnich miesięcy nie cieszyły się popularnością klientów. Styczeń przyniósł wyraźny zwrot w tej grupie, do której napłynęło 1,15 mld zł nowych środków. Ostatni raz tak duży napływ odnotowaliśmy dokładnie 4 lata temu, a w ciągu ostatnich miesięcy okresy z jakimkolwiek dodatnim napływem były raczej wyjątkiem niż regułą. Niewykluczone, że część inwestorów zniechęcona malejącym oprocentowaniem na lokatach bankowych zdecydowała się zawierzyć swoje oszczędności funduszom inwestycyjnym.

O zmianie trendu nie może być mowy w grupie funduszy dłużnych, jednak styczniowy wynik obrazuje pewne spowolnienie. Do funduszy napłynęło 410,4 mln zł (najmniej od maja 2008 r.), podczas gdy w grudniu było to ponad 3,6 mld zł, choć należy uwzględnić tu napływ środków do funduszy dedykowanych – przede wszystkim płynących z grupy PZU do PZU TFI. Nie zmienia to jednak faktu, że zainteresowanie klientów funduszami dłużnymi było nieco mniejsze niż zdążyliśmy się do tego w ostatnim czasie przyzwyczaić. Wpływ na sytuację w ubiegłym miesiącu mogło mieć słabsze zachowanie się rynku rodzimych obligacji skarbowych. W tym kontekście warto jednak rozważyć wysokie dodatnie saldo wpłat i umorzeń do funduszy akcyjnych, które wyniosło 204,8 mln zł (sprawdź wyniki funduszy akcji polskich uniwersalnych). Dawno nie obserwowaliśmy tak dużego zainteresowania tą grupą funduszy – w lipcu 2012 r. było to co prawda ponad 700 mln zł, jednak dane te zaburzone były utworzeniem funduszu dedykowanego jednej z instytucji finansowych.

- Styczeń był czwartym miesiącem z rzędu, w którym inwestorzy wyraźnie więcej wpłacali niż wypłacali. To dobry prognostyk dla całego rynku, tym bardziej, że możemy być świadkami powolnej zmiany preferencji klientów funduszy. Część z nich już teraz wykazuje większe zainteresowanie rynkiem akcji, szczególnie małych i średnich spółek czy funduszami pieniężnymi, kosztem najbardziej popularnych ostatnio funduszy dłużnych. Ta dywersyfikacja będzie działać stabilizująco na cały rynek - komentuje Marcin Dyl, prezes Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Saldo wpłat i umorzeń było wyraźnie dodatnie i wyniosło 1,88 mld zł. To mniej niż w bardzo dobrym grudniu ubiegłego roku, którego wynik jednak był zaburzony przez przenoszenie aktywów grupy PZU do TFI PZU. Nie był to zresztą jedyny miesiąc, w którym ostateczne dane nie odzwierciedlały wiernie nabyć i umorzeń klientów detalicznych. Niemniej jednak warto zwrócić uwagę, iż ostatni cykl dodatniej sprzedaży powyżej 1 mld zł zdarzył się dopiero w marcu 2007 r. To pokazuje, że dobra koniunktura na rynku funduszy z końca ubiegłego roku przestaje być wyjątkiem, a nabiera cech trendu.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami