Wzrost aktywów funduszy emerytalnych na świecie

Aktywa funduszy emerytalnych na 13 największych rynkach, które stanowią ponad 85 proc. światowych aktywów emerytalnych, wzrosły o 9 proc. w 2012 r., osiągając rekordowe 30 bln dolarów – wynika z najnowszego raportu firmy badawczej Tower Watson „Global Pension Assets Study"

Publikacja: 12.02.2013 12:59

Wzrost aktywów funduszy emerytalnych na świecie

Foto: Bloomberg

Aktywa emerytalne rosną nieprzerwanie od 2009 r. – gdy wzrosły o 17 proc., po 21-proc. spadku w 2008 r. – do poziomu z roku 2006. W ostatniej dekadzie globalne aktywa emerytalne rosły w średnim tempie o ponad 7 proc. rocznie. Środki w zarządzaniu funduszy emerytalnych stanowią dzisiaj 78 proc. światowego PKB, w porównaniu z 72 proc. w 2011 r. i 61 proc. w 2008 r.

- Biorąc pod uwagę zawirowania gospodarcze oraz niespotykaną w przeszłości zmienność rynków, jakiej doświadczyliśmy w ciągu ostatnich pięciu lat, ubiegły rok stanowił wielką ulgę dla funduszy emerytalnych. Chociaż ogromna zmienność w najbliższej przyszłości nadal będzie panowała na rynkach, fundusze emerytalne są teraz na ogół lepiej przygotowane do radzenia sobie z nimi. Ostatnie pięć lat pokazało nam w wielu funduszach emerytalnych problemy z właściwym procesem zarządzania, w rezultacie wrosła liczba funduszy mających o wiele lepszą kadrę zarządzającą aktywami lub tych, które przeniosły zarządzanie całością lub części ich portfela na rzecz podmiotów zewnętrznych. Ponadto fundusze emerytalne coraz częściej wdrażają strategie inwestycyjne, które są bardziej elastyczne i lepiej dostosowane do ekstremalnych zdarzeń - mówi Chris Ford z Tower Watson.

Udział największych rynków, czyli USA, Japonii i Wielkiej Brytanii, stanowi odpowiednio: 57 proc., 13 proc. i 9 proc. wszystkich aktywów emerytalnych.

Wszystkie 13 badanych rynków pokazało dodatni skumulowany roczny współczynnik wzrostu z najwyższym wzrostem w Hongkongu i Brazylii na poziomie 14 proc. rocznie, a najniższe wartości były w Szwajcarii i Francji, odpowiednio na poziomie 4- i 2 proc. rocznie.

W okresie 10 lat wzrosła we wszystkich krajach wartość aktywów emerytalnych w stosunku do PKB, a najwięcej w Wielkiej Brytanii i Holandii – o 42 proc. w okresie 10 lat, osiągając odpowiednio poziom 112 proc. i 156 proc. PKB.

Analizując rynek funduszy emerytalnych pod kątem inwestycji, na siedmiu największych rynkach spadła ich alokacja w obligacjach o 7 proc. łącznie w ciągu ostatnich 18 lat – z 40 proc. do 33 proc.

Również udział akcji w aktywach funduszy spadł w okresie ostatnich 10 lat (lecz w skali ostatniego roku wzrósł). Największe spadki zaangażowania funduszy w akcje wystąpiły: w Wielkiej Brytanii z 61 proc. w 2002 r., do 45 proc. w 2012 r. oraz w Holandii – z 37 proc. do 27 proc.; Holandia wyprzedziła Japonię jako posiadająca największy udział  obligacji w aktywach funduszy – 57 proc.

Od 1995 r. udział innych klas aktywów, w szczególności nieruchomości oraz w mniejszym stopniu funduszy hedgingowych, funduszy private equity i towarów, wzrósł z 5 proc. do 19 proc. dla siedmiu największych rynków. Wielka Brytania zwiększyła udział alternatywnych aktywów w największej skali – z 3- do 17 proc., następnie Szwajcaria – z 18- do 30 proc., natomiast spadły one w Holandii – z 19- do 16 proc.

Badania obejmowały 13 największych rynków emerytalnych, którymi są: Australia, Kanada, Brazylia, Francja, Niemcy, Hongkong, Irlandia, Japonia, Holandia, RPA, Szwajcaria, Wielka Brytania i USA. Siedmioma największymi rynkami emerytalnymi – ponad 95 proc. wszystkich aktywów w badaniu – są: Australia, Kanada, Japonia, Holandia, Szwajcaria, Wielka Brytania i USA.

 

W 2012 roku fundusze emerytalne zwiększyły udział akcji

Na siedmiu największych rynkach emerytalnych, w tym w Australii i Japonii, w 2012 r. wzrosła alokacja funduszy emerytalnych w akcjach – wynika z najnowszego raportu firmy badawczej Tower Watson „Global Pension Assets Study"

Wśród badanych rynków Australia, USA i Wielka Brytania mają wyższe udziały akcji w aktywach w porównaniu z Japonią, Holandią i Szwajcarią; przykładowo akcje stanowią 54 proc. aktywów funduszy w Australii, podczas gdy w Japonii - 35 proc.

Badanie wykazało również, że Japonia i Kanada wykazują najsilniejszy trend przechodzenia z programów emerytalnych o zdefiniowanym świadczeniu (DB) na plany o zdefiniowanej składce (DC). Plany DC przeważają w Australii i Stanach Zjednoczonych.

Aktywa planów emerytalnych DC na siedmiu największych rynkach emerytalnych, z wyjątkiem Szwajcarii, rosły średnio o 7,8 proc. rocznie w ciągu ostatniej dekady, natomiast planów DB o 6,6 proc. rocznie.

 

Publikacja powstała we współpracy z "Globalnym przeglądem emerytalnym" wydawanym przez serwis www.emerytariusz.pl. Źródło: Europeanpensions.net, IPE.com

Aktywa emerytalne rosną nieprzerwanie od 2009 r. – gdy wzrosły o 17 proc., po 21-proc. spadku w 2008 r. – do poziomu z roku 2006. W ostatniej dekadzie globalne aktywa emerytalne rosły w średnim tempie o ponad 7 proc. rocznie. Środki w zarządzaniu funduszy emerytalnych stanowią dzisiaj 78 proc. światowego PKB, w porównaniu z 72 proc. w 2011 r. i 61 proc. w 2008 r.

- Biorąc pod uwagę zawirowania gospodarcze oraz niespotykaną w przeszłości zmienność rynków, jakiej doświadczyliśmy w ciągu ostatnich pięciu lat, ubiegły rok stanowił wielką ulgę dla funduszy emerytalnych. Chociaż ogromna zmienność w najbliższej przyszłości nadal będzie panowała na rynkach, fundusze emerytalne są teraz na ogół lepiej przygotowane do radzenia sobie z nimi. Ostatnie pięć lat pokazało nam w wielu funduszach emerytalnych problemy z właściwym procesem zarządzania, w rezultacie wrosła liczba funduszy mających o wiele lepszą kadrę zarządzającą aktywami lub tych, które przeniosły zarządzanie całością lub części ich portfela na rzecz podmiotów zewnętrznych. Ponadto fundusze emerytalne coraz częściej wdrażają strategie inwestycyjne, które są bardziej elastyczne i lepiej dostosowane do ekstremalnych zdarzeń - mówi Chris Ford z Tower Watson.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami