Średnio co drugie urodzone w XXI wieku dziecko może dożyć tego wieku.

Według szacunków ONZ, na świecie żyje obecnie około 343 tys. stulatków, a do 2050 r. liczba ta wzrośnie do 3,2 miliona, czyli niemal dziesięciokrotnie .– Niedługo przypadki osób, które osiągnęły bardzo podeszły wiek, nie będą już tak rzadkie – mówi Michaela Grimm, ekonomistka w Biurze Badań Ekonomicznych i Rozwoju Korporacyjnego w Allianz.

Zdaniem ekspertów to Japonia będzie krajem z największą liczbą stulatków: w 2050, około 1 procent ogółu jej mieszkańców będzie miała 100 lub więcej lat. Jednak liczba tak zwanych „superstulatków", czyli osób starszych niż 110 lat, jest wciąż bardzo niska. Dziś na całym świecie żyje tylko 70 ludzi w wieku powyżej 110 lat, ale, zgodnie z oficjalnymi informacjami, aż 27 z nich już przekroczyło granicę wieku 115 lat.

W Polsce 100-latków żyje blisko 3 tys., ale według prognoz ONZ do 2050 roku będzie ich 25 tys. Rośnie też przeciętna długość życia – według danych GUS w ciągu ostatnich 20 latach średnia życia polskich mężczyzn wydłużyła się o 6 lat, a kobiet o 5,5 roku. Analitycy zwracają uwagę na rosnące potrzeby związane z odpowiednim zabezpieczeniem emerytalnym oraz zdrowotnym. W Polsce decyzje np. o założeniu konta emerytalnego IKE czy IKZE są wciąż bardzo mało popularne.