Likwidacja EPF może spowodować wyprzedaż akcji w Japonii

Japoński rząd planuje likwidację niektórych form pracowniczych funduszy emerytalnych (EPF), co może doprowadzić do wyprzedaży aktywów na rynku. Zważywszy na to, że podobne okoliczności uznano za główny powód gwałtownego spadku cen akcji w okresie 2002–2003, decyzja ta może mieć duży wpływ na sytuację na rynkach finansowych

Publikacja: 24.12.2012 04:55

Likwidacja EPF może spowodować wyprzedaż akcji w Japonii

Foto: Bloomberg

Minister zdrowia, pracy i opieki społecznej zabiega o przesunięcie EFP wraz z rezerwami „daiko" (część funduszy emerytalnych, którymi w imieniu rządu zarządzają korporacje) do innych programów, takich jak plany o zdefiniowanym świadczeniu.

Jednak jeśli zgodnie z propozycją rządu, EPF będą zamykane, część „daiko" wraz z uwolnionymi z EPF aktywami spłynie na rynek, szacując, że 80 proc. aktywów EPF to część „daiko". Jeżeli wszystkie spieniężone aktywa „daiko" wrócą do rządowej kasy, uzyskana kwota wyniesie 21 bln jenów (256 mld dolarów).

Według badania przeprowadzonego przez japońskie Stowarzyszenie Towarzystw Funduszy Powierniczych (Trust Companies Association), które obejmuje także Stowarzyszenie Funduszy Emerytalnych (PFA), całkowite aktywa w EFP wynoszą 26 894,5 mld jenów wg stanu na koniec marca 2012 r. Badania PFA dotyczące stanu aktywów ujawniły, że EPF inwestuje 21,9% kapitału w akcje krajowe. Szacunkowa kalkulacja przy wykorzystaniu powyższych danych pokazuje, że w akcjach krajowych z części „daiko" zainwestowano ok. 4,7 bln jenów.

Zgodnie z rządowym planem należy w ciągu pięciu lat zlikwidować EPF z deficytem w „daiko", a cała reszta funduszy musi zmienić programy w ciągu 10 lat. Oznacza to, że aktywa warte 4,7 bln jenów będą sprzedane na rynku najwcześniej za 5, a najpóźniej za 10 lat od momentu likwidacji systemu. Przewidywany okres jest więc wystarczająco długi w porównaniu z nagłą decyzją o zwrocie rządowi „daiko" w latach 2002–2003, ale wyprzedaż akcji może być większa niż w tamtym okresie.

Czy wpłynie to bezpośrednio na rynek akcji, będzie zależało w dużym stopniu od wielkości wyprzedaży. Według szacunków analityków bankowych w latach 2002–2003, podczas zwrotu rządowi „daiko", wyprzedano aktywa wartości ok. 2,5–5 bln jenów. W tamtym okresie najniższy dzienny obrót na tokijskiej giełdzie wyniósł 618 mld jenów w styczniu 2003 r. Najniższa wartość obrotu w 2012 r. wyniosła 978 mld jenów w sierpniu, więc tym razem presja sprzedaży nie powinna być tak wielka.

Są też inne czynniki. Niespodzianki mogą się zdarzyć nie tylko wśród EPF oddających część „daiko", lecz także wśród tych, które są „zdrowe finansowo". Ponieważ będą wyprzedawać własne aktywa, pogorszą się warunki sprzedaży na rynku. Jednak jeśli fundusze zmuszone do likwidacji będą miały niewystarczające pokrycie, może to oznaczać mniejszą wyprzedaż aktywów. Co więcej, EPF zamiast inwestować w akcje krajowe w proporcji zgodnej z polityką dywersyfikacji aktywów, będą mogły inwestować m.in. w fundusze hedgingowe, zgodnie z dostępną ofertą na rynku.

W planie ministerstwa nie ma mowy o zwrocie z inwestycji jako takim, ale jeśli zasady zwrotu aktywów zostaną poluzowane, wyprzedaż będzie mniejsza. Dodatkowo fundusze emerytalne, których zmiany nie dotyczą, np. plany o zdefiniowanej wypłacie i emerytury publiczne, będą dokonywać zakupów, kiedy giełda spadnie, co pomoże w podtrzymaniu cen akcji.

 

Publikacja powstała we współpracy z "Globalnym przeglądem emerytalnym" wydawanym przez serwis www.emerytariusz.pl. Źródło: IPE.com

Minister zdrowia, pracy i opieki społecznej zabiega o przesunięcie EFP wraz z rezerwami „daiko" (część funduszy emerytalnych, którymi w imieniu rządu zarządzają korporacje) do innych programów, takich jak plany o zdefiniowanym świadczeniu.

Jednak jeśli zgodnie z propozycją rządu, EPF będą zamykane, część „daiko" wraz z uwolnionymi z EPF aktywami spłynie na rynek, szacując, że 80 proc. aktywów EPF to część „daiko". Jeżeli wszystkie spieniężone aktywa „daiko" wrócą do rządowej kasy, uzyskana kwota wyniesie 21 bln jenów (256 mld dolarów).

Pozostało 82% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy