Program Emerytalny Skarbiec to trzy produkty oszczędnościowe połączone w jeden Program - Indywidualne Konto Emerytalne (IKE-Skarbiec), Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE-Skarbiec) i plan systematycznego oszczędzania (PSO-Skarbiec). Uczestnik decydując się na oszczędzanie w ramach PE, podpisuje tylko jedną umowę umożliwiającą oszczędzanie na emeryturę zarówno w IKE-Skarbiec, jak w IKZE-Skarbiec.

Uczestnik sam decyduje jaka część wpłacanej kwoty alokowana jest na IKE i IKZE, a w przypadku wykorzystania w ciągu roku ustawowych limitów na każdy z produktów, nadwyżka automatycznie przekazywana jest na Plan Systematycznego Oszczędzania.

Takie rozwiązanie gwarantuje wykorzystanie ulg podatkowych, które niosą za sobą produkty IKE (właściciele IKE nie płacą 19-proc. podatku od dochodów kapitałowych) i IKZE (wpłaty na IKZE są odpisywane od podstawy opodatkowania podatkiem PIT), jak i efektywne lokowanie nadwyżek w ramach planu systematycznego oszczędzania w PSO-Skarbiec.

Produkt oferowany jest online. Trzeba wejść na www.skarbiec24.pl, wybrać produkt oraz strategię inwestowania i dokonać przelewu, by już nawet w ciągu 10 minut, bez wychodzenia z domu i wypełniania wielu dokumentów, zacząć oszczędzać na emeryturę.