Nadzór znów ogranicza dywidendy

Komisja ponownie apeluje do instytucji finansowych o ostrożną politykę dywidendową w celu wzmocnienia kapitałów własnych.

Publikacja: 29.11.2012 11:28

Jak napisała Komisja Nadzoru Finansowego w stanowisku, „w warunkach utrzymującego się podwyższonego ryzyka w otoczeniu zewnętrznym przejawiającego się w szczególności sytuacją międzynarodowych rynków finansowych oraz prognozami wzrostu gospodarczego, należy kontynuować politykę wzmacniania bazy kapitałowej instytucji finansowych".

Otrzymają one pismo od szefa KNF Andrzeja Jakubiaka zalecające ostrożną politykę dywidendową, jeśli chodzi o zyski za ten rok. Podobne obostrzenia nadzór wprowadził w ubiegłym roku, ale wówczas nie dotyczyły one towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) czy domów maklerskich.

Zalecenia nadzoru spowodują, że ponownie tylko część banków będzie mogła wypłacić dywidendę za 2012 rok. Banki, które nie spełnią choćby jednego z siedmiu kryteriów, muszą zatrzymać cały zysk za 2012 r. Pozostałe będą uprawnione do wypłaty dywidend, ale jej maksymalny poziom nie powinien przekroczyć 75 proc. zysku. W ubiegłym roku banki, które przeszły przez „sito nadzoru"  ,mogły przeznaczyć na dywidendę nie więcej niż 50 proc. zysku (były też dodatkowe warunki).

Ubezpieczyciele z kolei muszą spełnić pięć kryteriów nadzoru, aby wypłacić maksymalnie 75 proc. wypracowanego zysku w 2012 r. Pod pewnymi warunkami nadzór dopuszcza jednak wypłatę 100 proc. dywidendy, gdy sytuacja ubezpieczyciela jest bardzo dobra.

– Nie widzę powodu, żebyśmy nie rekomendowali wypłaty dywidendy bliskiej 100 proc. Wiele zależy jednak od regulacji, jakie w tym roku nałoży nadzór – mówił niedawno Andrzej Klesyk, prezes PZU. W zeszłym roku Komisja Nadzoru Finansowego zaleciła, by firmy ubezpieczeniowe wypłaciły akcjonariuszom do 75 proc. zysku.

– Mam nadzieję, że w tym roku KNF podejdzie do tematu w sposób bardziej szczegółowy, zbliżony do sektora bankowego i nie wrzuci wszystkich firm do jednego worka, jeśli chodzi o rekomendowaną politykę dywidendową – dodał Klesyk.

Nie zmieniają się wymogi kapitałowe wobec towarzystw emerytalnych. PTE musi spełnić pięć kryteriów.

Nadzór chce objąć wymogami utrzymania kapitałów na bezpiecznym poziomie także towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz domy maklerskie, jeśli chodzi o wypłaty z zysków za ten rok. Aby TFI mogło wypłacić dywidendę, nie powinny m.in. wystąpić znaczne wypłaty z funduszy inwestycyjnych czy zostać zgłoszone roszczenia klientów wobec towarzystwa. TFI, które spełniają wszystkie warunki mogą wypłacić w 2013 r. dywidendę do 100 proc. zysku.

Do 100 proc. zysku może trafić też do właścicieli domów maklerskich, jeśli te są w dobrej kondycji, i do 75 proc. jeśli spełnią cztery warunki Komisji.

Po ubiegłorocznym piśmie z KNF, w tym roku banki, towarzystwa emerytalne i ubezpieczyciele ograniczyli dywidendy wypłacane z zysku za 2011 r. Mimo że ubiegły rok był rekordowy pod względem zysku banków komercyjnych, dywidendę wypłaciło 11 z 40, które miały zyski. Łączna kwota dywidendy wyniosła 4,2 mld zł, a 10,4 mld zł zysków zostało zatrzymane w bankach. Wśród banków, które wypłaciły dywidendę były m.in. PKO BP, Pekao, Bank Handlowy oraz BZ WBK.

Istotnie spadła też wysokość dywidendy w PTE. Do właścicieli sześciu towarzystw trafiło 308 mln zł, czyli ok. około połowy ubiegłorocznego zysku. Najwyższą dywidendę wypłacił ING PTE – 131,5 mln zł.

Na głównym rynku GPW notowane są dwa TFI – Quercus oraz Idea i znana jest dywidenda przez nich wypłacona. Obie instytucje wypłaciły ją na sowitym poziomie. Brokerzy wypłacają większość zysku akcjonariuszom - najczęściej bankom. Część podmiotów, niewyodrębnionych jako spółki, a wchodzących w skład instytucji bankowej przekazuje cały dochód do centrali.

Podyskutuj z nami na Facebooku

www.facebook.com/ekonomia

Czy obawiasz się, że zagraniczni właściciele wyprowadzają zyski z instytucji finansowych w Polsce?

Rekordowe obroty na złotym

Średnie dzienne obroty na rynku złotego w 2011 r. wynosiły w niektórych miesiącach nawet 10,5 mld dol. i były o ok. 30 proc. wyższe niż w 2010 r. Tak wynika z danych NBP, Banku Rozrachunków Międzynarodowych i Banku Anglii. Ponad 80 proc. transakcji wymiany złotego stanowiły operacje między nierezydentami. Głównym ośrodkiem handlu złotym był Londyn. Na krajowym kasowym rynku złotego średnie dzienne obroty w 2011 r. wyniosły około 5,2 mld zł i były o ponad 15 proc. wyższe niż w 2010 r. NBP w raporcie o rozwoju systemu finansowego w Polsce w ubiegłym roku podaje, że aktywa instytucji tworzących nasz system finansowy były na koniec ubiegłego roku o 8,3 proc. wyższe niż w 2010 r. Tempo wzrostu jest jednak wolniejsze – w 2010 r. wartość aktywów wzrosła o ponad 11 proc. rok do roku. Relacja aktywów do PKB wyniosła w 2011 r. 118,5 proc. i zwiększyła się o 0,8 pkt proc. wobec 2010 r. Przyrost aktywów sektora finansowego był przede wszystkim spowodowany wzrostem wartości aktywów sektora bankowego. Dodatkowo, był on wyższy niż w poprzednim roku. Udział niebankowych instytucji finansowych w aktywach sektora finansowego zmniejszył się z 29,2 do 26,9 proc. Polski rynek akcji pozostawał największy w regionie, jednak tendencje na światowych rynkach przyczyniały się do spadków cen na GPW. W 2011 r. do obrotu na rynku regulowanym wprowadzono akcje 38 nowych spółek krajowych i zagranicznych (34 rok wcześniej). Wartość nowych emisji akcji debiutujących spółek wyniosła 2,3 mld zł. -agmk

Jak napisała Komisja Nadzoru Finansowego w stanowisku, „w warunkach utrzymującego się podwyższonego ryzyka w otoczeniu zewnętrznym przejawiającego się w szczególności sytuacją międzynarodowych rynków finansowych oraz prognozami wzrostu gospodarczego, należy kontynuować politykę wzmacniania bazy kapitałowej instytucji finansowych".

Otrzymają one pismo od szefa KNF Andrzeja Jakubiaka zalecające ostrożną politykę dywidendową, jeśli chodzi o zyski za ten rok. Podobne obostrzenia nadzór wprowadził w ubiegłym roku, ale wówczas nie dotyczyły one towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) czy domów maklerskich.

Pozostało 90% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?