Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Aviva PTE  karę w wysokości 100 tys. zł. Jak czytamy w komunikacie  powodem jest nieusunięcie w wyznaczonym terminie wskazanych w powiadomieniu po kontroli KNF nieprawidłowości. Polegały one na nieumieszczeniu na listach transferowych w okresie od listopada 2008 r. do maja 2009 r. danych członków Aviva OFE, którzy podali w zawiadomieniach o zmianie funduszu datę zawarcia umowy starszą niż dwie sesje transferowe.

Z kolei Aviva OFE, którym zarządza Aviva PTE, otrzymał karę w wysokości 40 tys. zł za niepowiadomienie w ustawowym terminie spółek i KNF o zmniejszeniu stanu posiadania akcji Getin Holding  poniżej 5 proc. ogólnej liczby głosów w sierpniu 2010 r. oraz o zmniejszeniu stanu posiadania akcji Harper Hygienics poniżej 5 proc. ogólnej liczby głosów w styczniu 2011 r.