Polak odkłada średnio 421 zł miesięcznie

Ponad połowa mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej regularnie odkłada pieniądze - wynika z badania Erste Group

Publikacja: 29.10.2012 12:12

Oszczędzanie pieniędzy to istotna kwestia dla ponad trzech czwartych ludności naszego regionu Europy - wynika z najnowszego Barometru oszczędności w Europie Środkowo-Wschodniej Erste Group.

– Jeszcze kilka lat temu oszczędzanie nie było tak ważne dla większości mieszkańców regionu jak obecnie. To dobra wiadomość, ponieważ dzięki temu zadłużenie gospodarstw domowych utrzymuje się na niskim poziomie, a płynność sektora finansowego wzrasta – mówi Martin Škopek, dyrektor segmentu detalicznego w Erste Group.

Co drugi mieszkaniec Europy Środkowo-Wschodniej regularnie odkłada pieniądze. Dwie trzecie Czechów, Słowaków, Węgrów, Rumunów, Chorwatów i Serbów odkłada pieniądze przy każdej sposobności.

 

Oszczędzanie na czarną godzinę

Większość ankietowanych oszczędza po to, aby zapewnić sobie zabezpieczenie finansowe, odłożyć na emeryturę, na zakup lub remont mieszkania czy domu. Polacy i Słowacy oszczędzają najwięcej w regionie – odpowiednio 15 proc. i 12 proc. miesięcznych dochodów, a tuż za nimi plasują się Austriacy, Niemcy i Czesi, odkładający 9 proc. Dla porównania, według danych z połowy roku 2012 Brytyjczycy oszczędzali jedynie 7 proc. dochodów, choć ich wysokość utrzymała się na niezmienionym poziomie.

Produktami cieszącymi się największą popularnością są książeczki oszczędnościowe i plany oszczędnościowe w kasach oszczędnościowych (znanych pod nazwą „towarzystwa budowlane")

 

Zobacz raport Erste Group (w języku angielskim)

 

Mieszkańcy Europy Środkowo-Wschodniej nie są zadowoleni ze swoich oszczędności w porównaniu z Austriakami i Niemcami

W porównaniu z Austrią czy Niemcami, tylko 20–30 proc. mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej jest zadowolonych z kwot, które są obecnie w stanie odłożyć. Najmniej zadowoleni są Ukraińcy, a tuż za nimi plasują się Serbowie i Węgrzy. Panujące nastroje odzwierciedlają sytuację finansową mieszkańców tych państw. O ile większość Austriaków i Niemców uważa, że ich sytuacja materialna jest dość dobra, tylko 16 proc. mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej jest z niej zadowolona. 40 proc. z nich deklaruje, że ich dochody są średnio satysfakcjonujące.

W ujęciu nominalnym w rankingu oszczędności przewodzą Niemcy (odkładający 178 euro miesięcznie), a dalsze miejsca zajmują Austriacy (164 euro), Polacy (90 euro), Słowacy (83 euro) i Czesi (78 euro). Barometr wskazuje jednak na duże zróżnicowanie odkładanych sum – Węgrzy, Ukraińcy, Serbowie, Chorwaci, Czarnogórcy i Rumuni oszczędzają mniej niż 50 euro miesięcznie.

Jeżeli spojrzeć na oczekiwania dotyczące średniego okresu, ponad połowa Czechów, Słowaków, Węgrów, Rumunów, Chorwatów i Serbów jest zdania, że za pięć lat oszczędzać będą więcej lub co najmniej tyle ile obecnie. 25 proc. Brytyjczyków uważa, że w trzecim kwartale trudniej im będzie oszczędzić pieniądze, a niemal połowa (49 proc.) deklaruje, że odkładana przez nich kwota nie ulegnie zmianie. Obecnie 8 na 10 Serbów, Rumunów i Węgrów dostrzega niekorzystny wpływ spowolnienia krajowych gospodarek na własną sytuację materialną, a mniej niż połowa Czechów i Austriaków odczuwa skutki światowego kryzysu finansowego.

 

Zadłużenie na mieszkanie i samochód

Większość ludności regionu CEE dopuszcza możliwość zadłużenia się wyłącznie po to, aby kupić mieszkanie lub dom.

– Ponad połowa mieszkańców regionu deklaruje, że bardzo ostrożnie podchodzi do kwestii zadłużania się. Większość zdecydowałaby się na taki krok wyłącznie po to, aby kupić mieszkanie lub dom. Zakup sfinansowaliby kredytem lub pożyczając pieniądze od rodziny – tłumaczy Škopek. Jednak niektóre tradycje są silniejsze, niż brak pieniędzy. Niemal jedna trzecia ankietowanych Polaków deklaruje, że organizację wesela sfinansowaliby przy pomocy pożyczki lub zapłaciliby w ratach.

Ponad połowa ankietowanych z wszystkich 12 państw objętych badaniem uważa, że niedostatecznie dobrze orientują się w zagadnieniach finansowych. Niemal dwie trzecie Czechów i Słowaków oczekuje, że wiedzę o tym jak zarządzać pieniędzmi ich dzieci otrzymają najpóźniej w szkole podstawowej. Zdecydowana większość mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej chciałaby wiedzieć więcej o ekonomii i finansach. Co drugi Rumun uważa, że nakłonienie banków do większego zaangażowania w edukację finansową dorosłych i dzieci to bardzo ważna kwestia. Niemal 90 proc. wszystkich ankietowanych uważa, że banki powinny zapewniać osobom dorosłym możliwość pogłębiania wiedzy finansowo-ekonomicznej.

 

Dobre miejsce Polski

Polska po raz pierwszy została ujęta w badaniu Erste Group, ale jednocześnie od razu zajęła zaszczytne miejsce jako jeden z najbardziej oszczędnych narodów w regionie Europie Środkowo-Wschodniej. Ponad 80 proc. Polaków uważa, że oszczędzanie jest ważne lub bardzo ważne. Co więcej, ponad połowa respondentów (53 proc.) uważa, że znaczenie oszczędzania przez ostatnie lata wzrosło. Większość z nas stara się oszczędzać regularnie, ale jednocześnie tylko 42 proc. respondentów odpowiada, że myśli dwa razy zanim coś kupi (dla porównania deklaruje to 80 proc. Słowaków i aż 84 proc. Węgrów).

 

Jak wypada Polska w badaniu Erste Group (w języku angielskim)

 

Respondenci z Polski odkładają średnio 421 zł miesięcznie. Wyraźną różnicę widać w podziale na płeć – mężczyźni odkładają średnio 561 zł natomiast kobiety tylko 296 zł. Znajduje to odzwierciedlenie w ocenie sytuacji finansowej. Zadowolonych lub bardzo zadowolonych z niej jest 32 proc. mężczyzn i tylko 20 proc. kobiet. Suma odkładana średnio przez Polaków jest około dwa razy mniejsza od oszczędności przeciętnego Niemca lub Austriaka, ale zapewnia Polakom trzecie miejsce pod względem odkładanej kwoty wśród innych krajów regionu. Najmniej udaje się odłożyć Turkom (22 euro) oraz Serbom i Czarnogórcom (29 euro). Co ciekawe, mimo tej dysproporcji zarówno 8 proc. Polaków jak i tyle samo Turków jest bardzo zadowolonych z poziomu swoich oszczędności.

Wśród celów oszczędzania Polacy wskazywali najczęściej odkładanie pieniędzy na tzw. czarną godzinę oraz na emeryturę. Oszczędzającym sen z powiek spędza głównie obawa o rosnącą inflację i poczucie, że zgromadzone środki nie wystarczą na przyszłość. Ponad połowa badanych (55 proc.) obawia się, że nie będzie już w stanie odkładać pieniędzy. Większość polskich respondentów nie odczuwa pogorszenia swojej sytuacji finansowej - tylko 19 proc. z nich zakupy sprawiają znacząco mniejszą przyjemność niż kiedyś.

Z badań wynika jednak, że kontrolujemy swoje wydatki - tylko 18 proc. respondentów często wydaje więcej pieniędzy niż planowało. Polacy deklarują również racjonalne podejście do zadłużania się - 51 proc. osób deklaruje, że zdecydowałaby się na to tylko w uzasadnionych wypadkach - 35 proc. deklaruje, że woli obciąć wydatki niż się zadłużyć. Jeżeli już decydujemy się na kredyt, przeznaczamy go na mieszkanie, zakup ziemi lub samochód. Polaków w całym regionie wyróżnia... zamiłowanie do wyprawiania hucznych wesel.

Aż 32 proc. respondentów deklaruje, że byłoby skłonnych pożyczyć pieniądze na ten cel lub zapłacić na raty. Co więcej, Polacy byli jedyną narodowością, która wskazała tę odpowiedź. Mimo, że tylko 25 proc. badanych  ocenia swoją wiedzę finansową jako niedostateczną, aż 75 proc. respondentów chętnie zdobyłoby na ten temat więcej informacji. Aż 82 proc. osób uważa, że wiedza ta nie jest wystarczająco dobrze przekazywana w szkole. 44 proc. badanych Polaków uważa, że treści te powinny być przekazywane już w szkole podstawowej (44 proc.). Jednocześnie aż 29 proc. osób wskazało, że edukacja ekonomiczna powinna pojawić się dopiero w szkole średniej.

Oszczędzanie pieniędzy to istotna kwestia dla ponad trzech czwartych ludności naszego regionu Europy - wynika z najnowszego Barometru oszczędności w Europie Środkowo-Wschodniej Erste Group.

– Jeszcze kilka lat temu oszczędzanie nie było tak ważne dla większości mieszkańców regionu jak obecnie. To dobra wiadomość, ponieważ dzięki temu zadłużenie gospodarstw domowych utrzymuje się na niskim poziomie, a płynność sektora finansowego wzrasta – mówi Martin Škopek, dyrektor segmentu detalicznego w Erste Group.

Pozostało 94% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?