Coraz mniej działających PPE

W trzecim kwartale wzrosła liczba wniosków o rejestracje pracowniczych programów emerytalnych. Jednak od początku roku liczba działających planów się zmniejszyła

Publikacja: 12.10.2012 07:31

Coraz mniej działających PPE

Foto: Fotorzepa, Krzysztof Lokaj klok Krzysztof Lokaj

Pracownicze programy emerytalne (PPE) to forma grupowego oszczędzania na emeryturę w zakładach pracy. Ich utworzenie zależy od pracodawcy. Jak podkreślają eksperci sporą rolę mogą odegrać też pracownicy przez przekonanie do tego pracodawcy.

PPE, podobnie jak indywidualne formy oszczędzania na emeryturę w ramach III filara, nie rozwijają się jednak zbyt dobrze. Ich liczba od kilku lat właściwie nie przyrasta. Mimo bowiem składanych wniosków o rejestrację nowych programów, pojawia się dużo wniosków o wykreślenia programów z rejestru, który prowadzi Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Dla przykładu w minionym roku liczba nowo zarejestrowanych programów wyniosła 37, a wykreślonych – 34.

 

Jeszcze więcej wykreśleń

Według Komisji Nadzoru Finansowego w tym roku sytuacja nie wygląda lepiej. Zarejestrowano 29 nowych PPE, ale równocześnie aż 49 zostało wykreślonych. Działa aktualnie 1098 PPE vs. 1116 na koniec 2011 r.

KNF zwraca jednak uwagę na pozytywne symptomy. W trzecim kwartale wzrosła liczba wniosków o rejestrację pracowniczego programu, w stosunku do początkowych miesięcy roku.

- Od 1 lipca do końca września powstało 16 nowych programów, podczas gdy w całym pierwszym półroczu zarejestrowano ich 13. Korzystniejsze są także statystyki dotyczące liczby programów wykreślonych z rejestru PPE: w pierwszych dwóch kwartałach 2012 r. zlikwidowane zostały ogółem 42 programy, natomiast w trzecim kwartale 7 – mówi Łukasz Dajnowicz, rzecznik KNF.

Jego zdaniem znaczącej liczby programów zlikwidowanych, nie należy w bezpośredni sposób wiązać z warunkami makroekonomicznymi.

- Do liczby zlikwidowanych programów wliczane są bowiem np. wykreślenia spowodowane zmianą struktury organizacyjno-prawnej pracodawców (jeden pracodawca zastępujący kilku pracodawców prowadzących PPE) – podkreśla Dajnowicz.

Na utworzenie PPE zdecydowały się w ostatnim czasie spore firmy.  Przykładem jest ZAK czy Zakłady Azotowe Tarnów. Pracuje w nich odpowiednio 1,6 i 2,1 tys. osób. Według szacunków, do tych programów mogło przystąpić ok. 85 proc. załogi.

Zdaniem ekspertów, PPE jest najlepszą formą gromadzenia oszczędności na starość. O jego atrakcyjności może świadczyć to, że choć indywidualne konta emerytalne (IKE) ma ponad dwa razy więcej osób, to wartość zgromadzonych tam oszczędności jest ponad dwukrotnie niższa niż w PPE. To efekt tego, że pracodawca decydując się na PPE regularnie, co miesiąc odprowadza za pracownika składkę (do 7 proc. jego pensji), a dodatkowo pracownik sam może dokonać wpłat (limit składki dodatkowej pracownika w tym roku to prawie  16 tys. zł).  Polacy samodzielnie chętnie i regularnie nie odkładają pieniędzy z myślą o przyszłości.

 

Automatyczne przystępowanie

Specjaliści podkreślają, że należałoby uelastycznić PPE i wprowadzić  zachęty podatkowe podobne do tych w IKZE (odpis od podstawy opodatkowania wpłat pracowników). Można też rozważyć wprowadzenie rozwiązania polegającego na automatycznym zapisywaniu wszystkich pracujących do planów emerytalnych, z możliwością wyjścia z niego. Wprowadziło to kilka krajów. A ostatnio, 1 października, Wielka Brytania. Minister ds. emerytur Steve Webb szacuje, że program obejmie docelowo od 6 do 9 mln osób.

Łukasz Dajnowicz mówi, że obecnie w urzędzie rozpatrywany jest jeden wniosek o wpis programu do rejestru.

-  Można szacować, iż liczba utworzonych w 2012 roku programów będzie zbliżona do wielkości odnotowanych w ostatnich latach, które ustabilizowały się na poziomie 30-40 nowych programów rocznie – mówi Łukasz Dajnowicz.

 

OPINIA

Tomasz Fronczak

dyrektor ds. Pracowniczych Programów Emerytalnych w TFI PZU

Wszyscy powtarzają w kółko „kryzys, kryzys, kryzys". Spowolnienie gospodarcze nie sprzyja co prawda szybszemu rozwojowi rynku pracowniczych programów emerytalnych, nie oznacza to jednak, że brakuje zainteresowania PPE. Obserwujemy rosnącą świadomość pracodawców i pracowników dotyczącą sposobów oszczędzania na emeryturę. Rośnie również odpowiedzialność firm za przyszłość swoich pracowników. Przekłada się to na zainteresowanie pracowniczymi programami emerytalnymi - TFI PZU systematycznie zwiększa liczbę prowadzonych PPE. Tylko w tym roku utworzyliśmy takie programy dla kolejnych czterech wielkich firm. Szacujemy, że w 2012 roku do programów TFI PZU przystąpi nawet ok. 10 tys. osób. Cała Grupa PZU zarządza PPE dla blisko 600 zakładów pracy. W efekcie 170 tys. naszych klientów - pracowników tychże przedsiębiorstw - zgromadziło w ramach tych programów już ponad 2,8 mld zł. Cieszy nas to, iż liczba projektów, nad którymi pracujemy rośnie w tym roku wyraźnie, co oznacza, ze coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, że pomstowanie na kryzys nic nie zmieni. A oferowane przez nas PPE to realna szansa na rzeczywista poprawę sytuacji materialnej naszych klientów. Jesteśmy również świadomi wielkiej odpowiedzialności społecznej jaka na nas ciąży w związku z powierzeniem nam oszczędności przyszłych emerytów.

 

Pieniądze wypłacane przez pracowników  z PPE zwolnione są z podatku dochodowego oraz podatku od zysków kapitałowych. Pracodawca może z kolei skorzystać z ulgi przy ustalaniu podstawy do naliczenia składek do ZUS oraz może wliczyć wydatki związane z finansowaniem i obsługą PPE w koszty przedsiębiorstwa.

Pracownicze programy emerytalne (PPE) to forma grupowego oszczędzania na emeryturę w zakładach pracy. Ich utworzenie zależy od pracodawcy. Jak podkreślają eksperci sporą rolę mogą odegrać też pracownicy przez przekonanie do tego pracodawcy.

PPE, podobnie jak indywidualne formy oszczędzania na emeryturę w ramach III filara, nie rozwijają się jednak zbyt dobrze. Ich liczba od kilku lat właściwie nie przyrasta. Mimo bowiem składanych wniosków o rejestrację nowych programów, pojawia się dużo wniosków o wykreślenia programów z rejestru, który prowadzi Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Dla przykładu w minionym roku liczba nowo zarejestrowanych programów wyniosła 37, a wykreślonych – 34.

Pozostało 87% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami