Polsat zdobywa najmniej punktów

Między najlepszym a najsłabszym funduszem emerytalnym w rankingu „Rz” jest ponad 70 punktów różnicy

Publikacja: 11.10.2012 01:29

Polsat zdobywa najmniej punktów

Foto: Fotorzepa, Mateusz Dąbrowski MD Mateusz Dąbrowski

Nie tylko na trzech najwyższych miejscach w rankingu nastąpiły zmiany w porównaniu z zestawieniem sprzed pół roku. Awansowały: MetLifeAmplico i Allianz na odpowiednio pierwsze i drugie miejsce (trzeci jest Generali). O pozycję wyżej są także fundusze AXA i Nordea, które zajmują odpowiednio czwarte (72,7 pkt) i piąte (71,4 pkt) miejsce.

Na szczególną uwagę zasługuje Nordea, która w okresach do trzech lat inwestowania nie ma sobie równych. Zajmuje  pierwszą pozycję w ostatnim zestawieniu Komisji Nadzoru Finansowego, obejmującym trzy lata (licząc od września do września) pomnażania składek. Niezłe wyniki ma także w dłuższych okresach (najsłabiej wypada w okresie 9- i 10 lat).

Nordea awansowała w dwóch ważnych kategoriach naszego rankingu: według stanu hipotetycznego konta oraz wyników inwestycyjnych w okresie trzech, pięciu i 10 lat.

AXA z kolei nie ma ostatnio najlepszego okresu. Wcześniej wypadała dużo lepiej.

 

Poprawianie wyników

Największy fundusz na rynku, ING, zajął szóste miejsce i zdobył 69,8 pkt. Wygrał w jednej z kategorii rankingu: kolejności w zestawieniach publikowanych przez nadzór. Zdobył za to maksymalną liczbę 10 punktów. Oznacza to, że zajmował najwyższe pozycje ze wszystkich OFE w zestawieniach, które nadzór publikuje obecnie co pół roku.

Największy na rynku fundusz ma bardzo dobre wyniki w zestawieniach do czterech lat inwestowania. W długich okresach też wypada  dobrze. W najdłuższym czasie, 13 lat, jest numerem jeden.

Za ING, na siódmym  miejscu z wynikiem 64,5 pkt, znalazła się Warta. W tym funduszu również nastąpiły spore korzystne zmiany. Obecnie jest przynajmniej w połowie zestawień. Jak widać, także fundusze wystawione na sprzedaż mogą mieć niezłe wyniki. KBC, właściciel tego OFE, prowadzi rozmowy o jego sprzedaży. Nie jest wykluczone, że przejmie go PKO BP Bankowy PTE (podpisana została wstępna umowa), który chce powiększyć swój udział w rynku.

Fundusz należący do PKO BP Bankowy PTE (o tej samej nazwie) zajął kolejne miejsce, za Wartą. Zdobył 59,7 pkt.

W ostatnich latach widać poprawę w tym funduszu. Nie zajmuje już końcowych miejsc. Jednak w ostatnim zestawieniu KNF z trzyletnimi wynikami nie  osiągnął rezultatu lepszego od średniego dla branży (pół roku wcześniej udało mu się to). W funduszu nastąpiło sporo zmian personalnych, co zapewne wpływa na korekty w polityce inwestycyjnej. Zobaczymy jakie.

Drugi pod względem wielkości fundusz, Aviva, awansował o dwie pozycje i jest dziewiąty. Zdobył w sumie 53,6 pkt.

Aviva w trzech ostatnich latach zamyka pierwszą piątkę najlepszych OFE. W dłuższych okresach aż tak dobrze nie jest, z wyjątkiem okresu  13-letniego, w którym  jest piąta.

Na 10. miejscu, podobnie jak pół roku temu, jest Pekao; zdobyło 50,5 pkt. W ostatnich latach ten fundusz nie wypada dobrze, choć zdarzały mu się okresy, w których osiągał wysokie stopy zwrotu. Choćby w zestawieniu obejmującym siedem lat inwestowania jest pierwszy. Także w okresie ośmiu i dziewięciu lat zajmuje wysokie pozycje: odpowiednio piątą i czwartą.

 

Fundusz do przejęcia

Cztery ostatnie pozycje należą do: Aegon, PZU Złotej Jesieni, Pocztyliona i Polsatu.

Ten ostatni fundusz zdobył aż ponad 70 pkt mniej niż zwycięzca, zaledwie 16,1 pkt. W dwóch kategoriach rankingu nie dostał w ogóle punktów: w kategorii stan hipotetycznego konta oraz ryzyko podejmowane w działalności inwestycyjnej. Punkty otrzymał jedynie za ocenę według kolejności w rankingach KNF (jest nawet trzeci) oraz w jednej podkategorii według kryterium stóp zwrotu w trzech okresach.

Jego wyniki inwestycyjne są złe. W trzech kwartałach tego roku oraz w okresach do sześciu lat (licząc wrzesień do września) jest ostatni, podobnie jak w okresie dziewięcioletnim. Dobrze wypada tylko w najdłuższym okresie 13 lat; jest trzeci.

Polsat zostanie zapewne przejęty przez PKO BP Bankowy PTE. Wnioski zostały już złożone. Komisja Nadzoru Finansowego powinna wydać decyzję najpóźniej w pierwszych miesiącach przyszłego roku.  Analizy Online oceniły, że potencjalne przejęcie funduszu przez PKO BP Bankowy PTE  to pozytywna informacja dla dotychczasowych klientów OFE Polsat.

Słabo  w ostatnich latach wypada także Pocztylion. Dziewiąte miejsce w okresie dziewięciu lat to jego najlepszy rezultat. Co jednak istotne, Pocztylion  bezpiecznie inwestuje. Zajął drugie miejsce w kategorii oceny ryzyka. W jednej z podkategorii w tej części rankingu jest pierwszy.

Niedużo lepiej od Pocztyliona radzi sobie Aegon. W jego przypadku siódme miejsce w ostatnim roku to najlepszy wynik. Równocześnie za okres 13 lat jest ostatni.

Słabo w ostatnim czasie wypada także PZU Złota Jesień, trzeci pod względem wielkości fundusz na rynku. Im dłuższy czas bierzemy pod uwagę, tym jest lepiej.

 

Ranking OE – metodologia

Wzięliśmy pod uwagę cztery kryteria.

Pierwsze, oznaczone w tabeli powyżej literą A:

stan hipotetycznego konta; jego wartość pokazujemy w trzech okresach, trzy-, pięcio- i dziesięcioletnim (licząc od września do września); przyjęliśmy, że co miesiąc wpływa na konto w każdym OFE stała kwota, która – po pobraniu opłat – jest zamieniana na jednostki rozrachunkowe według ich wartości na koniec danego miesiąca; w ten sposób firma Analizy Online oszacowała, ile pieniędzy przeciętny klient ma na koncie w każdym OFE po trzech, pięciu i dziesięciu latach oszczędzania;

Drugie kryterium, oznaczone w tabeli literą B:

stopa zwrotu z inwestycji mierzona przyrostem wartości jednostki rozrachunkowej; przyrost ten został wyliczony za ostatnie trzy, pięć i dziesięć lat (licząc od września do września);

Trzecie kryterium, w tabeli litera C:

pozycja funduszu w kolejnych zestawieniach przygotowanych przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego; zestawienia te są obecnie publikowane co pół roku i uwzględniają trzyletnie stopy zwrotu z inwestycji; wcześniej były prezentowane co kwartał i uwzględniały dwuletnie stopy zwrotu;

Czwarte kryterium, w tabeli litera D:

ryzyko inwestycyjne mierzone wskaźnikiem zwanym odchyleniem standardowym; w uproszczeniu można powiedzieć, że fundusze charakteryzujące się wysokim odchyleniem standardowym prowadzą bardziej ryzykowną politykę inwestycyjną; podobnie jak w wyliczeniach stóp zwrotu i stanu konta wzięliśmy pod uwagę trzy okresy: ostatnie trzy, pięć i dziesięć lat (licząc od września do września)

Łącznie we wszystkich kategoriach można było zdobyć 100 punktów.

- Za stan hipotetycznego konta, ocenę ryzyka oraz stopę zwrotu z inwestycji przyznawaliśmy maksymalnie po 30 punktów.

We wszystkich tych kategoriach braliśmy pod uwagę trzy okresy: trzy, pięć i dziesięć lat. Za rezultat w okresie trzyletnim fundusz mógł zdobyć maksymalnie pięć punktów, w okresie pięcioletnim – 10 pkt, a dziesięcioletnim – 15 pkt.

- Najmniej punktów przewidzieliśmy w kategorii: pozycja OFE w rankingach nadzoru. Najlepszy fundusz otrzymywał 10 pkt.

- Zdobywca pierwszego miejsca w każdej kategorii był nagradzany maksymalną liczbą punktów, a każdemu kolejnemu funduszowi przysługiwało odpowiednio mniej w zależności od tego, jak jego wynik odbiegał od najbliższego konkurenta. Najsłabszy OFE dostawał zero. Fundusze o zbliżonych osiągnięciach mogły zdobyć zbliżoną liczbę punktów.

Subiektywna ocena inwestowania

>stabilnie; ?poprawa;? pod obserwacją; ?pogorszenie

?AEGON

Od dawna trudno napisać coś pozytywnego o tym funduszu. W jego przypadku przydałaby się kategoria: stabilnie źle.

>ALLIANZ

Wyniki tego OFE są bardzo dobre. W okresie do siedmiu lat inwestowania zawsze jest w pierwszej trójce.

>Metlife AMPLICO

Dobrze inwestuje od 11 lat, co zapewnia mu wysokie miejsca w zestawieniach. Jest to jedyny fundusz, do jakiego za kilka miesięcy trafią osoby, które nie wybrały same OFE i zrobi to za nie ZUS (jako jedyny spełnił warunki kwalifikujące do udziału w losowaniu).

?AVIVA

W okresach do trzech lat inwestowania zawsze zamyka pierwszą piątkę najlepszych OFE. Podobnie jest w zestawieniu obejmującym 13 lat.

? AXA

Niski udział akcji w portfelu (sytuacja na giełdzie jest co prawda zmienna, ale indeksy rosną) nie sprzyja teraz osiąganiu dobrych wyników. W dłuższych okresach są one znacznie lepsze.

? GENERALI

To jeden z funduszy, o których bardzo często pisaliśmy w superlatywach. Niestety, w ostatnim czasie inwestycje nie są udane. Ale każdemu może się zdarzyć gorszy okres.

?ING

Przykład ING pokazuje, że także fundusze należące do największych na rynku mogą dobrze inwestować. Ostatnie cztery lata są dla tego OFE bardzo udane. W zestawieniu obejmującym najdłuższy okres jest najlepszy.

?NORDEA

Bardzo poprawił wyniki. W okresach do trzech lat jest niemal bezkonkurencyjny. O słabszym okresie tego funduszu można już chyba zapomnieć.

?PEKAO

Zajmuje dziewiąte miejsce w zestawieniu z wynikami od początku tego roku i za ostatnie 12 miesięcy. Generalnie w okresach do pięciu lat nie jest najlepiej.

? PKO BP BANKOWY

Widać oznaki poprawy. Według wyników od początku tego roku jest na szóstym miejscu. Ale w swojej historii ma sporo okresów, gdy był ostatni.

?POCZTYLION

Dziewiąta pozycja w okresie dziewięcioletnim to jego najlepsze osiągnięcie. Słabo wypada od dawna.

?POLSAT

Fundusz ten najczęściej zajmuje ostatnią pozycję w zestawieniach dotyczących okresów od 9 miesięcy do 13 lat. Towarzystwu, które nim zarządza, grozi dopłata do rachunków klientów. Chyba że OFE wcześniej zostanie przejęte przez PKO BP Bankowy PTE.

?PZU ZŁOTA JESIEŃ

Nie imponuje w ostatnim czasie. Im dłuższy okres, tym wyniki są lepsze. Fundusz należy do grona największych, dobrze byłoby więc, gdyby poprawił rezultaty.

?WARTA

Widać poprawę. W okresie dwuletnim jest czwarty, podobnie jak w 10- i 13-letnim. Nie przeszkadza mu to, że jest wystawiony na sprzedaż (możliwe, że przejmie go PKO BP Bankowy PTE).

Towarzystwa emerytalne: Zarządzają dwoma funduszami

- Powszechne towarzystwa emerytalne (PTE) od tego roku mogą oferować dodatkowe produkty służące do oszczędzania na emeryturę: indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) oraz indywidualne konto emerytalne (IKE). Bez względu na to, które konto wybierze klient, jego pieniądze lokowane są w tym samym funduszu – dobrowolnym funduszu emerytalnym (DFE).

- Dotychczas zostało utworzonych osiem dobrowolnych funduszy. Zarządzają nimi PTE: Allianz, MetLife Amplico, ING, Nordea, Pekao Pioneer, Pocztylion-Arka, PKO BP Bankowy oraz PZU. Zamierza to zrobić jeszcze Generali.

- Policzyliśmy wyniki sześciu dobrowolnych funduszy emerytalnych, które działały w trzecim kwartale tego roku (ING DFE wystartował 3 lipca). Przeciętna stopa zwrotu wyniosła 4,5 proc. Różnice między poszczególnymi DFE są jednak spore. Najlepszy: MetLife Amplico zarobił 8,1 proc., a wynik ostatniego, Allianz, to 0,7 proc.

- Strategia dobrowolnych funduszy odbiega od tej realizowanej w OFE. Poza tym polityka inwestycyjna i przyjęty benchmark (punkt odniesienia służący do porównywania wyników inwestycyjnych) w każdym z dobrowolnych funduszy są inne. Stąd różnice w rezultatach.

- Przy niewielkich aktywach, jakimi zarządzają nowe fundusze, znacznie łatwiej jest szybko redukować straty w przypadku spadku kursów giełdowych. Podobnie szybko można w razie potrzeby zwiększyć udział akcji, jeśli sytuacja się poprawi. Można to zrobić w zasadzie z dnia na dzień, podczas gdy w OFE trzeba przewidywać sytuację wiele miesięcy naprzód.

- Oprócz towarzystw emerytalnych IKE i IKZE mogą oferować także: banki, firmy ubezpieczeniowe, TFI oraz domy maklerskie.

Nie tylko na trzech najwyższych miejscach w rankingu nastąpiły zmiany w porównaniu z zestawieniem sprzed pół roku. Awansowały: MetLifeAmplico i Allianz na odpowiednio pierwsze i drugie miejsce (trzeci jest Generali). O pozycję wyżej są także fundusze AXA i Nordea, które zajmują odpowiednio czwarte (72,7 pkt) i piąte (71,4 pkt) miejsce.

Na szczególną uwagę zasługuje Nordea, która w okresach do trzech lat inwestowania nie ma sobie równych. Zajmuje  pierwszą pozycję w ostatnim zestawieniu Komisji Nadzoru Finansowego, obejmującym trzy lata (licząc od września do września) pomnażania składek. Niezłe wyniki ma także w dłuższych okresach (najsłabiej wypada w okresie 9- i 10 lat).

Pozostało 94% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?