Coraz bliżej do rekordu

W trzecim kwartale tego roku aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych wciąż rosły

Publikacja: 10.10.2012 18:01

Coraz bliżej do rekordu

Foto: Analizy Online

Według Analiz Online, przekroczony na koniec września poziom 133 mld zł zarządzanych pieniędzy oznacza miesięczną dynamikę na poziomie 1,1 proc. Do rekordu osiągniętego blisko 5 lat temu brakuje jeszcze prawie 11 mld zł.

Wzrost w ciągu trzeciego kwartału wyniósł 3 proc., a wyrażona w walucie równowartość środków powierzonych TFI przekroczyła 32,3 mld euro. W sumie wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych rosła w tym roku 8-krotnie, z wyłączeniem maja, kiedy spadła o -1,5 proc.

 

 

Wrześniowy wzrost aktywów to głównie zasługa dobrej koniunktury na rynkach, zarówno akcji, jak i długu. Analizy Online szacują, że wynik zarządzania powiększył wartość aktywów o ok. 1,5 mld zł. Saldo wpłat i wypłat było natomiast ujemne i przekroczyło -0,2 mld zł.

We wrześniu w największym stopniu przyrosły aktywa funduszy nieruchomości, o 7,6 proc. To głównie zasługa napływu środków do funduszu zarządzanego przez Ipopema TFI. Dzięki temu wartość aktywów 17 funduszy nieruchomości przekroczyła na koniec września 3,2 mld zł. Miesięczną dynamikę zmian przekraczającą 7 proc. odnotował również najmniejszy segment rynku, czyli fundusze surowcowe. Dzięki napływowi pieniędzy do jednego z funduszy złota, wartość aktywów netto na koniec kwartału przekroczyła 0,6 mld zł.

 

 

Kolejny miesiąc z rzędu klienci chętnie nabywali jednostki funduszy dłużnych, które także wypracowywały dobre wyniki. W efekcie wartość aktywów tych funduszy zwiększyła się o 3 proc., przekraczając na koniec miesiąca 29 mld zł. W sumie od początku roku aktywa w nich zgromadzone wzrosły o blisko połowę, dzięki czemu od kilku miesięcy fundusze dłużne tworzą najsilniejszy segment na naszym rynku, z udziałem na poziomie 21,8 proc.

Drugim pod względem wielkości segmentem rynku pozostają fundusze akcyjne, których aktywa, mimo ujemnego salda wpłat i wypłat, przyrosły we wrześniu o 2,7 proc., do 23,1 mld zł.

 

 

We wrześniu dodatnią dynamikę zmian odnotowały jeszcze fundusze absolutnej stopy zwrotu, głównie dzięki emisji certyfikatów funduszu z oferty Copernicus Capital TFI, a także fundusze sekurytyzacyjne oraz  aktywów niepublicznych (trzeci pod względem wielkości segment rynku). Wrześniowe dane pokazują, iż zmniejszyło się zainteresowanie funduszami gotówkowymi. Od kilku miesięcy większość z nich notuje ujemne saldo wpłat i wypłat, w efekcie ich aktywa skurczyły się we wrześniu poniżej poziomu 17 mld zł, czyli najniższego od maja zeszłego roku.

W sumie w ciągu trzech kwartałów tego roku wartość zarządzanych aktywów wzrosła o ponad 18,1 mld zł, czyli o prawie 16 proc.

Ten rok należy zdecydowanie do funduszy aktywów niepublicznych, których aktywa zwiększyły swą wartość o ponad połowę (52 proc.). Do tego dochodzi wysoki przyrost środków zaliczonych do grupy "nieokreślone", na które składają się w większości fundusze przeznaczone dla wybranych inwestorów - wzrost o ponad jedną trzecią, oraz sekurytyzacyjnych o 40 proc. Wśród segmentów przeznaczonych głównie do szerokiej dystrybucji, zdecydowanym liderem pozostają fundusze dłużne, których aktywa w ciągu 9 miesięcy zwiększyły swą wartość o 46 proc.

 

Według Analiz Online, przekroczony na koniec września poziom 133 mld zł zarządzanych pieniędzy oznacza miesięczną dynamikę na poziomie 1,1 proc. Do rekordu osiągniętego blisko 5 lat temu brakuje jeszcze prawie 11 mld zł.

Wzrost w ciągu trzeciego kwartału wyniósł 3 proc., a wyrażona w walucie równowartość środków powierzonych TFI przekroczyła 32,3 mld euro. W sumie wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych rosła w tym roku 8-krotnie, z wyłączeniem maja, kiedy spadła o -1,5 proc.

Pozostało 85% artykułu
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Materiał Promocyjny
Podróżuj ekologicznie! Program Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora
Materiał Promocyjny
„Skoro wiemy, że damy radę, to zróbmy to”. Oto ludzie, którzy tworzą Izerę
Emerytura
Polacy łatwo sprawdzą ile mają pieniędzy na emeryturę. Jest projekt ustawy
Emerytura
Polacy sprawdzają, ile mają pieniędzy w PPK. Nawet ci, co nie mają