Coraz bliżej do rekordu

W trzecim kwartale tego roku aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych wciąż rosły

Publikacja: 10.10.2012 18:01

Coraz bliżej do rekordu

Foto: Analizy Online

Według Analiz Online, przekroczony na koniec września poziom 133 mld zł zarządzanych pieniędzy oznacza miesięczną dynamikę na poziomie 1,1 proc. Do rekordu osiągniętego blisko 5 lat temu brakuje jeszcze prawie 11 mld zł.

Wzrost w ciągu trzeciego kwartału wyniósł 3 proc., a wyrażona w walucie równowartość środków powierzonych TFI przekroczyła 32,3 mld euro. W sumie wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych rosła w tym roku 8-krotnie, z wyłączeniem maja, kiedy spadła o -1,5 proc.

 

 

Wrześniowy wzrost aktywów to głównie zasługa dobrej koniunktury na rynkach, zarówno akcji, jak i długu. Analizy Online szacują, że wynik zarządzania powiększył wartość aktywów o ok. 1,5 mld zł. Saldo wpłat i wypłat było natomiast ujemne i przekroczyło -0,2 mld zł.

We wrześniu w największym stopniu przyrosły aktywa funduszy nieruchomości, o 7,6 proc. To głównie zasługa napływu środków do funduszu zarządzanego przez Ipopema TFI. Dzięki temu wartość aktywów 17 funduszy nieruchomości przekroczyła na koniec września 3,2 mld zł. Miesięczną dynamikę zmian przekraczającą 7 proc. odnotował również najmniejszy segment rynku, czyli fundusze surowcowe. Dzięki napływowi pieniędzy do jednego z funduszy złota, wartość aktywów netto na koniec kwartału przekroczyła 0,6 mld zł.

 

 

Kolejny miesiąc z rzędu klienci chętnie nabywali jednostki funduszy dłużnych, które także wypracowywały dobre wyniki. W efekcie wartość aktywów tych funduszy zwiększyła się o 3 proc., przekraczając na koniec miesiąca 29 mld zł. W sumie od początku roku aktywa w nich zgromadzone wzrosły o blisko połowę, dzięki czemu od kilku miesięcy fundusze dłużne tworzą najsilniejszy segment na naszym rynku, z udziałem na poziomie 21,8 proc.

Drugim pod względem wielkości segmentem rynku pozostają fundusze akcyjne, których aktywa, mimo ujemnego salda wpłat i wypłat, przyrosły we wrześniu o 2,7 proc., do 23,1 mld zł.

 

 

We wrześniu dodatnią dynamikę zmian odnotowały jeszcze fundusze absolutnej stopy zwrotu, głównie dzięki emisji certyfikatów funduszu z oferty Copernicus Capital TFI, a także fundusze sekurytyzacyjne oraz  aktywów niepublicznych (trzeci pod względem wielkości segment rynku). Wrześniowe dane pokazują, iż zmniejszyło się zainteresowanie funduszami gotówkowymi. Od kilku miesięcy większość z nich notuje ujemne saldo wpłat i wypłat, w efekcie ich aktywa skurczyły się we wrześniu poniżej poziomu 17 mld zł, czyli najniższego od maja zeszłego roku.

W sumie w ciągu trzech kwartałów tego roku wartość zarządzanych aktywów wzrosła o ponad 18,1 mld zł, czyli o prawie 16 proc.

Ten rok należy zdecydowanie do funduszy aktywów niepublicznych, których aktywa zwiększyły swą wartość o ponad połowę (52 proc.). Do tego dochodzi wysoki przyrost środków zaliczonych do grupy "nieokreślone", na które składają się w większości fundusze przeznaczone dla wybranych inwestorów - wzrost o ponad jedną trzecią, oraz sekurytyzacyjnych o 40 proc. Wśród segmentów przeznaczonych głównie do szerokiej dystrybucji, zdecydowanym liderem pozostają fundusze dłużne, których aktywa w ciągu 9 miesięcy zwiększyły swą wartość o 46 proc.

 

Według Analiz Online, przekroczony na koniec września poziom 133 mld zł zarządzanych pieniędzy oznacza miesięczną dynamikę na poziomie 1,1 proc. Do rekordu osiągniętego blisko 5 lat temu brakuje jeszcze prawie 11 mld zł.

Wzrost w ciągu trzeciego kwartału wyniósł 3 proc., a wyrażona w walucie równowartość środków powierzonych TFI przekroczyła 32,3 mld euro. W sumie wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych rosła w tym roku 8-krotnie, z wyłączeniem maja, kiedy spadła o -1,5 proc.

Pozostało 85% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana przez przestępców cybernetycznych?