OECD: wartość aktywów emerytalnych osiągnęła rekordowy poziom

Wartość aktywów funduszy emerytalnych w krajach OECD osiągnęła rekordowy poziom 20,1 bilionów dolarów w 2011 roku pomimo ujemnych zwrotów na inwestycjach, z przeciętną stratą na poziomie 1,7 proc. – wynika z raportu „Pension Markets in Focus"

Publikacja: 08.10.2012 12:11

OECD: wartość aktywów emerytalnych osiągnęła rekordowy poziom

Foto: ROL

Najlepiej radziły sobie fundusze z Danii (12,1 proc.), Holandii (8,2 proc.), Australii (4,1 proc.) i Islandii (2,3 proc.). Fundusze z Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych, Włoch i Japonii odnotowały straty sięgające od 2,2 do 3,6 proc. Siedem krajów, w tym Finlandia, Grecja, Austria i Polska, odnotowało jeszcze wyższe straty – na poziomie realnych 4 proc.

Do grudnia 2011 roku aktywa funduszy emerytalnych osiągały przeciętnie poziom 72,4 proc. PKB, co oznacza wzrost z 67,3 proc. w roku 2001. Przy 138 proc. wartości PKB Holandia uzyskała najwyższy współczynnik. Za nią uplasowały się Islandia (128,7 proc.), Australia (92,8 proc.) i Zjednoczone Królestwo (88,2 proc.).

USA nadal są największym rynkiem, z aktywami wartymi 10,6 bilionów dolarów, jednakże ich udział spadł z 67,3 proc. w 2001 roku, do 53,2 proc. w 2011 roku. Aktywa funduszy brytyjskich osiągnęły 2,1 biliony dolarów, co oznacza 10,7-proc. udział. Dalej znajduje się Japonia z 7,4 proc. udziału wartego 1,5 biliona dolarów i Australia – z udziałem na poziomie 6,7 proc. i wartością 1,3 biliona dolarów.

Według raportu na słabe wyniki wpływ miały słabe rynki akcji i niskie stopy procentowe. Wartość akcji w portfelach osiągnęła w 2011 roku historyczne minimum. Jedynie trzy kraje miały portfele, w których wartość akcji przewyższała wartość obligacji. Australię cechował najwyższy współczynnik inwestycji w akcje – na poziomie 49,7 proc.. USA miały 48,1 proc. ulokowane w akcjach i 26 proc. w obligacjach. Finlandia 41,3 proc. w akcjach i 35,4 proc. w obligacjach.

Wiele funduszy przesunęło swoje umiejscowienie geograficzne, aby zmniejszyć ekspozycję w krajach o podwyższonym ryzyku (jak Chile, Dania, Holandia i Słowacja). Kryzys spowodował, że wiele z nich zdecydowało się na alternatywne inwestycje, np. w fundusze hedgingowe.

OECD rekomenduje funduszom emerytalnym znalezienie rozwiązań problemu niedofinansowania (fundusze DB) poprzez bardziej transparentne ujawnianie inwestycji, lepsze zrozumienie i obdarzenie większym zaufaniem firm zarządzających, a także spójniejsze metody mierzenia wyników.

 

Publikacja powstała we współpracy z "Globalnym przeglądem emerytalnym" wydawanym przez serwis www.emerytariusz.pl. Źródło: Eupeanpensions.net

Najlepiej radziły sobie fundusze z Danii (12,1 proc.), Holandii (8,2 proc.), Australii (4,1 proc.) i Islandii (2,3 proc.). Fundusze z Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych, Włoch i Japonii odnotowały straty sięgające od 2,2 do 3,6 proc. Siedem krajów, w tym Finlandia, Grecja, Austria i Polska, odnotowało jeszcze wyższe straty – na poziomie realnych 4 proc.

Do grudnia 2011 roku aktywa funduszy emerytalnych osiągały przeciętnie poziom 72,4 proc. PKB, co oznacza wzrost z 67,3 proc. w roku 2001. Przy 138 proc. wartości PKB Holandia uzyskała najwyższy współczynnik. Za nią uplasowały się Islandia (128,7 proc.), Australia (92,8 proc.) i Zjednoczone Królestwo (88,2 proc.).

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jakie są główne zalety systemów do zarządzania zasobami ludzkimi?
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora