Zgoda wydana przez prezesa UOKiK, jak również pozytywna decyzja w tej sprawie Komisji Nadzoru Finansowego, są niezbędne do przekazania PKO BP Bankowy PTE przez PTE Polsat zarządzania OFE Polsat, zgodnie z art. 66. 1 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Na PKO BP Bankowy PTE przejdą wtedy prawa i obowiązki PTE Polsat wynikające z przepisów regulujących działanie otwartych funduszy emerytalnych.

W sierpniu należące do PKO BP towarzystwo emerytalne oraz PTE Polsat zawarły umowę o przejęciu zarządzania OFE Polsat przez PKO BP Bankowy PTE. Jednak do czasu  wydania decyzji przez KNF i prezesa UOKiK – oba towarzystwa będą funkcjonowały bez zmian.