Polacy wpłacili 2,6 mld zł do ubezpieczeniowych funduszy

Łączna wartość pieniędzy, jakie napłynęły do ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w pierwszym półroczu 2012 roku wyniosła prawie 2,6 mld zł - policzyły Analizy Online

Publikacja: 30.08.2012 18:28

Polacy wpłacili 2,6 mld zł do ubezpieczeniowych funduszy

Foto: Analizy Online

To o 37 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2011 roku, kiedy do UFK trafiło 1,9 mld zł. Bilans sprzedaży z połowy roku jest również wyższy od wyniku uzyskanego w drugiej połowie 2011 roku, kiedy do funduszy kapitałowych trafiło blisko 2,1 mld złotych.

 

Jak podały Analizy Online, ogólna struktura salda sprzedaży potwierdza, że mamy do czynienia z kontynuacją tendencji z zeszłego roku, czyli napływu środków do rozwiązań cechujących się względnym bezpieczeństwem. Najwięcej nowych środków przyciągnęły bowiem fundusze ochrony kapitału. Klienci wpłacili do nich 2 mld zł, a saldo wpłat i umorzeń dla tego segmentu wyniosło 1,4 mld zł. Tak duży napływ środków jest przede wszystkim wynikiem dynamicznego rozwoju rynku produktów strukturyzowanych opakowanych w fundusz kapitałowy. Dominującą rolę na rynku, w tym zakresie, ma obecnie Open Life TuŻ, które każdego miesiąca wprowadza do oferty kolejne produkty. Znacznie spadła natomiast aktywność Europa TUnŻ, który w poprzednim roku pozyskał najwięcej pieniędzy poprzez fundusze ochrony kapitału.

Drugim pod względem popularności okazał się segment funduszy dłużnych, dla których saldo wpłat i wypłat sięgnęło 1 mld zł. Klienci wpłacali środki przede wszystkim do funduszy dłużnych złotowych, do których trafiło 90 proc. wszystkich środków wpłaconych do całego segmentu. Największe napływy odnotowała grupa funduszy dłużnych uniwersalnych, gdzie saldo wpłat i umorzeń wyniosło 0,7 mld zł.

Warto zwrócić uwagę, na poprawę sytuacji w segmencie funduszy akcyjnych. W pierwszym półroczu saldo wpłat i umorzeń sięgnęło 0,4 mld zł. Większość środków (0,3 mld zł) trafiło do funduszy akcji polskich, z czego połowa ulokowano ostatecznie w dwóch funduszach zarządzanych przez Noble TFI i Quercus TFI.

W pozostałych segmentach saldo wpłat i umorzeń w pierwszym półroczu 2012 było ujemne. Najmocniej spadały aktywa w segmencie funduszy gotówkowych i pieniężnych. Jeszcze rok temu do grupy tej napływała rekordowa ilość pieniędzy, jednak z powodu wielu problemów, w tym skokowych spadków wartości jednostek kilku funduszy, sytuacja drastycznie się pogorszyła. Warto podkreślić, że 3 z 4 funduszy, które zanotowały największe ujemne saldo wpłat i umorzeń na rynku pochodzi z segmentu funduszy gotówkowych i pieniężnych.

Ujemny bilans wpłat i wypłat odnotowały także fundusze mieszane. Odpływ ten spowodowany był przez fundusze mieszane polskie (ok. -90 mln zł) podczas gdy UFK mieszane zagraniczne odnotowywały dodatni bilans na poziomie 40 mln zł.

Niewielkie odpływy środków netto odnotowały fundusze rynku surowców oraz absolutnej stopy zwrotu. Obie te kategorie odnotowały saldo wpłat i umorzeń na poziomie odpowiednio –20 mln zł, oraz -15 mln zł.

 

Wśród poszczególnych ubezpieczycieli zdecydowanie najlepszym bilansem wpłat i umorzeń może pochwalić Open Life TuŻ. Wynik na poziomie 1,5 mld zł stanowi 60 proc. dodatniego salda do wszystkich ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Kolejne trzy towarzystwa (BZ WBK – Aviva TUnŻ, AXA Życie TU oraz ING TUnŻ) uzyskały siedmiokrotnie mniejszy rezultat w porównaniu z liderem. Zeszłoroczny lider sprzedaży, czyli Europa TUnŻ, został w tyle. W jego przypadku w pierwszym półroczu saldo wpłat i umorzeń wyniosło 0,1 mld zł.

 

To o 37 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2011 roku, kiedy do UFK trafiło 1,9 mld zł. Bilans sprzedaży z połowy roku jest również wyższy od wyniku uzyskanego w drugiej połowie 2011 roku, kiedy do funduszy kapitałowych trafiło blisko 2,1 mld złotych.

Jak podały Analizy Online, ogólna struktura salda sprzedaży potwierdza, że mamy do czynienia z kontynuacją tendencji z zeszłego roku, czyli napływu środków do rozwiązań cechujących się względnym bezpieczeństwem. Najwięcej nowych środków przyciągnęły bowiem fundusze ochrony kapitału. Klienci wpłacili do nich 2 mld zł, a saldo wpłat i umorzeń dla tego segmentu wyniosło 1,4 mld zł. Tak duży napływ środków jest przede wszystkim wynikiem dynamicznego rozwoju rynku produktów strukturyzowanych opakowanych w fundusz kapitałowy. Dominującą rolę na rynku, w tym zakresie, ma obecnie Open Life TuŻ, które każdego miesiąca wprowadza do oferty kolejne produkty. Znacznie spadła natomiast aktywność Europa TUnŻ, który w poprzednim roku pozyskał najwięcej pieniędzy poprzez fundusze ochrony kapitału.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Akcje Specjalne
Naszym celem jest osiągnięcie 9 GW mocy OZE do 2030 roku
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora