Europejczycy boją się czy będzie ich stać na przejście na emeryturę

Polscy nie są zadowoleni z życia na emeryturze. Polscy emeryci są mniej zadowoleni niż np. Holendrzy czy Hiszpanie – wynika z międzynarodowego badania ING

Publikacja: 29.08.2012 15:26

Europejczycy boją się czy będzie ich stać na przejście na emeryturę

Foto: Bloomberg

Polscy emeryci są niezadowoleni z tego jak im się żyje na emeryturze. W badaniu ING uzyskali wynik 5,8 (w skali od 0 do 10) w porównaniu z europejską średnią 6,6. Gorzej od nas swoją sytuację oceniają jedynie Rumuni i Turcy. Najbardziej zadowoleni są emeryci w Luksemburga, Holandii, Austrii czy Wielkiej Brytanii.

 

Stopień ogólnego zadowolenia z życia na emeryturze

 

Źródło: ING

 

Z badania ING przeprowadzonego w 12 krajach wynika, że polscy emeryci najgorzej oceniają także sytuację finansową. Tylko co dwudziesty polski emeryt uważa, że jego dochody pozwalają mu żyć komfortowo 5 proc. To najniższy wynik w Europie.

- Polacy nie należą jednak do największych pesymistów, gdy skoryguje się ich odczucia o kwestie finansowe wychodzi, że są zadowoleni – mówi Rafał Benecki, główny ekonomista ING Banku Śląskiego.

Wśród bardziej zadowolonych niż wskazywałaby na to sytuacja finansową znajdują się oprócz Polaków także Francuzi, Belgowie, Holendrzy i Luksemburczycy. Wśród pesymistów Turcy, Rumuni, Niemcy, Włosi i Hiszpanie.

Europejczycy obawiają się, że w momencie przejścia na emeryturę będą w gorszej sytuacji niż dzisiejsi emeryci. Najmocniej widać te obawy  wśród Francuzów, Włochów, Anglików czy Hiszpanów. Największymi optymistami są Austriacy, Rumuni, Holendrzy, Niemcy i właśnie Polacy.

- Obawy te nie są tak silne w Polsce. Być może wynika to z tego, że Polacy nie mają wiedzy na temat tego, że stopy zastąpienia (relacja wysokości emerytury do ostatnich zarobków – od red.) spadną z obecnych ponad 50 proc. do ok. 30 proc. – mówi Rafał Benecki.

 

Czy sądzisz, że gdy przejdziesz na emeryturę, twoja sytuacja dochodowa i finansowa zabezpieczy taki sam standard  życia, jak osobom, które już przeszły na emeryturę?, w proc.

Źródło: ING

Jak wynika z badania ING, co drugi polski emeryt (46 proc.) otrzymuje na emeryturze powyżej 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia z ostatnich 5 lat pracy.

 

Obawy o przyszłość

Mieszkańcy Europy boją się o czy będzie ich stać na przejście na emeryturę. Co drugi Polak martwi się, że nie będzie miał wystarczająco pieniędzy, żeby przejść na emeryturę. Taka samą obawę wyraża ponad 70 proc. Hiszpanów i ponad 60 proc. Włochów i Francuzów.

- Na tle innych krajów nie jesteśmy aż takimi pesymistami – mówi Rafał Benecki.

 

Czy martwi się Pan(i), że nie będzie miał(a) dość pieniędzy, aby przejść na emeryturę?, w proc.

 

Źródło: ING

 

Polscy respondenci stosunkowo często deklarowali, że będą mieli dość pieniędzy na ten cel (29 proc.). Pod tym względem większymi optymistami od Polaków są tylko mieszkańcy Luksemburga (38 proc.), Austrii (37 proc.) i Turcji (32 proc.)

Badanie ING pokazuje, że co trzeci Polak (36 proc.) odkłada dodatkowe pieniądze na emeryturę. To mniejszy odsetek niż wynosi średnia z 12 państw. Ale tylko w trzech krajach (Holandia, Niemcy i Belgia) większość respondentów odkłada pieniądze z myślą o przyszłości.  W 12 krajach ten odsetek waha się między 29 proc. we Włoszech, a 67 proc. w Holandii.

 

Osoby posiadające nieobowiązkowy fundusz emerytalny, w proc.

 

Źródło: ING

 

Co jednak ciekawe ponad połowa Polaków (53 proc.) uważa, że w następnych 3 miesiącach będzie miała wolne środki. To o 5 proc. więcej niż wyniosła średnia dla wszystkich  badanych krajów. Najgorzej wypadli Włosi (33 proc.), Hiszpanie (25 proc.) i Brytyjczycy (36 proc.). Jak podkreśla główny ekonomista banku, może to być efekt tego, że Polacy nie odczuli jeszcze pogorszenia koniunktury gospodarczej.

Równocześnie jednak  co drugi Polak nie korzysta w dobrowolnych funduszy emerytalnych tłumacząc się brakiem wystarczających środków. To więcej niż wynosi średnia europejska. Co piąty wolałby oszczędzać w innej formie (19 proc.), a co dziesiąty (8 proc.) w ogóle nie ma potrzeby oszczędzania na emeryturę.

 

Dlaczego nie korzysta Pan(i) z funduszu emerytalnego?, w proc.

Źródło: ING

 

Polacy spodziewają się przejść na emeryturę średnio w wieku 63,8 lat. Oczekują, że przejdą na emeryturę 8 lat później, niż obecni emeryci. Najpóźniej na emeryturę wybierają się Włosi i Holendrzy, a najwcześniej Turcy. Kryzys zmienił plany emerytalne Europejczyków. Najwięcej respondentów deklarujących późniejsze przejście na emeryturę z powodu kryzysu mieszka w Holandii i we Włoszech. Najmniej w Niemczech. Inaczej jest w Polsce. Z powodu kryzysu zamierzamy wcześniej przechodzić na emeryturę.

- Jesteśmy przyzwyczajeni do wcześniejszego przechodzenia na emeryturę, które już jest niemożliwe – mówi Grzegorz Ogonek, ekonomista ING Banku Śląskiego.

 

Oszczędności nieemerytalne

56 proc. Polaków deklaruje, że posiada długoterminowe oszczędności, których celem nie jest sfinansowanie emerytury. To jeden z najniższych wyników wśród badanych krajów. Najwięcej osób odkłada na przyszłość w Luksemburgu (82 proc.), najmniej w Rumunii (53 proc.).

 

Źródło: ING

 

Z badania ING wynika, że struktura nieemerytalnych celów długoterminowych w Polsce jest zbliżona do europejskiej średniej. Przeważają cele konsumpcyjne, a 29 proc. Polaków oszczędza bez określenia konkretnego powodu.  Wyjątkiem okazało się gromadzenie środków „na czarną godzinę" gdzie Polska miała najniższy odsetek wśród badanych krajów – 23 proc. wobec średniej wynoszącej 31 proc.

- Nie szykujemy sobie żadnego poduszki bezpieczeństwa – mówi Ogonek.

 

Czy posiada Pan(i) oszczędności długoterminowe, inwestycje lub zaoszczędzone pieniądze mające służyć realizacji celów długoterminowych innych niż emerytura?, w proc.

 

Źródło: ING

 

84 proc. Polaków deponuje pieniądze na cele długoterminowe w banku na koncie oszczędnościowym. W dalszej kolejności Polacy wybierają ubezpieczenia oraz produkty strukturyzowane (21 proc.). Dla porównania banki są najczęściej wybierane przez Holendrów (98 proc.), a najrzadziej przez Włochów (63 proc.).

 

Deponuję pieniądze w...

Źródło: ING

 

W porównaniu z Europejczykami Polacy optymistycznie postrzegają perspektywy oszczędzania. Co drugi Polak (49 proc.) uważa, że w ciągu kolejnych trzech miesięcy wzrośnie wartość jego długoterminowych oszczędności i portfela inwestycji.  Średnia dla wszystkich badanych krajów wyniosła 27 proc. Polacy, obok Turków, są również największymi optymistami w ocenie, że obecny  czas jest dobry do inwestowania zarówno w akcje, jak i obligacje.

Obecnie najlepiej oszczędzać na depozytach. Warto także inwestować w akcje, ale nie należy spodziewać się już takich zysków jakie można było osiągnąć przed upadkiem Lehman Brothers – mówi Rafał Benecki. Jak podkreśla warto także pomyśleć o obligacjach skarbowych, zwłaszcza inflacyjnych

Choć więcej Polaków uważa, że ich sytuacja finansowa w ostatnich miesiącach się pogorszyła, niż polepszyła, to i tak jest to lepszy wynik niż w innych krajach. Pod tym względem wyprzedziliśmy m.in. Holendrów, Belgów i Brytyjczyków. Polska jest jednym z trzech krajów, w których osób spodziewających się poprawy sytuacji jest więcej niż pesymistów.

- W pewnych aspektach widać optymizm Polaków. Problemy strefy euro nie przebiły się do świadomości Polaków – mówi Ogonek.

Badanie „Finansowy Barometr ING" zostało zrealizowane przez TNS NIPO w maju, czerwcu i lipcu 2012 r. na grupie 12 073 respondentów w 12 krajach (Polska, Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Austria, Hiszpania, Włochy, Holandia,  Belgia, Luksemburg, Rumunia, Turcja). W Polsce badanie objęło 1000 osób i zostało przeprowadzone w okresie 25 czerwca-11 lipca.

 

Wybrane wyniki badania

Ponad połowa Polaków (53 proc.) uważa, że w następnych trzech miesiącach będzie miała wolne środki, które będzie mogła zaoszczędzić, zainwestować lub wydać na coś dodatkowego. To o 5 proc. więcej niż wyniosła średnia dla wszystkich badanych krajów. Najgorzej wypadli Włosi (33 proc.),  Hiszpanie (35 proc.) i Brytyjczycy (36 proc.).

Polscy emeryci są niezadowoleni z tego jak im się żyje na emeryturze. W badaniu ING uzyskali wynik 5,8 (w skali od 0 do 10) w porównaniu z europejską średnią 6,6. Gorzej od nas swoją sytuację oceniają jedynie Rumuni i Turcy. Najbardziej zadowoleni są emeryci w Luksemburga, Holandii, Austrii czy Wielkiej Brytanii.

Stopień ogólnego zadowolenia z życia na emeryturze

Pozostało 96% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży