Miliardy czekają dla spadkobierców i uposażonych w OFE

Miliardy złotych mogą czekać na bliskich osób zmarłych będących członkami otwartych funduszy emerytalnych, którzy nie zgłosili się po należne środki – szacuje Nordea PTE

Publikacja: 03.08.2012 12:52

Miliardy czekają dla spadkobierców i uposażonych w OFE

Foto: Fotorzepa, Michał Walczak Michał Walczak

Towarzystwo emerytalne Nordea rozpoczyna właśnie akcję edukacyjną, której celem jest budowanie świadomości możliwości otrzymania środków zebranych w ramach OFE.

Liczba zmarłych członków wszystkich OFE do 2011 roku sięgnęła blisko 144 tysięcy. Zakładając, że każdy z członków OFE zgromadził przez 11 lat (tj. od wprowadzenia reformy do 2010 roku) 30 tysięcy złotych na koncie w ramach II filaru, łączna wartość środków należnych spadkobiercom lub osobom uposażonym może wynosić obecnie nawet 2 mld zł - szacuje Nordea PTE.

Według analizy przeprowadzonej przez Izbę Gospodarczą Towarzystw Emerytalnych w latach 1999 – 2011 zmarło 153 tys. członków otwartych funduszy emerytalnych. Kapitał z ich kont w OFE przekraczający 1 mld 90 mln zł netto trafił do spadkobierców lub osób wskazanych. Wliczając do tego podatek, kwota ta rośnie do ponad 1,2 mld zł.

Niewiele osób pracujących, których składki odprowadzane są do OFE wie jednak, że gromadzony na rachunkach OFE kapitał – w razie ich śmierci – wypłacany jest wskazanym osobom uposażonym, lub wchodzi do spadku i jest dziedziczony przez spadkobierców testamentowych lub ustawowych.

Nordea PTE stworzyła dedykowany serwis internetowy www.nordeadziedziczenie.pl, w którym dostępne są szczegółowe informacje dotyczące zasad uzyskania środków pozostawionych w OFE przez osoby zmarłe, a także wymaganych formalności, przepisów prawnych oraz kroków, jakie należy podjąć, by ubiegać się o wypłatę środków z Nordea OFE.

- Dotychczas wiele mówiło się o zmianach w systemie emerytalnym, w tym o wydłużeniu wieku emerytalnego i nowych subkontach w ZUS. Niewystarczająco jednak informowano, że środki gromadzone w OFE przez osoby pracujące podlegają dziedziczeniu. Duża część spadkobierców i uposażonych członków OFE nie zgłasza się po należne im świadczenia. Z tego względu zdecydowaliśmy się na podjęcie działań, których celem jest przybliżenie Polakom tych trudnych kwestii - powiedział Wojciech Rabiej, członek zarządu Nordea PTE.

Kwestie wypłaty środków z OFE w razie śmierci członka OFE reguluje ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz przepisy kodeksu cywilnego, dotyczące spadków.

Aby móc rozpocząć właściwy proces dziedziczenia lub uzyskania środków z II filaru należy przede wszystkim ustalić członkostwo zmarłego w OFE. Można skontaktować się bezpośrednio z poszczególnymi funduszami emerytalnymi i dokonać weryfikacji członkostwa osoby zmarłej. W Nordea OFE można skorzystać z wyszukiwarki dostępnej na stronie internetowej akcji i samodzielnie ustalić czy zmarły odkładał środki właśnie w tym funduszu. W przypadku uzyskania pozytywnej informacji należy skontaktować się z towarzystwem celem ustalenia kolejnych kroków w postępowaniu. Można również skontaktować się z oddziałem  ZUS, właściwym dla miejsca zamieszkania zmarłego i poprosić o ustalenie OFE zmarłego, do którego przekazywane były składki na II filar. Na podstawie weryfikacji w Centralnym Rejestrze OFE Zakład wskaże upoważnionym osobom właściwy fundusz.

Dysponując już informacjami na temat właściwego OFE, należy złożyć dokumenty niezbędne do wypłaty środków. Format wniosków zależy od standardów danego funduszu, a rodzaj aktów i innych dokumentów – od relacji wobec zmarłego. Aby nie popełnić błędu i tym samym nie wydłużać procedury wypłaty środków, najlepiej skontaktować się z odpowiednim OFE i ustalić najważniejsze wymagania w tym zakresie.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Akcje Specjalne
Naszym celem jest osiągnięcie 9 GW mocy OZE do 2030 roku
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora