Spadły przychody, PTE cięły więc koszty w 2011 r.

Obniżenie składki przekazywanej do OFE miało istotny wpływ na ubiegłoroczne wyniki towarzystw emerytalnych

Publikacja: 13.07.2012 07:57

Spadły przychody, PTE cięły więc koszty w 2011 r.

Foto: Bloomberg

Wyniki finansowe powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE), które zarządzają otwartymi funduszami emerytalnymi (OFE), uległy pogorszeniu kolejny rok z rzędu. W 2010 r. wpływ na to miało ustawowe obniżenie opłat pobieranych przez fundusze, a w minionym roku - obniżenie składki klientów, odprowadzanej do funduszy emerytalnych. Od 1 maja 2011 r. do OFE trafia 2,3 proc. składki klientów, a nie jak wcześniej 7,3 proc.

 

Niższe wpływy z opłat

Według danych przekazanych nam przez towarzystwa, w ubiegłym roku ich przychody z zarządzania funduszami emerytalnymi wyniosły 1,9 mld zł i były o 9 proc. niższe niż przed rokiem. Spadły wpływy z opłaty od składki - o 31 proc., do prawie 553 mln zł. Z kolei przychody za zarządzanie aktywami zwiększyły się o 11 proc. (do 991 mln zł). Same aktywa nie wzrosły jednak w ub. roku w istotny sposób. W całym 2011 r. aktywa było to 1,6 proc., do 224,7 mld zł. W tym czasie ZUS przekazał tym instytucjom ok. 15 mld zł składek klientów.

Koszty towarzystw spadały w ubiegłym roku mocniej niż przychody. PTE redukowały wydatki w związku ze zmianami w prawie już od 2009 r., a w 2011 r. kontynuowały ten trend. Łącznie wyniosły one 951 mln zł i były o 18 proc. niższe.

Nieco wyższy był z kolei zysk towarzystw emerytalnych. Według przekazanych nam danych towarzystwa zarobiły łącznie 617 mln zł w 2011 r. To oznacza, że ich wynik finansowy był o 3,2 proc. lepszy niż w 2010 r.

Nieco ponad 617 mln zł

zarobiły netto powszechne towarzystwa emerytalne w 2011 r.

Porównywalność prezentowanych w tabeli danych została zakłócona z powodu zmian w rachunkowości wprowadzonych w 2011 r. przez Aviva PTE. - Zmiany zostały dokonane głównie w zakresie kosztów akwizycji – tłumaczy Wojciech Andruszkiewicz, kontroler finansowy w Aviva PTE.

Jeżeli bralibyśmy pod uwagę dane za 2010 r. doprowadzone do porównywalności przez Avivę to okazuje się, że  zysk tego pomiotu rośnie za wcześniejszy okres rośnie, a wysokość kosztów spada. Po takiej korekcie zysk wszystkich towarzystw w 2011 r. był o 3 proc. niższy niż w 2010 r. (z 634 mln zł). Taki sam standard przyjęty w przypadku kosztów powoduje, że zmiana roczna wynosi prawie 15 proc., a nie ponad 18 proc.

Dwa z 14 działających towarzystw emerytalnych miały stratę w minionym roku: AXA (-25 mln zł) oraz Warta (-0,3 mln zł). Pozostałe osiągnęły zysk, przy czym najwyższy przypadł na największe podmioty. ING zarobił ponad 200 mln zł, Aviva prawie 195 mln zł, a PZU prawie 74 mln zł.

 

Obejrzyj tabelę z wynikami PTE za 2011 r.

 

Stratę zmniejszyły AXA oraz Warta, a Nordea zamieniła ujemny na dodatni wynik. Co ciekawe oba podmioty, które miały stratę w 2011 r. w tym roku wykazują już zysk. Ma to w dużej mierze związek z zakazem akwizycji wprowadzonym z początkiem tego roku. PTE nie mogą już zatrudniać akwizytorów, a to w istotny sposób wpłynie na wysokość kosztów.

- Jako nieliczni rozliczaliśmy od razu koszty akwizycji. Nie rozkładaliśmy ich w czasie, co wpływało na wysokość straty. Od tego roku będziemy mieć już zyski – mówi Robert Garnczarek, prezes AXA PTE.

- W tym roku będziemy mieli zysk na poziomie ponad 3 mln zł – zapewnia też Marek Jandziński, prezes PTE Warta. – W kolejnych latach zysk roczny, jeśli nic nie zmieni się w prawie, powinien wahać się między 3,5 a 5 mln zł – dodaje.

Łączne kapitały własne towarzystw wyniosły 3,2 mld zł na koniec 2011 r. Są nieznacznie niższe niż przed rokiem, gdy było to 3,45 mld zł. Z kolei suma bilansowa spadła do 3,6 mld zł, wobec 3,9 mld zł rok wcześniej.

Jak podaje nadzór finansowy, wskaźniki rentowności na działalności podstawowej netto uległy poprawie w przypadku ośmiu PTE, a w sześciu rentowność się obniżyła. Największy wpływ miały na to zmiany w prawie oraz obniżenie kosztów działalności towarzystw. Średni wskaźnik ROE wyniósł 14,5 proc. w 2011 r., wobec 10,4 proc. w 2010 r.

 

 

W 2011 r. towarzystwa wypłaciły rekordową dywidendę akcjonariuszom. Wyniosła ona 878,8 mln zł i była o 43 proc. wyższa od zysku w 2010 r. Dwa towarzystwa: ING i Aegon wypłaciły dywidendę z zysków z lat poprzednich. Od początku działalności do końca 2011 r. towarzystwa przeznaczyły na wypłaty dla akcjonariuszy już prawie 3,9 mld zł. W tym roku dywidenda będzie znacznie niższa. Jak wynika z naszych wyliczeń nie przekroczy 300 mln zł. Towarzystwa i ich właściciele ulegli sugestii Komisji Nadzoru Finansowego, która apelowała o ostrożną politykę dywidendową w celu wzmocnienia kapitałów własnych.

 

 

Strata funduszy

Towarzystwa emerytalne wypracowały w ubiegłym roku zysk, czego nie można powiedzieć o prowadzonych przez nie funduszach emerytalnych. Jak podała KNF na dokonanych inwestycjach miały ponad 11 mld zł straty, wobec ponad 21 mld zł zysku w 2010 r. To efekt załamania na giełdzie w sierpniu 2011 r. To drugi w historii OFE rok ze stratami. Poprzednia, w 2008 r. była jednak znacznie wyższa, bo przekroczyła 20 mld zł.

 

 

Jak wynika z naszych wyliczeń, na podstawie danych KNF, od 2002 do 2011 r. OFE zarobiły dla klientów ponad 57 mld zł. W tym samym okresie zarządzające nimi towarzystwa emerytalne zarobiły ponad 5 mld zł, a ich przychody  zbliżyły się do 15 mld zł.

Na koniec 2011 r. fundusze emerytalne zarządzały 224,7 mld zł aktywami prawie 15,5 mln Polaków.

Od tego roku towarzystwa  mogą zarządzać nowym funduszem – dobrowolnym funduszem emerytalnym oferowanym w ramach indywidualnych kont służących do dodatkowego oszczędzania z myślą o przyszłej emeryturze.

Wyniki finansowe powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE), które zarządzają otwartymi funduszami emerytalnymi (OFE), uległy pogorszeniu kolejny rok z rzędu. W 2010 r. wpływ na to miało ustawowe obniżenie opłat pobieranych przez fundusze, a w minionym roku - obniżenie składki klientów, odprowadzanej do funduszy emerytalnych. Od 1 maja 2011 r. do OFE trafia 2,3 proc. składki klientów, a nie jak wcześniej 7,3 proc.

Niższe wpływy z opłat

Pozostało 92% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Akcje Specjalne
Naszym celem jest osiągnięcie 9 GW mocy OZE do 2030 roku
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora