Siódme towarzystwo emerytalne ruszyło z IKZE

Towarzystwo emerytalne ING sprzedaje już indywidualne konto zabezpieczania emerytalnego. Jest to siódme towarzystwo w którego ofercie jest nowe konto

Publikacja: 29.06.2012 19:20

Grzegorz Chłopek, wiceprezes ING PTE

Grzegorz Chłopek, wiceprezes ING PTE

Foto: Fotorzepa, Szymon Laszewski Szymon Laszewski

ING PTE dołączyło do grona towarzystw, które oferują dodatkowe produkty służące do oszczędzania. Mogą to robić od tego roku. Wcześniej mogły zarządzać jedynie otwartymi funduszami emerytalnymi, do których wpłacane są składki w ramach publicznego systemu emerytalnego.

Aby oferować produkty do indywidualnego oszczędzania takie jak indywidualne konto emerytalne (IKE) czy indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) towarzystwa muszą utworzyć nowy fundusz – dobrowolny fundusz emerytalny. Do niego wpłacane są składki uczestników.

 

Strategia funduszu

W statucie ING Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego (ING DFE) można przeczytać, że jego polityka inwestycyjna może być określona jako polityka absolutnej stopy zwrotu. Dla porównania inne PTE określają swoje DFE jako zrównoważone lub aktywnej alokacji.

„Fundusz nie posiada ustalonego limitu inwestycji w poszczególne klasy aktywów – akcje, obligacje, instru­menty rynku pieniężnego oraz inne klasy aktywów. Udział poszczególnych klas aktywów zmienia się wraz z oceną perspektyw rynku akcji, rentowności instrumentów dłużnych oraz innych rynków finansowych. Udział poszczególnych klas aktywów może się wahać od 0 do 100 % wartości aktywów Funduszu i jest zależny od decyzji zarządzających Funduszem" – czytamy w statucie.

Oprócz krajowych instrumentów polityka inwestycyjna ING DFE zakłada także lokowanie pieniędzy klientów poza granicami Polski.

ING DFE pobiera pobiera opłatę od pierwszej wpłaty w wysokości 80 zł. Podobny mechanizm – jedynie opłaty za otwarcie konta, a nie stałej opłaty od każdej wpłacanej składki wprowadziły też PKO BP Bankowy PTE oraz dwa TFI: Amplico i Legg Mason. Pierwsza wpłata na konto w ING wynosi minimum 150 zł, a każda kolejna nie może być niższa niż 50 zł. Jeśli wpłaty dokonane na IKZE przekroczą ogólny limit wpłat na IKZE (czyli kwotę 4.030,80 zł za 2011 r.), będą automatycznie podlegały zwrotowi. ING zwróci pieniądze na rachunek bankowy, ale pobierze z tego tytułu  opłatę w wysokości 1 zł. Klient sam musi też powiadomić fundusz o przekroczenia indywidualnego limitu wpłat na IKZE.

 

Sprawdź dotychczasową ofertę IKZE instytucji finansowych

 

Opłata za zarządzanie  składa się z dwóch części: stałej i zmiennej. W przypadku tej pierwszej naliczana jest  miesięcznie w wysokości 2 proc. wartości aktywów. Gdy zgromadzone pieniądze od wszystkich klientów przekroczą wartość 1 mld złotych opłata ta spada. Wynosi maksymalnie 20 mln zł plus maksymalnie 1,5 proc. nadwyżki ponad 1 mld zł aktywów w skali roku.

W części zmiennej czyli tzw. opłaty za wynik naliczanej rocznie, fundusz dzieli się z klientami zyskiem przekraczającym 8 proc. w skali roku. W takiej sytuacji klient otrzymuje 85 proc. z kwoty przekraczającej 8 proc., a fundusz - 15 proc. Opłata za wynik pobierana jest, gdy roczny zysk przekroczy 8 proc. Jeśli wynik roczny jest niższy niż 8 proc. nie jest pobierana.

 

Bonus za lojalność

Co ciekawe jeśli uczestnik funduszu będzie regularnie przez 5 kolejnych lat wpłacał na IKZE przynajmniej 600 zł rocznie, fundusz obniży pobieraną opłatę za zarządzanie o 0,15 proc. I tak postępując przez kolejne trzy 5-letnie okresy klient może obniżyć wartość opłaty za zarządzanie o 0,6 proc. Jak podkreśla fundusz, opłaty za zarządzanie pomniejsza zyski.

System opłat powoduje, że w ramach funduszu będzie działać pięć rodzajów jednostek rozrachunkowych (na nie przeliczane są składki). Będą się one różnić wysokością wynagrodzenia za zarządzanie w części stałej.

Dodatkowo, jeśli w okresie pierwszych 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy IKZE osoba zdecyduje się wypłacić środki lub przenieść je do innej instytucji finansowej, ING DFE pobierze opłatę w wysokości 50 proc. wypłacanych, transferowanych lub zwracanych pieniędzy zgromadzonych na rachunku.

Żeby zawrzeć umowę IKZE należy wejść na stronę www.ingikze.pl i wypełnić formularz.

Oprócz IKZE, ING PTE oferuje także indywidualne konto emerytalne (IKE), inny produkt służący do dodatkowego oszczędzania. Oba konta różni kilka rzeczy. Wpłaty na IKE są wyższa niż na IKZE. Limit jest kwoty i w tym roku wynosi 10578 zł. Wpłat na IKE nie można odpisać od podstawy opodatkowania, jak w przypadku drugiego konta. Jednak co ważna wypłaty pieniędzy z IKE nie wiąże się z zapłaceniem podatku dochodowego, a tak jest w przypadku IKZE.

ING PTE zarządza największym na rynku funduszem emerytalnym. Na koniec maja wartość aktywów ING OFE wyniosła 55,3 mld zł. W tym funduszu oszczędza prawie 3 mln Polsków.

Oprócz ING konta emerytalne wprowadziły jeszcze: Allianz, Amplico, Nordea, Pocztylion-Arka, PKO BP Bankowy i PZU.

 

Lista instytucji finansowych oferujących IKZE

ING PTE dołączyło do grona towarzystw, które oferują dodatkowe produkty służące do oszczędzania. Mogą to robić od tego roku. Wcześniej mogły zarządzać jedynie otwartymi funduszami emerytalnymi, do których wpłacane są składki w ramach publicznego systemu emerytalnego.

Aby oferować produkty do indywidualnego oszczędzania takie jak indywidualne konto emerytalne (IKE) czy indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) towarzystwa muszą utworzyć nowy fundusz – dobrowolny fundusz emerytalny. Do niego wpłacane są składki uczestników.

Pozostało 90% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami