Kto musi wybrać OFE

Podjąłeś pracę, a nie zapisałeś się do funduszu – masz na to czas do 10 lipca. Potem OFE zostanie ci przydzielone w wyniku losowania

Publikacja: 14.06.2012 01:13

ZUS właśnie rozesłał 287,8 tys. listów z przypomnieniem o obowiązku zapisania się do OFE. Osoby, które otrzymają pismo, mają czas do 10 lipca na wybór funduszu.

Umowę z otwartym funduszem emerytalnym (OFE) muszą podpisać ci, którzy urodzili się po 31 grudnia 1968 r. i rozpoczęli pierwszą pracę bądź prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Dotyczy to też wszystkich, którzy już kiedyś wybrali OFE, ale zrobili to w czasie, kiedy nie podlegali ubezpieczeniom społecznym, zatem tamta decyzja nie zrodziła żadnych skutków prawnych.

W tym roku zmienił się sposób przystępowania do OFE. Można to zrobić tylko przez Internet lub telefonicznie.

Większość funduszy zmodyfikowała i odświeżyła swoje strony WWW. Łatwo na nich znaleźć zakładkę „zapisz się" czy „przystąp on-line". Po kliknięciu zwykle przechodzi się do formularza umowy, który trzeba wypełnić. Następnie umowę należy wydrukować w dwóch egzemplarzach, podpisać i wysłać na adres towarzystwa emerytalnego prowadzącego wybrane OFE. Po podpisaniu umów przez przedstawiciela OFE (ale wcześniej na dokumencie musi być podpis klienta) jeden egzemplarz jest odsyłany klientowi.

Z prośbą o przesłanie dwóch formularzy umowy w wersji papierowej można się też zwrócić do funduszu np. telefonicznie. Dalsza procedura jest taka sama jak przy korzystaniu z kanału internetowego.

Można także osobiście udać się do siedziby towarzystwa emerytalnego i złożyć w kancelarii wypełnione oraz podpisane dwa formularze umowy. Fundusz po dopełnieniu wszystkich formalności odsyła jeden egzemplarz.

Przed losowaniem

- ZUS wysyła listy do tych, którzy nie zapisali się do OFE, choć powinni, dwa razy w roku: w czerwcu oraz w grudniu.

- Robi to przed każdym losowaniem, które odbywa się ostatniego dnia stycznia oraz ostatniego dnia lipca.

- Każdy kto otrzyma informacje z ZUS, ma czas na samodzielne podpisanie umowy z OFE odpowiednio do 10 stycznia i do 10 lipca. Po tych terminach fundusz jest przydzielany w drodze losowania.

Jeśli nie przystąpimy do OFE samodzielnie

- Kto nie zapisze się do funduszu, choć otrzymał przypomnienie z ZUS, trafi do OFE w drodze losowania; najbliższe odbędzie się ostatniego dnia lipca.

- W wyniku losowania można znaleźć się w jednym z kilku wytypowanych funduszy, spełniających określone warunki. Pierwszy to wyższe od średnich wyniki inwestycyjne w dwóch kolejnych zestawieniach publikowanych przez nadzór, drugi – odpowiednio niski udział w rynku (nie więcej niż 10 proc. aktywów netto wszystkich OFE). Z losowania wyłączone są zatem trzy największe fundusze emerytalne: ING, Aviva i PZU Złota Jesień, bez względu na ich wyniki inwestycyjne.

- Do najbliższego losowania zostały zakwalifikowane trzy fundusze: Amplico, Generali oraz PKO BP Bankowy.

- Po losowaniu wszyscy nowi członkowie OFE otrzymają od ZUS informację, gdzie zostali przydzieleni, a od funduszu – warunki członkostwa, list powitalny, prospekt informacyjny.

Jakie dane są potrzebne przy zawieraniu umowy

- imię i nazwisko przystępującego do OFE, data urodzenia, PESEL (jeśli go nie nadano, to seria i numer dowodu osobistego lub paszportu), adres;

- dane osoby lub osób uposażonych; każdy może wyznaczyć dowolną liczbę osób dziedziczących kapitał zgromadzony na rachunku w funduszu; ale uwaga: oszczędności podlegają dziedziczeniu tylko w okresie ich gromadzenia w OFE;

- w przypadku rozdzielności majątkowej trzeba przedstawić dokument potwierdzający taką decyzję współmałżonków;

- jeżeli osoba przystępująca do OFE jest niepełnoletnia, wymagane jest złożenie przez opiekuna prawnego oświadczenia, w którym wyraża zgodę na zawarcie umowy z funduszem.

ZUS właśnie rozesłał 287,8 tys. listów z przypomnieniem o obowiązku zapisania się do OFE. Osoby, które otrzymają pismo, mają czas do 10 lipca na wybór funduszu.

Umowę z otwartym funduszem emerytalnym (OFE) muszą podpisać ci, którzy urodzili się po 31 grudnia 1968 r. i rozpoczęli pierwszą pracę bądź prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Dotyczy to też wszystkich, którzy już kiedyś wybrali OFE, ale zrobili to w czasie, kiedy nie podlegali ubezpieczeniom społecznym, zatem tamta decyzja nie zrodziła żadnych skutków prawnych.

Pozostało 85% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami