Kto musi wybrać OFE

Podjąłeś pracę, a nie zapisałeś się do funduszu – masz na to czas do 10 lipca. Potem OFE zostanie ci przydzielone w wyniku losowania

Publikacja: 14.06.2012 01:13

ZUS właśnie rozesłał 287,8 tys. listów z przypomnieniem o obowiązku zapisania się do OFE. Osoby, które otrzymają pismo, mają czas do 10 lipca na wybór funduszu.

Umowę z otwartym funduszem emerytalnym (OFE) muszą podpisać ci, którzy urodzili się po 31 grudnia 1968 r. i rozpoczęli pierwszą pracę bądź prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Dotyczy to też wszystkich, którzy już kiedyś wybrali OFE, ale zrobili to w czasie, kiedy nie podlegali ubezpieczeniom społecznym, zatem tamta decyzja nie zrodziła żadnych skutków prawnych.

W tym roku zmienił się sposób przystępowania do OFE. Można to zrobić tylko przez Internet lub telefonicznie.

Większość funduszy zmodyfikowała i odświeżyła swoje strony WWW. Łatwo na nich znaleźć zakładkę „zapisz się" czy „przystąp on-line". Po kliknięciu zwykle przechodzi się do formularza umowy, który trzeba wypełnić. Następnie umowę należy wydrukować w dwóch egzemplarzach, podpisać i wysłać na adres towarzystwa emerytalnego prowadzącego wybrane OFE. Po podpisaniu umów przez przedstawiciela OFE (ale wcześniej na dokumencie musi być podpis klienta) jeden egzemplarz jest odsyłany klientowi.

Z prośbą o przesłanie dwóch formularzy umowy w wersji papierowej można się też zwrócić do funduszu np. telefonicznie. Dalsza procedura jest taka sama jak przy korzystaniu z kanału internetowego.

Można także osobiście udać się do siedziby towarzystwa emerytalnego i złożyć w kancelarii wypełnione oraz podpisane dwa formularze umowy. Fundusz po dopełnieniu wszystkich formalności odsyła jeden egzemplarz.

Przed losowaniem

- ZUS wysyła listy do tych, którzy nie zapisali się do OFE, choć powinni, dwa razy w roku: w czerwcu oraz w grudniu.

- Robi to przed każdym losowaniem, które odbywa się ostatniego dnia stycznia oraz ostatniego dnia lipca.

- Każdy kto otrzyma informacje z ZUS, ma czas na samodzielne podpisanie umowy z OFE odpowiednio do 10 stycznia i do 10 lipca. Po tych terminach fundusz jest przydzielany w drodze losowania.

Jeśli nie przystąpimy do OFE samodzielnie

- Kto nie zapisze się do funduszu, choć otrzymał przypomnienie z ZUS, trafi do OFE w drodze losowania; najbliższe odbędzie się ostatniego dnia lipca.

- W wyniku losowania można znaleźć się w jednym z kilku wytypowanych funduszy, spełniających określone warunki. Pierwszy to wyższe od średnich wyniki inwestycyjne w dwóch kolejnych zestawieniach publikowanych przez nadzór, drugi – odpowiednio niski udział w rynku (nie więcej niż 10 proc. aktywów netto wszystkich OFE). Z losowania wyłączone są zatem trzy największe fundusze emerytalne: ING, Aviva i PZU Złota Jesień, bez względu na ich wyniki inwestycyjne.

- Do najbliższego losowania zostały zakwalifikowane trzy fundusze: Amplico, Generali oraz PKO BP Bankowy.

- Po losowaniu wszyscy nowi członkowie OFE otrzymają od ZUS informację, gdzie zostali przydzieleni, a od funduszu – warunki członkostwa, list powitalny, prospekt informacyjny.

Jakie dane są potrzebne przy zawieraniu umowy

- imię i nazwisko przystępującego do OFE, data urodzenia, PESEL (jeśli go nie nadano, to seria i numer dowodu osobistego lub paszportu), adres;

- dane osoby lub osób uposażonych; każdy może wyznaczyć dowolną liczbę osób dziedziczących kapitał zgromadzony na rachunku w funduszu; ale uwaga: oszczędności podlegają dziedziczeniu tylko w okresie ich gromadzenia w OFE;

- w przypadku rozdzielności majątkowej trzeba przedstawić dokument potwierdzający taką decyzję współmałżonków;

- jeżeli osoba przystępująca do OFE jest niepełnoletnia, wymagane jest złożenie przez opiekuna prawnego oświadczenia, w którym wyraża zgodę na zawarcie umowy z funduszem.

ZUS właśnie rozesłał 287,8 tys. listów z przypomnieniem o obowiązku zapisania się do OFE. Osoby, które otrzymają pismo, mają czas do 10 lipca na wybór funduszu.

Umowę z otwartym funduszem emerytalnym (OFE) muszą podpisać ci, którzy urodzili się po 31 grudnia 1968 r. i rozpoczęli pierwszą pracę bądź prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Dotyczy to też wszystkich, którzy już kiedyś wybrali OFE, ale zrobili to w czasie, kiedy nie podlegali ubezpieczeniom społecznym, zatem tamta decyzja nie zrodziła żadnych skutków prawnych.

Pozostało 85% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą