OECD: trzeba ograniczać ryzyko inwestycyjne funduszy

Strategie inwestycyjne funduszy emerytalnych powinny chronić oszczędności osób zbliżających się do wieku emerytalnego przed wstrząsami na rynku - podkreśla OECD w raporcie

Publikacja: 12.06.2012 15:25

Średnie roczne wyniki inwestycyjne funduszy emerytalncyh w wybranych krajach OECD

Średnie roczne wyniki inwestycyjne funduszy emerytalncyh w wybranych krajach OECD

Foto: oecd

Systemy emerytalne są zagrożone niewydolnością z powodu wydłużającej się długości życia - wynika z OECD Pensions Outlook 2012. Ostatnio przeprowadzone reformy emerytalne będą prowadzić do obniżenia publicznych emerytur dla przyszłych pokoleń o średnio ok. 20-25 proc. Dlatego zdaniem OECD ważne jest dalsze podnoszenie wieku emerytalnego i promowanie kapitałowych systemów emerytalnych.

Według OECD Pensions Outlook 2012 w ciągu najbliższych 50 lat w krajach wysoko rozwiniętych średnia długość życia wzrośnie o ponad 7 lat. Podnoszenie wieku emerytalnego jest obecnie realizowane bądź planowane w 28 spośród 34 państw członkowskich OECD. Jednak pełne zharmonizowanie tych zmian z tempem wzrostu długości życia jest zapewnione tylko w 6 krajach w odniesieniu do mężczyzn i w 10 krajach w odniesieniu do kobiet.

Dlatego rządy powinny rozważyć formalne powiązanie wieku emerytalnego ze spodziewaną długością życia - jak zamierzają to zrobić Włochy i Dania - oraz podjąć większe niż dotąd wysiłki na rzecz promowania kapitałowego systemu.

Jak podaje OECD, w perspektywie długoterminowej w połowie krajów członkowskich  wiek przechodzenia na emeryturę będzie wynosił 65 lat, a w 14 krajach od 67 do 69 lat.

- Niezbędne jest śmiałe działanie - powiedział sekretarz generalny OECD Angel Gurria. - Choć reformy te mogą czasem być niepopularne i bolesne, w tym czasie zdyscyplinowanych publicznych finansów oraz ograniczonego pola manewru w polityce fiskalnej i monetarnej reformy te mogą się także przyczynić do bardzo potrzebnego wzrostu gospodarczego w starzejących się państwach - dodał.

OECD podkreśla, że dalsze podnoszenie wieku przechodzenia na emeryturę i szerszy dostęp do ubezpieczeń prywatnych będą miały zasadnicze znaczenie dla przezwyciężenia kryzysu systemu emerytalnego. Sporym problemem prywatnych emerytur jest jednak ryzyko inwestycyjne. Kryzys finansowy i gospodarczy wywarł bowiem duży wpływ na prywatne systemy emerytalne. Fundusze emerytalne większości krajów są wciąż na minusie pod względem skumulowanych wyników inwestycyjnych uzyskanych w latach 2007-11 (-1,6 proc. rocznie, średnio w ujęciu realnym). Nawet w okresie 2001-2010 średnia stopa zwrotu funduszy w 21 krajach OECD wynosi zaledwie 0,1 proc. Co ciekawe nieźle na tym tle wypadają polskie fundusze emerytalne.

Takie słabe wyniki, zdaniem OECD, zagrażają zdolności prywatnych systemów emerytalnych do zapewniania odpowiednich emerytur. W systemach emerytalnych o zdefiniowanej składce politycy powinni zatem dokonywać zmian w prawie, które doprowadzą, że strategie inwestycyjne funduszy będą chronić oszczędności osób zbliżających się do wieku emerytalnego przed wstrząsami na rynku.

 

Średnioroczne realne stopy zwrotu funduszy emerytalnych w wybranych krajach OECD

1. The average annual return for the long period is calculated over the period December 2002-December 2010. 2. The average annual return for the short period is calculated over the period December 2007-December 2010. 3. The average annual returns are calculated over the periods June 2002-June 2010 and June 2007-June 2011. 4. Source: Bank of Japan. 5. The average annual returns are calculated over the periods June 2001-June 2010 and June 2007-June 2010.

Systemy emerytalne są zagrożone niewydolnością z powodu wydłużającej się długości życia - wynika z OECD Pensions Outlook 2012. Ostatnio przeprowadzone reformy emerytalne będą prowadzić do obniżenia publicznych emerytur dla przyszłych pokoleń o średnio ok. 20-25 proc. Dlatego zdaniem OECD ważne jest dalsze podnoszenie wieku emerytalnego i promowanie kapitałowych systemów emerytalnych.

Według OECD Pensions Outlook 2012 w ciągu najbliższych 50 lat w krajach wysoko rozwiniętych średnia długość życia wzrośnie o ponad 7 lat. Podnoszenie wieku emerytalnego jest obecnie realizowane bądź planowane w 28 spośród 34 państw członkowskich OECD. Jednak pełne zharmonizowanie tych zmian z tempem wzrostu długości życia jest zapewnione tylko w 6 krajach w odniesieniu do mężczyzn i w 10 krajach w odniesieniu do kobiet.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami