Inwestorzy indywidualni: surowce dadzą zarobić

Inwestorzy nad Wisłą wiedzą, że w zagadnieniu oszczędzania na emeryturę są zdani przede wszystkim na samych siebie. Ponad 80 proc. polskich inwestorów ma świadomość, ze ich poziom życia na emeryturze będzie zależał od tego, czy już teraz zaczną systematycznie oszczędzać, a dla 25 proc. działania rządu są bez znaczenia, z perspektywy ich przyszłej emerytury.

Publikacja: 16.05.2012 02:11

Zdaniem polskich inwestorów indywidualnych najbardziej rentownymi inwestycjami w 2012 r. okażą się m

Zdaniem polskich inwestorów indywidualnych najbardziej rentownymi inwestycjami w 2012 r. okażą się metale szlachetne i surowce

Foto: Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski

Takie są wyniki badania przeprowadzonego w lutym przez Franklin Templeton Investments – jedną z największych międzynarodowych instytucji zarządzających aktywami – na próbie prawie 30 tys. inwestorów indywidualnych z całego świata. W Polsce w badaniu wzięło udział 1 tys. inwestorów.

Zdaniem polskich inwestorów indywidualnych najbardziej rentownymi inwestycjami w tym roku okażą się metale szlachetne i surowce. 48 proc. inwestorów uważa, że metale w tym roku dadzą zarobić 5-15 proc. Gorzej będzie z akcjami – 47 proc. inwestorów uważa, że rentowność inwestycji giełdowych w 2012 r. zmieści się w przedziale od -4 proc. do 4 proc.

W ciągu ostatnich trzech lat polscy inwestorzy stali się bardziej ostrożni – 54 proc. respondentów przyznaje, że ich awersja do ryzyka wzrosła w ciągu ostatnich trzech lat.

Dlatego zapytani o to, jak w tym roku zainwestowaliby 10 proc. swoich dochodów Polacy zdecydowanie opowiadali się po stronie inwestycji dających niewielki, ale pewny dochód – dla 80 proc. jest to ważny lub bardzo ważny czynnik determinujący decyzje inwestycyjne w najbliższym czasie.

– Nasze badanie pokazało, że kryzys istotnie wpłynął na postrzeganie zarówno rynków finansowych jak i całych gospodarek. Cechą wspólną inwestorów polskich i europejskich jest negatywna ocena globalnych perspektyw gospodarczych. Blisko 65 proc. respondentów wskazało na słabszy niż rok temu rozwój globalny – podkreśla Michał Staszkiewicz, dyrektor sprzedaży Franklin Templeton w Polsce.

Mimo, że inwestorzy indywidualni raczej negatywnie oceniają perspektywy gospodarcze, 43 proc. z nich nie zamierza zmieniać swojej strategii inwestycyjnej. Jedynie 17 proc. planuje bardziej agresywne inwestycje, np. w akcje. Ponad dwa razy tyle osób deklaruje, że w tym roku będzie inwestować bardziej konserwatywnie.

– Ta rozbieżność pokazuje, że mimo ciągłego rozwoju, polski rynek kapitałowy wciąż jest młody, a przed nim stoi wiele wyzwań. Chociażby odpowiednia dywersyfikacja i wykorzystanie różnego tempa rozwoju gospodarek na świecie. Polscy inwestorzy uczą się inwestować globalnie i poznają potencjał rynków zagranicznych – zauważa Staszkiewicz.

Ponad połowa respondentów zapewnia, ze będzie inwestować w Polsce. Jako drugi najciekawszy kierunek inwestycji wskazują Azję (13 proc. respondentów) oraz Europę Wschodnią (prawie 10 proc. respondentów).

Jest w tych deklaracjach pewien paradoks – mimo, że naszym ulubionym rynkiem inwestycyjnym jest Polska, przyznajemy, że gdzie indziej będzie można lepiej zarobić. 25 proc. ankietowanych przez Franklina Polaków jest zdania, że w ciągu najbliższego roku, najwięcej będzie można zarobić właśnie w Azji, podczas gdy tylko 18 proc. jest zdania, że najlepszym wyborem będzie Polska.

Ponad dwie trzecie Polaków uważa, że przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych zdanie doradcy inwestycyjnego jest ważne lub bardzo ważne, jednocześnie 76 proc. inwestorów, jako ważne źródło rekomendacji inwestycyjnych traktuje rodzinę oraz przyjaciół.

Takie są wyniki badania przeprowadzonego w lutym przez Franklin Templeton Investments – jedną z największych międzynarodowych instytucji zarządzających aktywami – na próbie prawie 30 tys. inwestorów indywidualnych z całego świata. W Polsce w badaniu wzięło udział 1 tys. inwestorów.

Zdaniem polskich inwestorów indywidualnych najbardziej rentownymi inwestycjami w tym roku okażą się metale szlachetne i surowce. 48 proc. inwestorów uważa, że metale w tym roku dadzą zarobić 5-15 proc. Gorzej będzie z akcjami – 47 proc. inwestorów uważa, że rentowność inwestycji giełdowych w 2012 r. zmieści się w przedziale od -4 proc. do 4 proc.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy