Mniej pieniędzy dla akcjonariuszy PTE

Mniej niż połowa zysku powszechnych towarzystw emerytalnych za 2011 r. trafi do właścicieli

Publikacja: 14.05.2012 11:16

Akcjonariusze ING PTE otrzymali dotychczas najwyższe dywidendy

Akcjonariusze ING PTE otrzymali dotychczas najwyższe dywidendy

Foto: Fotorzepa, Szymon Laszewski Szymon Laszewski

Między 270 a 300 mln zł dywidendy wypłacą powszechne towarzystwa emerytalne (PTE) akcjonariuszom w tym roku z zysku za ubiegły rok – wynika z szacunków „Rz". To około 3-krotnie mniej niż rok wcześniej (prawie 880 mln zł). Towarzystwa i ich właściciele ulegli sugestii Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), która apelowała o ostrożną politykę dywidendową w celu wzmocnienia kapitałów własnych.

Do właścicieli kilku towarzystw emerytalnych trafi w sumie mniej niż połowa zysku netto PTE za 2011 r. Według danych KNF, zarobiły one 616 mln zł w minionym roku.  Jeśli nasze szacunki potwierdzą się będzie to najniższa dywidenda jaką wypłacą towarzystwa od 2005 r. Wówczas do akcjonariuszy trafiło nieznacznie ponad 300 mln zł.

 

KNF sugeruje, PTE słuchają

Towarzystwa posłuchały nadzorcy. KNF w piśmie wysłanym do PTE zalecił im nawet nie wypłacanie dywidendy, jeśli spełniają jeden lub więcej z czterech warunków zapisanych w piśmie:  w tym gdy relacja aktywów OFE do kapitałów PTE lub płynnych aktywów PTE jest niższa niż 1,25 proc. aktywów funduszu. Dwa inne warunki wynikają z ocen tzw. BION, które nadzór nadaje poszczególnym podmiotom i nie są one powszechnie znane.

Towarzystwa i ich właściciele posłuchali zatem sugestii nadzorcy, choć wcześniej go krytykowali. Jak podkreślali bowiem wymogi kapitałowe instytucji finansowych powinny zostać określone w przepisach prawa, a nie w dowolnych interpretacjach administracyjnych. Kapitały wszystkich PTE spełniają obecne wymogi w prawie.

Jak wynika z naszych informacji dywidendę może wypłacić zaledwie 6-7 towarzystw, z 14 działających na rynku. Dwa z założenia nie mogą tego zrobić, bo miały stratę w minionym roku: AXA i Warta. Kilka innych nie pokryło jeszcze strat z lat ubiegłych, w tym m.in. Nordea czy PKO BP Bankowy i też nie może podzielić się zyskiem.

 

50 proc. zysku dla właścicieli

Oficjalnie wiadomo, że z tych podmiotów, które mogą oddać część ubiegłorocznego zysku właścicielom, ale tego nie zrobią są: Generali oraz Amplico. Pierwszy z podmiotów kolejny rok z rzędu nie wypłaci zresztą dywidendy.

- Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zdecydowało, zgodnie z rekomendacją zarządu o pozostawieniu zysku za 2011 rok w spółce i przeznaczeniu go w całości na kapitał zapasowy towarzystwa – mówi Piotr Pindel, członek zarządu Generali PTE.

Artur Olech, prezes grupy Generali, mówił nam wcześniej, że od początku nie było planu wypłaty dywidendy z PTE i  nie jest to efekt pisma rozesłanego do towarzystw przez nadzór.

Amplico z kolei regularnie wypłacało dywidendę od 2004 r. Zwykle jednak znacząca jego część powiększała kapitał spółki.

- Nasze PTE z dużym zapasem spełnia kryteria nadzoru. Kapitały towarzystwa są odpowiednio wysokie w porównaniu z aktywami zarządzanymi przez Amplico OFE. Oczywiście zarząd bierze pod uwagę zalecenia nadzoru. Dodatkowo w związku z innymi potrzebami, jak choćby wprowadzenie nowych produktów, nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy – mówi Rafał Mikusiński, prezes Amplico PTE.

Trzy inne towarzystwa: PZU, Pocztylion-Arka oraz Pekao-Pioneer oddadzą właścicielom połowę zysku. Na podobny krok zdecydują się zapewne akcjonariusze dwóch największych towarzystw: ING i Aviva, ale na razie nie ujawniają ostatecznych decyzji.

Wyjątkiem jest PTE Allianz, które większość zysku odda właścicielowi. Te towarzystwo nie wypłacało jednak dotąd w ogóle dywidendy, choć mogło to robić.

Między 270 a 300 mln zł dywidendy wypłacą powszechne towarzystwa emerytalne (PTE) akcjonariuszom w tym roku z zysku za ubiegły rok – wynika z szacunków „Rz". To około 3-krotnie mniej niż rok wcześniej (prawie 880 mln zł). Towarzystwa i ich właściciele ulegli sugestii Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), która apelowała o ostrożną politykę dywidendową w celu wzmocnienia kapitałów własnych.

Do właścicieli kilku towarzystw emerytalnych trafi w sumie mniej niż połowa zysku netto PTE za 2011 r. Według danych KNF, zarobiły one 616 mln zł w minionym roku.  Jeśli nasze szacunki potwierdzą się będzie to najniższa dywidenda jaką wypłacą towarzystwa od 2005 r. Wówczas do akcjonariuszy trafiło nieznacznie ponad 300 mln zł.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy