Fundusze dłużne wyprzedziły fundusze akcyjne

Kwiecień był piątym miesiącem z rzędu, w którym rosła wartość aktywów zarządzanych przez fundusze inwestycyjne

Publikacja: 10.05.2012 15:07

Fundusze dłużne wyprzedziły fundusze akcyjne

Foto: Analizy Online

Wartość pieniędzy zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych wzrosła o 0,5 mld zł (0,4 proc.), do poziomu 127,21 mld zł na koniec kwietnia - podała Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) oraz Analizy Online. To o 11 proc. więcej niż pod koniec 2011 r. W ujęciu walutowym statystykom przeszkadza osłabiający się złoty. Aktywa polskich funduszy przeliczone na europejską walutę wzrosły w ciągu miesiąca o zaledwie 0,1 proc., do poziomu 30,5 mld euro.

Na wartość zarządzanego przez TFI majątku miała wpływ nie najlepsza koniunktura na rynkach akcji. Zdecydowanie lepiej zachowywał się rynek długu. Łączny kwietniowy wynik z zarządzania IZFiA i Analizy Online szacują na -0,5 mld zł. Wzrost aktywów był więc możliwy dzięki kolejnej dawce nowego kapitału. Według szacunków Analiz Online kwietniowe saldo wpłat i wypłat wyniosło niecały 1 mld zł.

Wysoki bilans sprzedaży to w dużej mierze efekt wniesienia kilkuset mln zł do zaledwie kilku funduszy zamkniętych aktywów niepublicznych stanowiących wehikuły inwestycyjne dla wybranych inwestorów i instytucji. Dzięki nim aktywa zgromadzone w tym segmencie rynku zwiększyły w  kwietniu wartość o 3,2 proc. Od kilku miesięcy trwa dynamiczny rozwój tej części rynku. Od początku roku wartość środków zarządzanych przez te fundusze zwiększyła się już o prawie jedną trzecią, przekraczając poziom 18 mld zł.

W kwietniu, kolejny miesiąc z rzędu, ogromną popularnością cieszyły się również fundusze dłużne. Dzięki nowym pieniądzom oraz dodatniemu wynikowi zarządzania, wartość aktywów zgromadzona w tym segmencie zwiększyła się o ponad 1 mld zł (4,4 proc.), do ponad 24 mld zł. W efekcie fundusze dłużne wyprzedziły fundusze akcyjne i po 7 latach przerwy stały się największym segmentem rynku z udziałem na poziomie 23,3 proc.

Jeszcze 2 segmenty rynku zwiększyły w kwietniu wartość zarządzanych środków. Aktywa funduszy gotówkowych - o 2 proc., do 19 mld zł oraz funduszy absolutnej stopy zwrotu  - o 1,6 proc. ,do 3,5 mld zł na koniec kwietnia.

Podobnie jak w marcu, znaczny spadek aktywów (o 5,6 proc., do 444 mln zł) odnotowały fundusze rynku surowców, głównie na skutek przewagi umorzeń nad wpłatami. Trwająca od kilku tygodni słaba koniunktura na rynkach akcji, zniechęciła klientów do inwestowania także w fundusze akcyjne. Na skutek spadku wycen tych funduszy oraz odpływu kapitału, aktywa w nich zgromadzone skurczyły się o 0,8 mld zł, do 23,7 mld zł na koniec kwietnia. Systematycznie zmniejszają się również aktywa zgromadzone w funduszach mieszanych, tym razem o 2,2 proc., do 21,3 mld zł.

W kwietniu znaczny spadek aktywów odnotowały fundusze ochrony kapitału. Powodem było zakończenie działalności przez 3 fundusze z gwarancją kapitału, które zarządzały prawie 140 mln zł.

Wartość pieniędzy zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych wzrosła o 0,5 mld zł (0,4 proc.), do poziomu 127,21 mld zł na koniec kwietnia - podała Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) oraz Analizy Online. To o 11 proc. więcej niż pod koniec 2011 r. W ujęciu walutowym statystykom przeszkadza osłabiający się złoty. Aktywa polskich funduszy przeliczone na europejską walutę wzrosły w ciągu miesiąca o zaledwie 0,1 proc., do poziomu 30,5 mld euro.

Pozostało 84% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana przez przestępców cybernetycznych?