Zmiany w czołówce najlepszych funduszy emerytalnych

Ranking OFE: Generali, Amplico i Allianz znalazły się w ścisłej czołówce najnowszego rankingu „Rz”

Publikacja: 19.04.2012 01:30

Zmiany w czołówce najlepszych funduszy emerytalnych

Foto: ROL

Generali zgromadził 82,9 punktu; do zdobycia było maksymalnie 100. I wygrał. Nie jest to wielkie zaskoczenie. Zwykle fundusz ten dość wysoko plasuje się w rankingach „Rz", które publikujemy w „Moich Pieniądzach" dwa razy w roku (poprzedni 13 października 2011 r.).  Pół roku temu Generali był drugi.

Fundusz ten zajął pierwsze miejsce w zestawieniu wyników inwestycyjnych osiągniętych  w trzech analizowanych okresach (trzy, pięć i dziesięciu lat). Jest to ważna kategoria rankingu.  Systematycznie uzyskuje dobre wyniki. Wyjątkiem był 2010 r., kiedy znalazł się na samym końcu. Ale zwykle jest na początku listy najlepszych, ewentualnie w pierwszej  piątce.

Za Generali znajduje się Amplico. W porównaniu z rankingiem sprzed sześciu miesięcy OFE to awansowało o dwie pozycje. Ma nieznacznie mniej punktów od zwycięzcy (o 0,27 pkt). W każdej kategorii rankingu mieści się na pozycji między drugą a piątą.

Fundusz ten regularnie piął się w górę w rankingach „Rz". Od pewnego czasu stale jest w czołówce.

Na trzecim miejscu uplasował się lider poprzedniej edycji rankingu, Allianz. Zgromadził ponad 80 punktów. Wygrał w dwóch kategoriach: pod względem oceny ryzyka oraz stanu hipotetycznego konta klienta OFE. Według dwóch pozostałych kryteriów branych pod uwagę znajduje się na dobrej piątej pozycji.

Jego wyniki inwestycyjne w  dłuższych okresach nie zawsze są korzystne. W ostatnich czterech i pięciu jest co prawda pierwszy, ale rezultat z ostatnich dziewięciu lat daje mu ostatnie miejsce.

W sumie tylko dwa fundusze zachowały swoje pozycje z październikowego rankingu. Są to Warta i PZU Złota Jesień. Utrzymały one odpowiednio ósmą i dziewiątą pozycję.

Największy spadek odnotował  Polsat. Jest teraz ostatni, a pół roku temu był dziesiąty.  W sześciu z dziesięciu ocenianych podkategorii nie zdobył w ogóle punktów. Różnica między nim a najlepszym Generali sięga prawie 60 punktów.

Niżej w rankingu jest także AXA. Pół roku temu zajmowała  trzecią pozycję, teraz zamyka pierwszą piątkę. O oczko niżej, na siódmym miejscu, jest PKO BP Bankowy. Natomiast sześć funduszy przesunęło się w górę. Są to: ING, Nordea, Pekao, Aviva, Aegon i Pocztylion.

 

Opinie:

Rafał Markiewicz, członek zarządu, dyrektor Departamentu Inwestycyjnego Generali PTE

Fundusze emerytalne w ciągu ostatnich trzech lat wypracowały stopy zwrotu należące do najwyższych w dotychczasowej historii. To efekt wzrostów na giełdach po najgorszym globalnym kryzysie od dziesiątek lat. Ale drukowanie pieniędzy na niespotykaną skalę co prawda uspokoiło rynki finansowe i stymulowało, przynajmniej częściowo, rynki kapitałowe, jednak efektem ubocznym tych działań było wpędzenie budżetów wielu państw w ogromne zadłużenie. Konieczność głębokich cięć wydatków obniży poziom życia i niekorzystnie wpłynie na wzrost gospodarczy w dłuższym okresie. W takich warunkach trudno sobie wyobrazić gwałtowne wzrosty na giełdach. Kluczem do sukcesu może być odpowiednia selekcja spółek do portfela inwestycyjnego.

Rafał Mikusiński prezes, dyrektor Departamentu Inwestycji Amplico PTE

Sytuacja na rynkach finansowych  w ostatnim okresie  była efektem niestandardowych działań banków centralnych. Poluzowanie polityki monetarnej miało na celu wsparcie sektora finansowego, co miało przełożyć się na rozwój akcji kredytowej dla przedsiębiorstw,  a tym samym podtrzymanie wzrostu gospodarek w krajach rozwiniętych. Jednak efektem tego był przede wszystkim wzrost cen na rynkach surowców, akcji i obligacji. W zasadzie każdy rodzaj inwestycji przyniósł solidne stopy zwrotu. Jednak w kolejnych miesiącach tego roku tendencja może się odwrócić. Wyczerpuje się bowiem stymulujący wpływ dotychczasowych działań, zaś dane makroekonomiczne nie są już tak dobre jak dwa - trzy miesiące temu. Dlatego trudno oczekiwać, aby bez kolejnej  interwencji banków centralnych i dalszej poprawy wyników spółek dalszy wzrost cen akcji był możliwy.

Rafał Trzop, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami Allianz Polska PTE

Najnowszy ranking nadzoru obejmujący trzyletnie stopy zwrotu jest pierwszym od dłuższego czasu, w którym uplasowaliśmy się na dalszej pozycji, chociaż zyski przekraczające 30 proc. są w naszej ocenie satysfakcjonujące. W poprzednich rankingach zazwyczaj plasowaliśmy się w okolicach pierwszej trójki. Przyczyn obecnego niższego miejsca należy szukać w sytuacji na giełdzie w 2009 r. Mieliśmy wtedy bardzo mało akcji w portfelu, co przy skali spadku kursów w 2008 r. okazało się najlepszą z możliwych strategii. Jednocześnie liczyliśmy się z ryzykiem, że w razie mocnego odbicia na rynku akcji stopa zwrotu może się przejściowo pogorszyć. I tak się stało w drugim kwartale 2009 r. Wówczas zmieniliśmy strukturę portfela na bardziej agresywną, jednak wynik z tamtego okresu zaciążył negatywnie na trzyletniej stopie zwrotu. Jesteśmy natomiast spokojni o kolejne rankingi; stopa zwrotu powinna ponownie być powyżej średniej. Jeśli chodzi o prognozy, wydaje się, że optymizm i skala wzrostów na giełdach, jakie obserwowaliśmy w pierwszym kwartale, były nieco przesadzone. Na rynki z pewnością powróci duża zmienność. Jednak do końca roku możliwy jest kilkunastoprocentowy wzrost indeksów. Ceny wielu spółek są relatywnie niskie, a problem zadłużenia krajów europejskich spotyka się ze skuteczniejszymi działaniami niż rok czy dwa lata temu.

 

Warto wiedzieć

- Ranking funduszy emerytalnych, publikowany przez „Rz", jest jedynym, który premiuje  wyniki inwestycyjne w długim okresie; mają one największe znaczenie dla wysokości przyszłych emerytur.

- Od połowy ubiegłego roku do OFE wpływa niższa składka, nie 7,3, ale 2,3 proc. Od 2017 r. ma to być 3,5 proc.

- Od 2012 r. zmienił się sposób przystępowania do OFE. Do funduszu można się zapisać wyłącznie drogą korespondencyjną. Formularze znajdują się np. na stronach internetowych funduszy.

- Osobom, które nie wybrały OFE, choć miały taki obowiązek (każdy kto zaczyna pracować, ma siedem dni na podpisanie umowy), fundusz jest przydzielany w wyniku losowania. W najbliższym, które odbędzie się w lipcu, będzie można trafić do OFE: Amplico, Generali lub PKO BP Bankowy.

- W wyborze najlepszego OFE mogą pomóc rankingi przygotowywane przez nadzór. Można je znaleźć na www.knf.gov.pl.

- Wybierając OFE, warto zwrócić uwagę na dotychczasowe osiągnięcia inwestycyjne, choć nie ma gwarancji, że powtórzą się w przyszłości.

- Znaczenie mają także opłaty. O ile prowizja od składki jest zbliżona we wszystkich OFE (wynosi 3,4 – 3,5 proc.), o tyle opłata za zarządzanie jest bardziej zróżnicowana. Im większymi aktywami zarządza fundusz, tym niższa jest opłata.

Za co punkty

- Pod uwagę wzięliśmy efekty inwestycyjne, stabilność wyników, pobierane od klientów opłaty (uwzględnione są w stanie hipotetycznego konta) oraz ryzyko inwestycyjne.

- Ranking składa się z czterech głównych kategorii.

- Najwięcej punktów fundusze emerytalne otrzymywały za dobre wyniki w długim okresie inwestowania. Wychodzimy bowiem z założenia, że rezultaty długoterminowe w przypadku oszczędzania na emeryturę są dużo ważniejsze od chwilowych sukcesów.

- Oceniając OFE, zastosowaliśmy też kryteria typowe przy analizie dokonań podmiotów profesjonalnie zarządzających aktywami. W trzech z czterech kategorii uwzględniliśmy okres trzech, pięciu oraz dziesięciu lat. Dotyczy to stanu hipotetycznego konta klienta, wyników inwestycyjnych oraz ryzyka ponoszonego przez fundusze.

Generali zgromadził 82,9 punktu; do zdobycia było maksymalnie 100. I wygrał. Nie jest to wielkie zaskoczenie. Zwykle fundusz ten dość wysoko plasuje się w rankingach „Rz", które publikujemy w „Moich Pieniądzach" dwa razy w roku (poprzedni 13 października 2011 r.).  Pół roku temu Generali był drugi.

Fundusz ten zajął pierwsze miejsce w zestawieniu wyników inwestycyjnych osiągniętych  w trzech analizowanych okresach (trzy, pięć i dziesięciu lat). Jest to ważna kategoria rankingu.  Systematycznie uzyskuje dobre wyniki. Wyjątkiem był 2010 r., kiedy znalazł się na samym końcu. Ale zwykle jest na początku listy najlepszych, ewentualnie w pierwszej  piątce.

Pozostało 92% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą