Polacy wpłacają pieniądze do funduszy inwestycyjnych

W lutym rzeczywiste saldo wpłat i wypłat w ramach krajowych funduszy inwestycyjnych było najwyższe od grudnia 2008 roku i wyniosło 1,7 mld zł - podały Analizy Online i Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Publikacja: 13.03.2012 13:25

Polacy wpłacają pieniądze do funduszy inwestycyjnych

Foto: Analizy Online

Na tak dobry wynik miała wpływ głównie niska wartość umorzeń, utrzymująca się już drugi miesiąc z rzędu. Klienci wypłacili z funduszy 4,9 mld zł. Jednocześnie, wg danych otrzymanych z 373 funduszy, klienci wpłacili do nich 6,5 mld zł, o blisko połowę więcej niż w styczniu. Z tej kwoty 1 mld zł to wartość trzeciej transzy wpłaconej do jednego funduszu dłużnego, utworzonego na potrzeby grupy PZU.

 

 

Podobnie jak w styczniu, największym zainteresowaniem klientów cieszyły się fundusze dłużne. Łącznie ze wspomnianym funduszem z PZU TFI, pozyskały 1,6 mld zł nowego kapitału. Najwięcej środków netto pozyskały fundusze złotówkowe – łącznie 1,5 mld zł, natomiast fundusze bez głównej waluty otrzymały 0,2 mld zł nowych aktywów.

Miniony miesiąc był również udany dla funduszy akcyjnych, dla których saldo wpłat i wypłat wyniosło 232 mln zł. Klienci wpłacili do funduszy 1,7 mld zł, o jedną piątą więcej niż miesiąc wcześniej. Dodatkowo wartość wycofywanych środków wzrosła tylko o symboliczne 3 proc., do 1,4 mld zł. Największy zastrzyk nowych środków otrzymały fundusze akcji uniwersalnych. Dzięki temu po raz pierwszy od czerwca zeszłego roku mogą pochwalić się dodatnim saldem wpłat i wypłat wynoszącym 147 mln zł. Niewiele mniej pozyskały netto fundusze akcji małych i średnich spółek – łącznie 91 mln zł.

Po 3 miesiącach odpływu środków, dodatnie saldo wpłat i wypłat odnotowały także fundusze pieniężne. Bilans sprzedaży wyniósł w ich przypadku 1 mln zł. Nieustannie trwa odpływ kapitału z funduszy mieszanych, jednak w lutym był on wyraźnie niższy niż w poprzednich miesiącach. Przewaga umorzeń wyniosła 206 mln zł. Ponadto ujemne saldo wpłat i wypłat odnotowały fundusze surowcowe (-41 mln zł) oraz absolutnej stopy zwrotu (-4 mln zł).

W sumie w ciągu 2 pierwszych miesięcy tego roku bilans sprzedaży wynosi 1,5 mld zł.

 

Na tak dobry wynik miała wpływ głównie niska wartość umorzeń, utrzymująca się już drugi miesiąc z rzędu. Klienci wypłacili z funduszy 4,9 mld zł. Jednocześnie, wg danych otrzymanych z 373 funduszy, klienci wpłacili do nich 6,5 mld zł, o blisko połowę więcej niż w styczniu. Z tej kwoty 1 mld zł to wartość trzeciej transzy wpłaconej do jednego funduszu dłużnego, utworzonego na potrzeby grupy PZU.

Podobnie jak w styczniu, największym zainteresowaniem klientów cieszyły się fundusze dłużne. Łącznie ze wspomnianym funduszem z PZU TFI, pozyskały 1,6 mld zł nowego kapitału. Najwięcej środków netto pozyskały fundusze złotówkowe – łącznie 1,5 mld zł, natomiast fundusze bez głównej waluty otrzymały 0,2 mld zł nowych aktywów.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora