Rozliczanie PIT przez ZUS

Czytelnicy zastanawiają się dlaczego ZUS zawyża pobór podatku przy rozliczaniu PIT za emeryta. ZUS odpowiada, ze to efekt zaokrągleń

Publikacja: 12.03.2012 13:04

Rozliczanie PIT przez ZUS

Foto: ROL

Dlaczego ZUS przy wyliczaniu PIT emeryta zawyża mu pobór tego podatku, choć przecież wie, ile mu wypłacił emerytury w minionym roku, uprzedza go o tym zawyżeniu, a następnego roku odpisuje mu tę zawyżoną sumę? W moim przypadku było to mało, tylko 6 złotych, ale jak to rozszerzyć na wszystkich w Polsce, to okaże się, że ZUS żeruje na ludziach trzeciego wieku.

W rocznym obliczeniu  podatku przez organ rentowy,  obliczana jest  kwota należnego podatku od uzyskanego dochodu  w ciągu roku.

Ustalona nadpłata lub niedopłata podatku jest wynikiem stosowania zasad zaokrąglania do pełnego złotego podstawy opodatkowania  i zaliczki na podatek przy obliczaniu miesięcznych zaliczek na podatek. Dokonuje się tego stosując zaokrąglania zgodnie z zasadą matematyczną ( tj. do 0, 49 gr w dół a od 0,50 gr w górę). Mechanizm ten przewiduje art. 63 Ordynacji Podatkowej.

Zasada zaokrąglenia obowiązuje przy obliczaniu tak miesięcznej jak  i rocznej podstawy opodatkowania, zaliczki na podatek i kwoty należnego podatku od dochodu uzyskanego w ciągu roku.

Należy zauważyć, że  kwota  należnego podatku od uzyskanego dochodu w ciągu roku nie jest sumą pobranych w ciągu roku zaliczek na podatek a ponownie obliczoną kwotą od łącznego dochodu.

Przyjmując, że dochód w ciągu roku składał  się z 12 wypłat, każdej zaokrąglonej w górę i miesięczne zaliczki zawsze były zaokrąglane do jednego złotego w górę o 50 groszy,  to  nadpłata podatku od łącznego dochodu mogła wynieść 6 zł (tj. 12 miesięcy x 0,50 gr).

Natomiast przy kwocie dochodu, od którego  każda miesięczna zaliczka byłaby zaokrąglona do 1 zł.  w  dół, to od łącznego dochodu  uzyskanego w ciągu roku była by ustalona niedopłata podatku w kwocie do 6 zł.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonując rocznego rozliczenia podatku dla swoich świadczeniobiorców  na formularzu PIT-40A wykazuje nadpłatę lub niedopłatę podatku.

Różnica pomiędzy podatkiem należnym a podatkiem pobranym jest ustalana podczas rocznego obliczenia podatku od uzyskanych dochodów przez każdego płatnika:

- upoważnionego przez podatnika, w przypadku np. pracodawcy,

- zobowiązanego ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku organu rentowego.

Dlaczego ZUS przy wyliczaniu PIT emeryta zawyża mu pobór tego podatku, choć przecież wie, ile mu wypłacił emerytury w minionym roku, uprzedza go o tym zawyżeniu, a następnego roku odpisuje mu tę zawyżoną sumę? W moim przypadku było to mało, tylko 6 złotych, ale jak to rozszerzyć na wszystkich w Polsce, to okaże się, że ZUS żeruje na ludziach trzeciego wieku.

W rocznym obliczeniu  podatku przez organ rentowy,  obliczana jest  kwota należnego podatku od uzyskanego dochodu  w ciągu roku.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora