Ekspert ZUS radzi w sprawie IKE

Przekazanie do ZUS, w wyniku wypłaty transferowej, 30 proc. składek zgromadzonych na IKE stanowi przychód Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Publikacja: 05.03.2012 18:14

Ekspert ZUS radzi w sprawie IKE

Foto: Archiwum

Mam założone IKE w wyniku konwersji środków z PPE na indywidualne konto emerytalne (zmieniłem pracę i zaprzestałem korzystać z programu PPE, a zacząłem z IKE). Rozważam wycofanie środków (w całości lub w części) z IKE. Z uwagi na pierwotne pochodzenie środków w IKE (z PPE) musiałbym wówczas nie tylko zapłacić podatek dochodowy,  ale i 30 proc. wpłaconych pieniędzy przekazać do ZUS.

Czy kwota wypłacona z IKE do ZUS byłaby wliczana do maksymalnej rocznej kwoty składek na ZUS w przypadku osoby pracującej? Innymi słowy, czy po wypłaceniu środków z IKE byłbym (czy raczej mój pracodawca) zwolniony z  płacenia składek ZUS z tytułu umowy o pracę do końca tego roku?

 

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskiwany z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. W podstawie wymiaru składek nie uwzględnia się wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków. Podstawy wymiaru nie stanowią również przychody wymienione w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względy na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależne od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracowników, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Jednocześnie roczna postawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Ponadto płatnik składek jest zobowiązany zaprzestać obliczać i przekazywać składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe po przekroczeniu przez ubezpieczonego kwoty rocznej podstawy wymiaru składek.

W przypadku, gdy na IKE oszczędzającego przyjęto wypłatę transferową z programu emerytalnego, instytucja finansowa przed dokonaniem zwrotu, w ciągu 7 dni, licząc od dnia złożenia przez oszczędzającego wypowiedzenia, przekazuje na rachunek bankowy wskazany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych kwotę w wysokości 30 proc.  sumy składek podstawowych wpłaconych do programu emerytalnego. Kwota ta stanowi przychód Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

W związku z powyższym, należy uznać, że kwoty przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych środków nie będą stanowiły podstawy wymiaru składek pracownika.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskiwany z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. W podstawie wymiaru składek nie uwzględnia się wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków. Podstawy wymiaru nie stanowią również przychody wymienione w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względy na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależne od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracowników, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Jednocześnie roczna postawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Ponadto płatnik składek jest zobowiązany zaprzestać obliczać i przekazywać składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe po przekroczeniu przez ubezpieczonego kwoty rocznej podstawy wymiaru składek.

W przypadku, gdy na IKE oszczędzającego przyjęto wypłatę transferową z programu emerytalnego, instytucja finansowa przed dokonaniem zwrotu, w ciągu 7 dni, licząc od dnia złożenia przez oszczędzającego wypowiedzenia, przekazuje na rachunek bankowy wskazany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych kwotę w wysokości 30 proc. sumy składek podstawowych wpłaconych do programu emerytalnego. Kwota ta stanowi przychód Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W związku z powyższym, należy uznać, że kwoty przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych środków nie będą stanowiły podstawy wymiaru składek pracownika.

Mam założone IKE w wyniku konwersji środków z PPE na indywidualne konto emerytalne (zmieniłem pracę i zaprzestałem korzystać z programu PPE, a zacząłem z IKE). Rozważam wycofanie środków (w całości lub w części) z IKE. Z uwagi na pierwotne pochodzenie środków w IKE (z PPE) musiałbym wówczas nie tylko zapłacić podatek dochodowy,  ale i 30 proc. wpłaconych pieniędzy przekazać do ZUS.

Pozostało 91% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży