BCC przedstawił swoje stanowisko przed rozpoczynającymi się w Trójstronnej Komisji rozmowami  na temat wydłużenia wieku emerytalnego. Zdaniem tej organizacji przedsiębiorców kierunek wprowadzanych zmian jest właściwy, jednak ich tempo zbyt powolne. - Brakuje również konkretnych zapowiedzi innych działań, między innymi likwidacji przywilejów emerytalnych, które są niesprawiedliwe społecznie, dostosowania systemu rentowego do emerytalnego po reformie oraz wdrożenia efektywnej formy dobrowolnego oszczędzania na starość - tłumaczy Wojciech Nagel, ekspert BCC.

BCC postuluje zmianę systemu emerytalnego dla służb mundurowych, ale też  prokuratorów i sędziów. - Oczekujemy wprowadzenia wielofunduszowości w OFE (różne strategie lokacyjne, w zależności od wieku uczestnika) oraz określenie płatnika wypłat świadczeń z otwartych funduszy emerytalnych po 2013 r. – dodaje Nagel. Przypomina, że likwidacja przywilejów emerytalnych, które kosztują rocznie blisko 20 mld złotych, ma na celu również przywracanie elementarnego poczucia sprawiedliwości.

BCC dodaje, iż pilnym zadaniem jest dostosowanie systemu rentowego do emerytalnego po reformie, co oznaczać będzie zmianę systemu wyliczania wysokości przyznawanych rent, których obecne ustalanie przebiega wedle zasad obowiązujących przed reformą ubezpieczeń społecznych z 1999 roku.

Organizacja uważa również, że rząd powinien przedstawić bardziej szczegółowe informacje o modyfikacji Programu Solidarność Pokoleń 50+.