Urlop szkoleniowy - kiedy przysługuje

Pracownik może się uczyć na koszt pracodawcy, a bezrobotny za pieniądze z urzędu pracy

Publikacja: 23.02.2012 01:31

Zatrudniony, który podnosi kwalifikacje, może korzystać z  płatnego urlopu przed egzaminami i ze zwolnienia z pracy na  czas zajęć. Pod warunkiem, że wiedzę zdobywa za zgodą lub z  inicjatywy pracodawcy. Dodatkowy urlop wynosi: 6 dni, gdy pracownik przystępuje do egzaminu eksternistycznego, maturalnego czy potwierdzającego kwalifikacje zawodowe; 21 dni

– gdy przygotowuje pracę dyplomową i szykuje się do jej obrony. Jeśli zajęcia pokrywają się z godzinami jego pracy, ma prawo do zwolnienia z całości lub części dnia pracy. Dodatkowe świadczenia związane z nauką – np. zakup podręczników,  przejazdy na uczelnię – musi wynegocjować z pracodawcą oddzielnie.

Jeśli firma zdecyduje się na  współfinansowanie szkolenia, może w umowie z pracownikiem zawrzeć obowiązek odpracowania przez niego kosztów nauki – maksymalnie przez trzy lata od jej ukończenia. W razie nieuzasadnionego przerwania nauki lub wcześniejszego zwolnienia pracownik będzie musiał te pieniądze zwrócić. Jednak tylko część – proporcjonalną  do czasu, jaki został do końca okresu zastrzeżonego w umowie szkoleniowej.

Podobną umowę może zawrzeć z pracodawcą osoba, która podnosi kwalifikacje z własnej inicjatywy. Nie dostanie prawa do płatnego zwolnienia na czas nauki, ale może wynegocjować bezpłatny urlop czy usprawiedliwienie nieobecności w pracy na czas zajęć.

Także osoby bez pracy mogą podnosić kwalifikacje nie na  swój koszt. Jeśli zarejestrują się jako bezrobotne, mogą wziąć udział w szkoleniach organizowanych przez urzędy pracy (najczęściej na początku roku, gdy spływają pieniądze z Funduszu Pracy). Zainteresowany musi się jednak dopasować do oferty urzędu, który sam decyduje, dla jakiej grupy bezrobotnych i jakie szkolenie zorganizuje. W czasie jego trwania może liczyć na stypendium – 913,70 zł miesięcznie.

Dla osób 50+ są tzw. przygotowania zawodowe dorosłych i staże zawodowe

Bezrobotny może też złożyć wniosek o sfinansowanie szkolenia wybranego samodzielnie. Wtedy musi przekonać urząd pracy, że pozwoli mu ono szybko znaleźć nowe zatrudnienie. Pośredniak sfinansuje też koszt egzaminów końcowych potwierdzających zdobycie nowych kwalifikacji.

Szczególne rozwiązania są adresowane do osób 50+. Mogą korzystać z tzw. przygotowania zawodowego dorosłych i staży zawodowych. Szkolenia odbywają się na podstawie umowy między pracodawcą a urzędem pracy, a bezrobotny otrzymuje stypendium z pośredniaka – 913,70 zł miesięcznie. Przygotowanie odbywa się w oddzielnej instytucji szkoleniowej według programu przygotowanego przez przyszłego pracodawcę. Staż – w firmie, pod okiem opiekuna bezrobotnego.

Zatrudniony, który podnosi kwalifikacje, może korzystać z  płatnego urlopu przed egzaminami i ze zwolnienia z pracy na  czas zajęć. Pod warunkiem, że wiedzę zdobywa za zgodą lub z  inicjatywy pracodawcy. Dodatkowy urlop wynosi: 6 dni, gdy pracownik przystępuje do egzaminu eksternistycznego, maturalnego czy potwierdzającego kwalifikacje zawodowe; 21 dni

– gdy przygotowuje pracę dyplomową i szykuje się do jej obrony. Jeśli zajęcia pokrywają się z godzinami jego pracy, ma prawo do zwolnienia z całości lub części dnia pracy. Dodatkowe świadczenia związane z nauką – np. zakup podręczników,  przejazdy na uczelnię – musi wynegocjować z pracodawcą oddzielnie.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Akcje Specjalne
Naszym celem jest osiągnięcie 9 GW mocy OZE do 2030 roku
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora