Dobre wyniki ubezpieczeniowych funduszy

Poprawa sytuacji na giełdzie spowodowała, że prawie 95 proc. ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych zakończyło styczeń z zyskiem - podały Analizy Online

Publikacja: 14.02.2012 20:30

Dobre wyniki ubezpieczeniowych funduszy

Foto: Analizy Online

Najwyższe zyski osiągnęła grupa funduszy akcji zagranicznych sektora nieruchomości, średnio na poziomie 8,8 proc. w styczniu - podały Analizy Online. W tym przypadku widać wyraźne odreagowanie po bardzo dużych spadkach we wcześniejszych okresach, plasujących tę grupę w 2011 roku na szarym końcu zestawienia, ze średnim wynikiem na poziomie -32,9 proc. W styczniu, najwięcej zarobił ING Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości UFK 13,5 proc. Znajduje się on w ofercie 6 ubezpieczycieli takich jak AEGON TUnŻ, TU Allianz Życie Polska, AXA Życie TU, Credit Agricole, Nordea Polska TUnŻ, PZU Życie. W tej grupie na dziesięć dostępnych funduszy żaden nie zanotował ujemnej stopy zwrotu.

 

 

Na kolejnym miejscu, ze średnim wynikiem na poziomie 8,7 proc. uplasowały się fundusze akcji europejskich rynków wschodzących. W styczniu wszystkie fundusze z tej grupy przyniosły posiadaczom zysk. Najlepszy okazał się Quercus Bałkany i Turcja UFK oferowany przez Nordea Polska TUnŻ i PZU Życie z zyskiem na poziomie 13,1 proc.Najsłabszy z wynikiem 5,7 proc. był ING Środkowoeuropejski Sektorów Wzrostowych UFK oferowany przez TU Allianz Życie Polska, Credit Agricole i ING TUnŻ, a także od niedawna Nordea Polska TUnŻ. Nieco słabiej wypadły fundusze akcji azjatyckich bez Japonii, które zarobiły średnio 5,3 proc., akcji globalnych rynków rozwiniętych (3,7 proc.) oraz akcji europejskich rynków rozwiniętych (1,9m proc.). Najsłabsze okazały się fundusze kapitałowe inwestujące w akcje amerykańskie, które przyniosły średnią stratę na poziomie -0,2 proc. W tej grupie tylko 2 z 5 funduszy wykazały dodatnią stopę zwrotu. Nordea - Franklin Potencjału Stanów Zjednoczonych UFK zarobił 5,9 proc.

W styczniu bardzo dobrze wypadła również warszawska giełda. Indeks szerokiego rynku i indeks blue chipów zyskały po blisko 9 proc. W takich warunkach bardzo dobrze wypadły fundusze akcji polskich uniwersalnych, które zarobiły średnio 8,2 proc.

 

 

Żaden fundusz z tej grupy nie poniósł straty. Najwięcej zyskał ING Selektywny UFK (12,2 proc.) będący w ofercie siedmiu ubezpieczycieli: AEGON TUnŻ, TU Allianz Życie Polska, AXA Życie TU, ING TUnŻ, Nordea Polska TUnŻ, PZU Życie, Skandia Życie TU. Niewiele słabszy okazał się unit-link Allianz Akcji Plus ze stopą zwrotu na poziomie 11,6 proc., będący w ofercie TU Allianz Życie Polska, Credit Agricole i Nordea Polska TUnŻ. Trzecią pozycję, w tej najliczniejszej grupie funduszy kapitałowych, zajął Idea Akcji UFK z wynikiem 11,3 proc. Można go nabyć u sześciu ubezpieczycieli: AEGON TUnŻ, AXA życie TU, Nordea Polska TUnŻ, PZU Życie, Skandia Życie TU i UNIQUA TUnŻ. Dwa fundusze zakończyły miesiąc z praktycznie niezmienioną wartością jednostki: Compensa Akcji E UFK oraz Polisa-Życie Fundusz Agresywny UFK.

Lepiej od funduszy akcji polskich uniwersalnych wypadły fundusze inwestujące w akcje giełdowych maluchów i średniaków. Fundusze te zarobiły w styczniu średnio 8,4 proc. Indeksy mWIG40 oraz sWIG80 zyskały w styczniu odpowiednio 8,3 proc. i 10,9 proc. Najlepszy w tej grupie był unit link Investor Top 25 Małych Spółek UFK oferowany przez AEGON TUnŻ, TU Allianz Życie Polska, Credit Agricole i PZU Życie. Równie dobrze radziły sobie PZU - PZU Małych i Średnich Spółek oraz BPH Akcji Dynamicznych Spółek UFK (HDI-Gerling życie TU i Nordea Polska TUnŻ), z wynikami odpowiednio na poziomie: 9,8 proc. i 9,7 proc. Niezłe wyniki, ale najsłabsze w grupie wykazały natomiast Benefia Akcji Małych i Średnich Przedsiębiorstw UFK, Nordea – Skarbiec Małych i Średnich Spółek oraz unit-link UniAkcje Małych i Średnich Spółek UFK oferowany przez 8 ubezpieczycieli. Ich jednostki zyskały na wartości odpowiednio 6,4 proc., 6,6 proc. i 7,1 proc.

W całym segmencie funduszy akcji polskich najlepszy wynik wypracował Allianz Budownictwo 2012 UFK, należący do grupy akcji polskich sektorowych pozostałych, którego jednostka zarobiła aż 12,7 proc.

Z funduszy mieszanych najlepiej wypadła niezbyt liczna grupa funduszy zagranicznych aktywnej alokacji, której średni wynik wyniósł 8,5 proc. Z nieco słabszą stopą zwrotu (5,4 proc.) zakończyły miniony miesiąc fundusze mieszane polskie zrównoważone. Z kolei fundusze polskie aktywnej alokacji zarobiły średnio 4,2 proc., a najlepiej wypadł PZU - Pioneer Aktywnej Alokacji UFK, z wynikiem 10,6 proc. Fundusze mieszane polskie stabilnego wzrostu - druga pod względem liczby oferowanych rozwiązań grupa - zakończyły miesiąc ze średnią stopą zwrotu na poziomie 3,6 proc. Najwięcej zarobił fundusz - Idea Stabilnego Wzrostu UFK występujący w ofercie AEGON TUnŻ, PZU Życie i UNIQUA TUnŻ (5,5 proc.).

Powrót apetytu na ryzyko sprzyjał również cenom polskiego długu. Fundusze dłużne polskie papiery skarbowe i dłużne polskie uniwersalne zarobiły średnio 1,4 proc. i 1,3 proc.

 

 

 

Najlepszy wynik wypracował zarządzający funduszem UniKorona Obligacje UFK (2,4 proc.), dostępny u 10 ubezpieczycieli (AEGON TUnŻ, TU Allianz Zycie Polska, BZ WBK-Aviva TUnŻ, Credit Agricole, Europa TUnŻ, HDI-Gerling Życie TU, Nordea Polska TUnŻ, PZU Życie, Skandia Życie TU,UNIQUA TUnŻ). To wynik prawie dwukrotnie wyższy od benchmarku. Bardzo dobrze wypadły również unit-linki oparte na funduszach dłużnych z PKO TFI. Najsłabszym funduszem polskich papierów dłużnych okazał się w styczniu Polisa-Życie Fundusz Instrumentów Dłużnych UFK, którego jednostka zakończyła miesiąc bez zmian.

W styczniu zyski wypracowały również fundusze gotówkowe i pieniężne, które zarobiły średnio 0,7 proc. Najlepszy okazał się Amplico Life - AFK Fundusz Rynku Pieniężnego UFK, który zyskał 1,2 proc..

Na ponad 1300 funduszy kapitałowych, co dziesiąty wypracował w styczniu dwucyfrowy wzrost. Najwyższą stopę zwrotu, 26,3 proc., osiągnął HSBC Indian Equity (USD) UFK oferowany przez Skandia Życie TU, PZU Życie TU oraz AEGON TUnŻ. Na szczycie zestawienia znalazły się również m.in. Compensa - HSBC BRIC Equity (USD) UFK (18,9 proc.) i Skandia - HSBC Global Emerging Markets Equity (USD) UFK (18,7 proc.).

Na drugim krańcu zestawienia znalazły się fundusze zarabiające na spadkach, co oznacza, iż w okresach wzrostowych wykazują straty. Są to unit-linki oparte o Quercus Short (-8,3 proc.) oraz Alior Short (-6,9 proc.).

Najwyższe zyski osiągnęła grupa funduszy akcji zagranicznych sektora nieruchomości, średnio na poziomie 8,8 proc. w styczniu - podały Analizy Online. W tym przypadku widać wyraźne odreagowanie po bardzo dużych spadkach we wcześniejszych okresach, plasujących tę grupę w 2011 roku na szarym końcu zestawienia, ze średnim wynikiem na poziomie -32,9 proc. W styczniu, najwięcej zarobił ING Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości UFK 13,5 proc. Znajduje się on w ofercie 6 ubezpieczycieli takich jak AEGON TUnŻ, TU Allianz Życie Polska, AXA Życie TU, Credit Agricole, Nordea Polska TUnŻ, PZU Życie. W tej grupie na dziesięć dostępnych funduszy żaden nie zanotował ujemnej stopy zwrotu.

Pozostało 89% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora