KNF napisał do towarzystw w sprawie dywidend

Komisja Nadzoru Finansowego apeluje do towarzystw emerytalnych, aby nie wypłacały dywidendy z zysku za ubiegły rok, a raczej wzmocniły kapitały

Publikacja: 24.01.2012 14:04

KNF napisał do towarzystw w sprawie dywidend

Foto: Fotorzepa, Laszewski Szymon Szymon Laszewski

Chodzi przede wszystkim o te towarzystwa, których sytuacja kapitałowa oraz majątkowa wskazuje na niski poziom zdolności do pokrycia ewentualnego niedoboru w OFE. Taki niedobór występuje wówczas, gdy fundusz emerytalny nie wypracuje minimalnej stopy zwrotu wymaganej  w prawie. Jej wysokość wyliczana jest dwa razu w roku za okres 3 lat. W historii  minimalnego wyniku nie wypracował trzy razy jeden fundusz – PKO BP Bankowy. W tym roku we wrześniu potencjalnie grozi to drugiemu – OFE Polsat, chyba, że na rynek akcji wróci na stałe dobra koniunktura. PTE Polsat, które zarządza tym funduszem nie wypłacało dotąd dywidendy  i ze względu na fakt, że nie pokryło straty z lat ubiegłych to i tak jednak nie może jej wypłacić.

Nadzór zaleca towarzystwo nie wypłacanie dywidendy jeśli spełniają jeden lub więcej z czterech warunków przedstawionych w liście.

- wartość kapitałów towarzystwa powiększona o pieniądze w Funduszu Gwarancyjnym jest niższa niż 1,25 proc. aktywów netto funduszu.

- wartość płynnych aktywów PTE, które mogą być źródłem sfinansowania  niedoboru, powiększona o wartość środków części Funduszu Gwarancyjnego funduszy jest niższa niż 1,25 proc. wartości netto aktywów OFE

- otrzymały ocenę BION gorszą niż 2,5

- otrzymały ocenę BION w obszarze adekwatność kapitałowa gorszą niż 2,5.

Po konsultacjach z branżą nadzór uwzględnił w wyliczaniu kryterium kapitałowego również wartość środków części podstawowej Funduszu Gwarancyjnego przypadającego na towarzystwo oraz wartość środków przechowywanych na rachunku części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego.

- Wymogi kapitałowe instytucji finansowych powinny zostać określone w przepisach prawa, a nie w dowolnych interpretacjach administracyjnych. Wątpliwości budzi podany wskaźnik 1,25 proc., który nie odwołuje się do obowiązujących przepisów - mówi jeden z prezesów PTE.

W przypadku pozostałych towarzystw nadzór rekomenduje ograniczenie wypłaty możliwej dywidendy.

– Według danych na koniec września 2011 r., zgodnie z kryteriami z pisma: 6 PTE nie wypłaci dywidendy w ogóle (w tym 3 które mogą zgodnie z KSH; zgodnie z KSH nie można wypłacić dywidendy jeśli jest niepokryta strata z lat ubiegłych), trzy PTE mogą wypłacić tylko część zysku za 2011 r. – tłumaczy Łukasz Dajnowicz, rzecznik Komisji Nadzoru Finansowego.

Według naszych wyliczeń dywidendy z zysku za 2011 r. może ostatecznie nie wypłacić Aviva czy Aegon. W przypadku pierwszego może on nie spełnić wymogu kapitału własnego PTE oraz wysokości Funduszu Gwarancyjnego do aktywów OFE. Z kolei Aegon aktywów płynnych i Funduszu Gwarancyjnego do aktywów OFE. Wymogów może nie spełnić jeszcze Axa czy Nordea. Oba i tak jednak nie mogą wypłacić dywidendy, bo w 2011 r. będą mieć prawdopodobnie stratę za rok ubiegły.

Jak czytamy w piśmie do towarzystw, nadzór uważa, iż działania towarzystw mające na celu wzmocnienie ich bazy kapitałowej pozwolą na ograniczenie narastającego ryzyka związanego z obniżeniem się relacji kapitałów własnych towarzystw do aktywów zarządzanych przez nie OFE i zdolności towarzystw do pokrycia ewentualnego niedoboru w funduszach. „Utrzymanie przez towarzystwa kapitałów własnych na poziomie adekwatnych do ponoszonego przez nie ryzyka leży w interesie członków otwartych funduszy emerytalnych oraz służy stabilnemu funkcjonowaniu i rozwojowi towarzystw".

Jak wynika z danych nadzoru, siedem towarzystw emerytalnych wypłaciło akcjonariuszom prawie 880 mln zł w postaci dywidendy w ubiegłym roku. Była to kwota prawie dwukrotnie wyższa niż jeszcze rok wcześniej, co wynikało z wypłacanie przez dwa towarzystwa (ING, Aegon) zysku z lat wcześniejszych.

W sumie wysokość dywidend wypłaconych właścicielom towarzystw wyniosła dotychczas 3,82 mld zł.

Chodzi przede wszystkim o te towarzystwa, których sytuacja kapitałowa oraz majątkowa wskazuje na niski poziom zdolności do pokrycia ewentualnego niedoboru w OFE. Taki niedobór występuje wówczas, gdy fundusz emerytalny nie wypracuje minimalnej stopy zwrotu wymaganej  w prawie. Jej wysokość wyliczana jest dwa razu w roku za okres 3 lat. W historii  minimalnego wyniku nie wypracował trzy razy jeden fundusz – PKO BP Bankowy. W tym roku we wrześniu potencjalnie grozi to drugiemu – OFE Polsat, chyba, że na rynek akcji wróci na stałe dobra koniunktura. PTE Polsat, które zarządza tym funduszem nie wypłacało dotąd dywidendy  i ze względu na fakt, że nie pokryło straty z lat ubiegłych to i tak jednak nie może jej wypłacić.

Pozostało 80% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami