Akwizytor już nie pomoże podpisać umowy z OFE

Od tego roku akwizytorzy nie mogą już pozyskiwać klientów dla funduszy emerytalnych. Do OFE trzeba się zapisać korespondencyjnie

Publikacja: 12.01.2012 00:14

Jakimi środkami zarządzają poszczególne OFE

Jakimi środkami zarządzają poszczególne OFE

Foto: Rzeczpospolita

Żaden przedstawiciel funduszu emerytalnego nie może już zachęcać nas do zapisania się do OFE ani podpisać z nami umowy. Od 2012 r. umowę z funduszem można zawrzeć tylko w drodze korespondencyjnej. Dotyczy to zarówno osób, które robią to po raz pierwszy (taki obowiązek mają wszyscy, którzy zaczynają pierwszą pracę), jak i tych, które chcą zmienić fundusz na inny.

Potrzebne formularze są dostępne na stronach internetowych OFE. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) będzie zamieszczał na swojej stronie aktualizowaną – przynajmniej raz na sześć miesięcy – informację dotyczącą OFE. Będzie ona załącznikiem do umowy przystąpienia do funduszu. Znajdą się tam dane o stopach zwrotu OFE za okres 12, 36, 60 i 120 miesięcy, opłatach od składki oraz za zarządzanie pobieranej przez poszczególne fundusze.

Pierwszą taką informację nadzór opublikował 1 stycznia. Można znaleźć ją na stronie www.knf.gov.pl oraz na stronach funduszy emerytalnych.

Zmienia się nie tylko sposób zawierania umów, ale i komunikacja z klientami. Fundusze emerytalne będą mogły wysyłać klientom np. informacje na temat stanu oszczędności w formie elektronicznej.

Większość funduszy już od dawna umożliwia zapisywanie się za pośrednictwem strony WWW. Obecnie skupiają się na tym, aby cały ten proces uprościć.

– Doskonale zdajemy sobie sprawę, że produkty emerytalne są skomplikowane i żeby je zaoferować klientom, trzeba je nie tylko dobrze zaprezentować, ale także jasno wytłumaczyć. Dlatego chcemy, żeby strona internetowa była źródłem rzetelnych informacji zarówno na temat OFE, jak i tych produktów emerytalnych, które chcielibyśmy zaoferować po spełnieniu wymagań formalnych – mówi Wojciech Rabiej, doradca zarządu Nordea PTE.

Jeśli ktoś rozpoczął procedurę zapisania się po raz pierwszy do OFE w ubiegłym roku, a kończy ją w tym roku, to obowiązują go stare zasady. Nie ma pewności, czy tak samo jest w przypadku osób, które zmieniają OFE. Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych sygnalizowała brak przepisów przejściowych w tej sprawie. Teraz wystąpiła do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o przesłanie jednolitej wykładni, jak OFE powinny postępować w tej sytuacji.

– Jest to przedmiotem naszej analizy – odpowiada na pytanie „Rz" Łukasz Dajnowicz, rzecznik prasowy KNF.

Jak zapisać się do funduszu

Pierwszy sposób

Wypełniamy na stronie internetowej danego funduszu formularz umowy. Drukujemy go w dwóch egzemplarzach. Podpisujemy i wysyłamy pocztą lub przez kuriera na adres towarzystwa emerytalnego prowadzącego wybrane przez nas OFE. Fundusz po podpisaniu umów (przedstawiciel funduszu może złożyć podpis dopiero wtedy, gdy wcześniej zrobi to klient) odsyła jeden egzemplarz klientowi (Aviva wysyła w formie SMS lub e-mailem powiadomienie, że formularz został przyjęty).

Drugi sposób

Klient zwraca się w dowolnej formie (np. telefonicznej lub przez SMS; oferuje to np. Aviva) do funduszu z prośbą o przesłanie dwóch formularzy umowy w wersji papierowej. Wypełnia je, podpisuje i odsyła do siedziby towarzystwa zarządzającego danym OFE. Fundusz po podpisaniu umów i oznaczeniu na nich daty odsyła klientowi jeden egzemplarz.

Trzeci sposób

Osobiście udajemy się do siedziby towarzystwa emerytalnego i składamy w  kancelarii wypełnione oraz podpisane dwa formularze umowy o członkostwo. Fundusz po dopełnieniu wszystkich formalności odsyła jeden egzemplarz.

- W niektórych OFE (np. Amplico) istnieje możliwość podpisania umowy przy wykorzystaniu podpisu elektronicznego.

- Podobnie procedura wygląda przy zmianie danych zawartych w umowie z funduszem emerytalnym.

 

Jakie dane są potrzebne

- Przy podpisywaniu umowy niezbędne są: numer PESEL, NIP, seria i numer dokumentu tożsamości, dane osobowe, np. adres zamieszkania, data urodzenia, dane osobowe i adres zamieszkania osoby/osób uposażonych (czyli wskazanych przez nas jako uprawnione do dziedziczenia środków zebranych na rachunku w razie naszej śmierci; uwaga: dziedziczone są pieniądze w okresie ich gromadzenia w OFE). O zmianie danych trzeba później poinformować fundusz.

- Dodatkowo w razie rozdzielności majątkowej małżonków trzeba przesłać do OFE mieć przy sobie oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię odpowiedniego dokumentu.

- Jeżeli osoba przystępująca do OFE jest niepełnoletnia, jej opiekun prawny musi złożyć oświadczenie, w którym wyrazi zgodę.

 

Jeśli nie przystąpisz do OFE

- 30 stycznia odbędzie się pierwsze w tym roku losowanie członków do funduszy emerytalnych. Organizuje je ZUS dla osób, które nie wybrały OFE, a powinny to zrobić.

- W grudniu 2011 r. ZUS wysłał ponad 311 tys. listów z przypomnieniem o obowiązku przystąpienia do OFE. Adresaci tych listów mieli czas na samodzielny wybór funduszu do 10 stycznia.

- Osoby, które zostaną objęte losowaniem, będą przydzielone tylko do tych funduszy, które osiągnęły wyższe niż średnia stopy zwrotu w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych i zarządzają mniej niż 10 proc. aktywów netto wszystkich OFE. Dlatego z losowania wyłączone są np. trzy największe (pod względem liczby członków) fundusze emerytalne, czyli ING, Aviva i PZU Złota Jesień. Pod koniec stycznia komputer w ZUS będzie losowo przydzielał do czterech OFE: PKO BP Bankowy, Allianz Polska, Axa oraz Generali.

- Kolejne losowanie odbędzie się 20 lipca. ZUS rozpocznie wysyłanie listów w tej sprawie już w czerwcu.

- Zdaniem ekspertów zakaz akwizycji spowoduje, że więcej osób będzie brać udział w losowaniu. Polacy mało interesują się swoją przyszłą emeryturą i stosunkowo często nie pamiętają o obowiązku zapisania się do funduszu.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami