IKZE od Pioneer Pekao TFI już wkrótce

Pod koniec stycznia Pioneer Pekao TFI rozpocznie sprzedaż indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego. Pierwsza minimalna wplata na nowe konto wyniesie 200 zł, każda kolejna 100 zł

Publikacja: 10.01.2012 20:15

Krzysztof Lewandowski, prezes Pioneer Pekao TFI

Krzysztof Lewandowski, prezes Pioneer Pekao TFI

Foto: Fotorzepa, Laszewski Szymon Szymon Laszewski

Osoba, która zdecyduje się na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) w Pioneer pekao TFI  będzie mogła wybrać między dwoma podstawowymi profilami inwestycji – dynamicznym i umiarkowanym. W ramach każdego z nich, pieniądze przyszłego emeryta będą inwestowane w  fundusze Pioneer Akcji – Aktywna Selekcja, Pioneer Obligacji Plus i Pioneer Lokacyjny. Portfele różnią się proporcjami podziału wpłat pomiędzy poszczególne fundusze.  W każdym z programów, z upływem czasu coraz więcej oszczędności będzie trafiać do mniej ryzykownych funduszy.

Opłata za zarządzanie kontem, pobierana od klientów będzie zależeć od czasu pozostającego do emerytury i wybranego portfela. Może ona przykładowo wynieść od 2,59 proc. aktywów, w przypadku portfela dynamicznego w sytuacji gdy do zakończenia programu zostało 20 lat, do 1,64 proc. aktywów w portfelu umiarkowanym, gdy do emerytury zostało 5 lat.

Aby zachęcić inwestorów do oszczędzania, Pioneer proponuje zniżki w opłacie manipulacyjnej. Od dnia zawarcia umowy zniżka wyniesie 20 proc. opłaty pobieranej przy rozpoczęciu inwestycji. Od ósmego roku trwania programu opłata manipulacyjna nie będzie w ogóle pobierana, pod warunkiem, że saldo wpłat do programu nie będzie mniejsze niż 6 tys. zł.

Nauczony doświadczeniami z indywidualnymi kontami emerytalnymi (IKE, inny produkt do dobrowolnego oszczędzania nas starość) Pioneer chce w ten sposób zachęcić przyszłych emerytów do regularnego dokonywania wpłat.

– Jedynie 30 proc. naszych kont IKE jest aktywnych – tłumaczy Krzysztof Lewandowski, prezes Pioneer Pekao Investment Managament.

Prezes przyznaje, że w początkowym okresie działania IKZE, nie oczekuje zalewu nowych klientów.

– Nawet niewielki poziom aktywów wystarczy, żeby produkt był rentowny. Kilka tysięcy kont w ciągu 1,5 roku uznamy za niezły wynik – mówi Lewandowski.

Barierą w popularyzacji nowych programów oszczędnościowych mogą być dystrybutorzy, niekoniecznie zainteresowani ich sprzedażą. Stosunkowo niskie koszty pobierane od inwestorów za zarządzanie IKZE, dodatkowo malejące z upływem czasu, powodują, że dla sprzedawców jest to mało atrakcyjny produkt. Przeważnie TFI rozliczają się z dystrybutorami plącąc im cześć opłaty za zarządzanie pobieranej od klientów.

Na korzyść nowych kont przemawia możliwość odliczania wpłat od podstawy opodatkowania.

– Ulg podatkowych jest obecnie stosunkowo mało, kolejna może działać zachęcająco. Z drugiej strony dobrze pamiętać, że np. możliwość odliczania 1 proc. podatku na cele charytatywne w świadomości Polaków przyjmowała się trzy lata – zauważa Marcin Dyl, prezes Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Osoba, która zdecyduje się na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) w Pioneer pekao TFI  będzie mogła wybrać między dwoma podstawowymi profilami inwestycji – dynamicznym i umiarkowanym. W ramach każdego z nich, pieniądze przyszłego emeryta będą inwestowane w  fundusze Pioneer Akcji – Aktywna Selekcja, Pioneer Obligacji Plus i Pioneer Lokacyjny. Portfele różnią się proporcjami podziału wpłat pomiędzy poszczególne fundusze.  W każdym z programów, z upływem czasu coraz więcej oszczędności będzie trafiać do mniej ryzykownych funduszy.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy