Wykupując roczną polisę o wartości 5 tys. zł można zarobić 263 zł. Najwyżej oprocentowane efektywne lokaty półrocznej z ubezpieczeniem na życie oferują DnB Nord  - 6,51 proc. a rocznej Credit Agricole 6,5 proc. w skali roku (oprocentowanie jak dla lokaty terminowej). Obecnie oferta polisolokat jest znacznie ograniczona, dotyczy to nie tylko liczby polis, ale również terminu na jaki mogą być zakładane. Przeważnie banki oferują polisy na 6 i 12 miesięcy. Minimalna kwota potrzebna do założenia polisolokaty to przeważnie 5 tys. zł. Zerwanie polisolokaty przed terminem oznacza całkowity barak zysków. Lokaty z ubezpieczeniem nie założą też osoby po 75-80 roku życia.

 

Oferta polisolokat

 

Polisa lokacyjna jest ubezpieczeniem na życie, co oznacza iż całość składki wraz z gwarantowanym przez ubezpieczyciela zyskiem jest zwolniona z podatku od zysku kapitałowego oraz z podatku od spadku i darowizn. W przypadku śmierci osoby ubezpieczonej, osoby uposażone otrzymują pieniądze bez postępowania spadkowego. Przeważnie jest to tylko kwota odpowiadająca wysokości zakładanej lokaty. W niektórych bankach odsetki stanowią 1-2 proc. W przypadku gdy śmierć spowodowana została w skutek np. działań wojennych, zamieszek, świadomego i dobrowolnego uczestnictwa ubezpieczonego w aktach przemocy, czy samobójstwa, towarzystwo zwraca ubezpieczonemu składkę. Świadczenie nie może być wypłacone osobie, która przyczyniła się do śmierci ubezpieczonego.