Coraz więcej pieniędzy na nowym subkoncie w ZUS

Prawie 8 mld zł odłożyli Polacy na nowym subkoncie w ZUS między czerwcem a listopadem. W tym samym czasie do OFE trafiło mniej niż 4 mld zł

Publikacja: 27.12.2011 16:57

Centrala ZUS w Warszawie

Centrala ZUS w Warszawie

Foto: Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek

Subkonta w ZUS powstały w tym roku, po tym jak rząd zdecydował obniżyć składkę trafiająca do otwartych funduszy emerytalnych. Tym samym w czerwcu (składki za maj) OFE po raz pierwszy dostały nie 7,3 proc. pensji brutto klientów, a tylko 2,3 proc. To co nie zostało przekazane do funduszy, czyli 5 proc. pensji ubezpieczonych, trafia właśnie na nowe subkonto w państwowej instytucji. Przypomnijmy, że w ZUS ubezpieczeni mają już jedno konto emerytalne w ramach I filara na które idzie 12,22-proc. składka. W inny sposób przebiega jednak waloryzacja obu konta. Wzrost oszczędności na podstawowym koncie w ZUS  zależy od inflacji i dynamiki wpływu składek ubezpieczeniowych. Z kolei waloryzacja nowego subkonta  zależy od tego jak rozwija się polska gospodarka, bo powiązane jest ze wzrostem PKB.

Jak podał nam ZUS w okresie czerwiec – listopad na subkonta II filar ZUS trafiło 7,85 mld zł. W tym samym okresie do funduszy emerytalnych trafiło prawie 4 mld zł (4,2 mld zł wliczając dwa przelewy składek przekazanych w grudniu).

Warto pamiętać, że pieniądze gromadzone na subkoncie w ZUS (II filar ZUS, jak nazywa je sam ZUS) podlegają takim samym zasadom dziedziczenia, jak te odkładane na przyszłość w OFE. Jak podaje ZUS, dotychczas wypłaty dotyczyły 313 osób na ogólną kwotę brutto 25 148,54 zł.

Poza tym w listopadzie wypłacono  emeryturę okresową z II filaru ZUS 103 osobom.

 

 

Dziedziczenie pieniędzy zewidencjonowanych na subkontach

w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych odbywa się na takich samych zasadach jak w otwartych funduszach emerytalnych.

ZUS prowadzi postępowanie dotyczące podziału lub wypłaty środków zewidencjonowanych na subkontach na podstawie zawiadomień z OFE. Zawiadomienie to wskazuje osoby, które są uprawnione do środków OFE  - i w konsekwencji ich podziału przez OFE – także do środków zgromadzonych na subkoncie. Oznacza to, iż co do zasady osoby uprawnione do środków na subkoncie są tymi samymi osobami co osoby uprawnione do środków w OFE.

Otwarty fundusz emerytalny w terminie 14 dni od dnia dokonania podziału lub jednorazowej wypłaty, zawiadamia Zakład o osobach, na rzecz których nastąpił podział środków zgromadzonych na rachunku w OFE oraz o ich udziale w tych środkach, w razie śmierci członka OFE, podziału środków w wyniku rozwodu, ustania wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa, umownego wyłączenia lub ograniczenia wspólności majątkowej między osobą, dla której Zakład prowadzi subkonto a jej małżonkiem, unieważnienia małżeństwa, jednorazowej wypłaty środków.

Otrzymane z OFE zawiadomienia są przekazywane do Oddziałów ZUS właściwych ze względu na miejsce zamieszkania osoby, na subkoncie której ma nastąpić podział składek lub z subkonta której ma nastąpić wypłata.

W ciągu 2 dni roboczych, Zakład przesyła do osób zainteresowanych (stron) zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie podziału środków zewidencjonowanych na subkoncie. Postępowanie kończy się wydaniem decyzji w sprawie podziału środków/jednorazowej wypłaty. Po uprawomocnieniu się decyzji, na podstawie decyzji sporządzane są noty podziału/wypłaty środków z subkonta.

W terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia z OFE, Zakład dokonuje zewidencjonowania lub wypłaty środków wynikających z podziału lub wypłaty osobom uprawnionym składek zgromadzonych w OFE:

Subkonta w ZUS powstały w tym roku, po tym jak rząd zdecydował obniżyć składkę trafiająca do otwartych funduszy emerytalnych. Tym samym w czerwcu (składki za maj) OFE po raz pierwszy dostały nie 7,3 proc. pensji brutto klientów, a tylko 2,3 proc. To co nie zostało przekazane do funduszy, czyli 5 proc. pensji ubezpieczonych, trafia właśnie na nowe subkonto w państwowej instytucji. Przypomnijmy, że w ZUS ubezpieczeni mają już jedno konto emerytalne w ramach I filara na które idzie 12,22-proc. składka. W inny sposób przebiega jednak waloryzacja obu konta. Wzrost oszczędności na podstawowym koncie w ZUS  zależy od inflacji i dynamiki wpływu składek ubezpieczeniowych. Z kolei waloryzacja nowego subkonta  zależy od tego jak rozwija się polska gospodarka, bo powiązane jest ze wzrostem PKB.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Problem sukcesji w polskich firmach będzie narastał