Spadła wartość oszczędności Polaków

Po raz pierwszy od 11 kwartałów wartość oszczędności Polaków skurczyła się. Na koniec września dysponowaliśmy 933,2 mld zł, czyli o 12,7 mld zł mniejszymi niż 3 miesiące wcześniej

Publikacja: 02.12.2011 14:01

Spadła wartość oszczędności Polaków

Foto: Analizy Online

Oznacza to spadek o 1,3 proc. - wynika z danych firmy Analizy Online. W ujęciu walutowym, na skutek osłabienia  złotówki, nasze oszczędności zostały uszczuplone aż o 1/10 do poziomu 212 mld euro.

Przyczyną - jak oceniają Analizy - jest słaba koniunktura na rynku akcji. O ponad 10 proc. zmniejszyły się oszczędności zgromadzone w krajowych funduszach inwestycyjnych, akcjach spółek publicznych oraz funduszach zagranicznych. Na koniec września akcje stanowiły 4,4 proc. oszczędności (spadek z 5,2 proc. rok temu), 7 proc. było ulokowanych w funduszach inwestycyjnych (wobec 8,3 proc. rok wcześniej), a kolejne 4,2 proc. w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych i funduszach zagranicznych.

W ujęciu nominalnym do spadku oszczędności w trzecim kwartale w największym stopniu przyczyniły się fundusze emerytalne. Jeszcze w połowie roku trzymaliśmy w nich co czwartą złotówkę. Słaba koniunktura na rynku akcji przyczyniła się jednak do spadku ich aktywów o blisko 15 mld zł, czyli o -6,2 proc. w ciągu zaledwie 3 miesięcy. Na koniec września aktywa zgromadzone w OFE warte były 222,1 mld zł. W związku ze zmniejszeniem składki, jaka trafia do OFE z ZUS, rola pieniędzy zgromadzonych w II filarze, w przyroście oszczędności Polaków jest zauważalnie mniejsza.

W trzecim kwartale dodatnią dynamiką wykazały się jedynie bankowe depozyty oraz gotówka w obiegu. To właśnie depozyty stanowią największą i najszybciej rosnącą część naszych oszczędności. Na koniec września depozyty złotowe i walutowe gospodarstw domowych warte były 457,4 mld zł – najwięcej w historii. W ciągu ostatnich 3 miesięcy zwiększyły one wartość łącznie o 16,7 mld zł (3,8 proc.). Wartość gotówki w obiegu wzrosła w tym czasie o 4,3 mld zł do 99,3 mld zł.

Pieniądze zgromadzone w bankach oraz gotówka pozostająca w obiegu poza kasami banków stanowią obecnie blisko 60 proc. oszczędności - najwięcej od czerwca 2009 roku. Udział w oszczędnościach funduszy inwestycyjnych oferowanych przez krajowe TFI spadł do poziomu 7 proc., najniższego od marca 2009 roku, a otwartych funduszy emerytalnych do 23,8 proc., najniższego od połowy zeszłego roku.

Od grudnia ubiegłego roku, wartość oszczędności Polaków zwiększyła się o 22,8 mld zł, czyli o 2,5 proc. To 3-krotnie niższe tempo niż w analogicznym okresie 2010 roku, kiedy oszczędności gospodarstw domowych wzrosły o 73 mld zł (9,1 proc.).

Oznacza to spadek o 1,3 proc. - wynika z danych firmy Analizy Online. W ujęciu walutowym, na skutek osłabienia  złotówki, nasze oszczędności zostały uszczuplone aż o 1/10 do poziomu 212 mld euro.

Przyczyną - jak oceniają Analizy - jest słaba koniunktura na rynku akcji. O ponad 10 proc. zmniejszyły się oszczędności zgromadzone w krajowych funduszach inwestycyjnych, akcjach spółek publicznych oraz funduszach zagranicznych. Na koniec września akcje stanowiły 4,4 proc. oszczędności (spadek z 5,2 proc. rok temu), 7 proc. było ulokowanych w funduszach inwestycyjnych (wobec 8,3 proc. rok wcześniej), a kolejne 4,2 proc. w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych i funduszach zagranicznych.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jakie są główne zalety systemów do zarządzania zasobami ludzkimi?
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora