PTE zarobiły mniej niż pół miliona w ciągu trzech kwartałów 2011 r.

Przychody towarzystw emerytalnych nieznacznie spadły w tym roku. Przy mocniejszym obniżeniu się kosztów zarobiły jednak więcej niż przed rokiem

Publikacja: 24.11.2011 20:02

483,2 mln zł wyniósł zysk netto towarzystw emerytalnych, które zarządzają otwartymi funduszami emerytalnymi, za trzy kwartały tego roku – podał Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.  To o ponad 9 proc. więcej niż rok wcześniej. Towarzystwom udało się zarobić więcej mimo że ich przychody spadły. Wyniosły 1,3 mld zł, czyli o nieco ponad 1 proc. mniej niż rok wcześniej. Koszty związane z zarządzaniem aktywami zmniejszyły się o prawie 100 mln zł, ponad 11 proc., 789,4 mln zł.

Ta sytuacja nie dziwi. Od czerwca do funduszy trafia niższa składka. Zamiast 7,3 proc. dostają 2,3 proc. Tym samym przychody z opłaty od składki istotnie spadły w trzecim kwartale tego roku. Zatem łączne przychody z opłaty od składki wyniosły 480 mln zł po dziewięciu miesiącach, o 18 proc. mniej niż przed rokiem. O 12 proc., do 736 mln zł, wzrosły jednak przychody z opłaty za zarządzanie aktywami. Z kolei w kosztach towarzystwa zmniejszyły  te, które  najbardziej obciążające ich rachunek zysków i strat, czyli koszty związane z akwizycja. Spadły o 11 proc., do poniżej 300 mln zł.

To jednak zasługa największych towarzystw, dla których pozyskiwanie nowych klientów nie ma sensu ekonomicznego, po tym jak został wprowadzony kwotowy limit opłaty za zarządzanie, gdy aktywa OFE przekraczają 45 mld zł. I tak choćby koszty akwizycji w Aviva PTE spadły ponad 6-krotnie. Wzrosły z kolei w takich towarzystwach jak Aegon, PZU, Generali czy PKO BP Bankowy.

Niezmiennie najwyższym zyskiem netto mogą pochwalić się największe towarzystwa: ING i Aviva. Zysk każdego z nich przekroczył 150 mln zł. Kolejne towarzystwa: PZU zarobiło 67 mln zł, a Amplico 51 mln zł. Dwa towarzystwa mają stratę są to Nordea (-7 mln zł) oraz Axa (-30 mln zł). W tym roku stratę planowało, że będzie mieć jeszcze inne towarzystwo Warta. Po trzech kwartałach ma zysk.

Wyniki finansowe PTE po trzech kwartałach 2011 r.

Źródło: KNF

 

Łączny zysk brutto wyniósł 598 mln zł (wzrost o 9 proc.). Z kolei kapitały własne wyniosły 3 mld zł. To mniej niż na koniec czerwca. Niektóre towarzystwa (np. Aegon i ING) wypłaciły jednak akcjonariuszom część skumulowanych zysków z lat poprzednich w tym roku, które wcześniej powiększały kapitały zapasowe, będące częścią kapitałów własnych PTE.

Andrzej Jakubiak, przewodniczący KNF, w niedawnej rozmowie z "Rz" powiedział, że nadzór będzie dążył do tego by wysokość kapitałów towarzystw była bardziej skorelowana z wysokością aktywów OFE.  Rekomenduje zmiany w prawie, które miałyby spowodować, że kapitały towarzystw były wyższe. A do tego planuje jeszcze w tym roku wysłać do towarzystw emerytalnych pismo, w którym będzie zalecał niewypłacanie dywidendy akcjonariuszom w przyszłym roku. Zanim nastąpią zmiany w prawie, kapitały towarzystw – według nadzorcy – ma zwiększyć zatrzymanie zysków w spółce.

Zdaniem nadzoru, jeśli powszechne towarzystwa nie ograniczą kosztów działalności i nie pozyskają nowych źródeł przychodów poprzez utworzenie dobrowolnych funduszy emerytalnych, ich rentowność ulegnie znaczącemu obniżeniu.

Jak podkreśla nadzorca, istotne znaczenie dla rynku powszechnych towarzystw emerytalnych  w kolejnych okresach będą miały konsekwencje zmian w systemie emerytalnym. Obniżenie wysokości składki przekazywanej do OFE będzie miało przełożenie przede wszystkim na przychody towarzystw, a szczególnie z opłat od składek. Według Komisji Nadzoru Finansowego, rosnąca wartość aktywów OFE, a tym samym wzrost przychodów z opłaty za zarządzanie będą częściowo neutralizować spadek rentowności PTE, ale tylko do momentu osiągnięcia maksymalnego ustawowego limitu tej opłaty.

483,2 mln zł wyniósł zysk netto towarzystw emerytalnych, które zarządzają otwartymi funduszami emerytalnymi, za trzy kwartały tego roku – podał Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.  To o ponad 9 proc. więcej niż rok wcześniej. Towarzystwom udało się zarobić więcej mimo że ich przychody spadły. Wyniosły 1,3 mld zł, czyli o nieco ponad 1 proc. mniej niż rok wcześniej. Koszty związane z zarządzaniem aktywami zmniejszyły się o prawie 100 mln zł, ponad 11 proc., 789,4 mln zł.

Pozostało 87% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą