Klienci dalej rezygnują z funduszy inwestycyjnych

Trzeci miesiąc z rzędu saldo wpłat i wypłat do funduszy inwestycyjnych było ujemne.

Publikacja: 16.11.2011 13:20

Klienci dalej rezygnują z funduszy inwestycyjnych

Foto: Analizy Online

Według danych pochodzących z 381 funduszy inwestycyjnych, różnica pomiędzy wartością sprzedaży i umorzeń jednostek uczestnictwa wyniosła  -892 mln zł w październiku.

Wynik ten został osiągnięty przy niskiej aktywności klientów, którzy zakupili jednostki warte 5,5 mld zł. To o ponad 1 mld zł mniej niż wynosi średnia miesięczna sprzedaż w tym roku. W tym samym czasie klienci dokonali odkupień o wartości 6,3 mld zł, czyli bliskie tegorocznej średniej.

Saldo wpłat i wypłat w okresie styczeń-październik tego roku wyniosło -1,36 mld zł. W tym okresie roku ubiegłego wyniosło +7,8 mld zł.

Przewaga umorzeń nad nabyciami dotyczyła w październiku niemal wszystkich segmentów rynku. Niewysokie saldo dodatnie osiągnęły jedynie fundusze pieniężne (57 mln zł) oraz surowcowe (56 mln zł), głównie dzięki udanej emisji certyfikatów jednego z funduszy inwestujących w złoto.

Nie jest zaskoczeniem, iż najsłabszy wynik sprzedażowy osiągnęły fundusze mieszane (-565 mln zł). Ujemne saldo wpłat i wypłat notują niemal każdego miesiąca już od początku zeszłego roku. Podczas gdy w 2010 roku przewaga umorzeń nad nabyciami sięgnęła -0,3 mld zł, w tym roku wyniosła już -4,9 mld zł. Klienci nie tylko wycofują pieniądze z tych funduszy (w październiku -1,3 mld zł), ale również niezbyt chętnie nabywają ich jednostki. W październiku sprzedaż brutto wyniosła zaledwie +0,7 mld zł. W efekcie ich udział w rynku zmniejszył się w ciągu 2 lat z blisko jednej trzeciej do 22 proc.

W przeciwieństwie do 2010 r., kiedy klienci wycofywali się przede wszystkim z funduszy zrównoważonych (-1,4 mld zł), w tym roku dołączyły do nich fundusze stabilnego wzrostu. Tegoroczny bilans sprzedaży dla obu grup wynosi po -2,2 mld zł.

Fundusze akcyjne notują ujemne saldo wpłat i wypłat już od 6 miesięcy, jednak widać wyraźnie, iż skala umorzeń wyraźnie słabnie. W październiku TFI sprzedały jednostki warte 1,5 mld zł, zaś wartość odkupień była najniższa od lipca zeszłego roku i wyniosła -1,7 mld zł. Bilans sprzedaży od początku roku przekroczył -2,5 mld zł.

Do funduszy z ujemnym saldem sprzedaży dołączyły w październiku fundusze dłużne, cieszące się wcześniej sporym zainteresowaniem. W minionym miesiącu klienci wycofali z nich -223 mln zł netto. Przewagę umorzeń notowały przede wszystkim fundusze o uniwersalnej strategii (-646 mln zł), m.in. za sprawą zakończenia działalności jednego z funduszy, którego aktywa zostały przeniesione do funduszu inwestującego w dług korporacyjny. Tegoroczny bilans sprzedaży pozostaje jednak dodatni na poziomie +2,2 mld zł.

Według danych pochodzących z 381 funduszy inwestycyjnych, różnica pomiędzy wartością sprzedaży i umorzeń jednostek uczestnictwa wyniosła  -892 mln zł w październiku.

Wynik ten został osiągnięty przy niskiej aktywności klientów, którzy zakupili jednostki warte 5,5 mld zł. To o ponad 1 mld zł mniej niż wynosi średnia miesięczna sprzedaż w tym roku. W tym samym czasie klienci dokonali odkupień o wartości 6,3 mld zł, czyli bliskie tegorocznej średniej.

Pozostało 83% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą