Akcje i obligacje dawały szansę zarobić

Legg Mason Akcji i Nordea Akcji najefektywniej pomnożyły w ciągu ostatnich siedmiu lat oszczędności gromadzone na indywidualnych kontach emerytalnych. Całkiem sporo można było też zarobić na lokacie w Millennium czy skarbowych obligacjach emerytalnych

Publikacja: 10.11.2011 00:30

Akcje i obligacje dawały szansę zarobić

Foto: Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski

Najwięcej pieniędzy na indywidualnym koncie emerytalnym (IKE) mają ci, którzy wpłacają oszczędności do funduszy inwestycyjnych.

Od września 2004 r. do września 2011 r. stopa zwrotu najlepszego w tym okresie funduszu dostępnego w ramach IKE, Legg Mason Akcji, wyniosła nieco ponad 80 proc. Ten sam fundusz był liderem także rok temu w podobnym zestawieniu („Moje Pieniądze" 25 listopada 2010 r.). Wówczas jednak jego zysk był znacznie wyższy; w ciągu sześciu lat wyniósł 103 proc.

W ostatnim czasie funduszom akcyjnym nie sprzyja bardzo zmienna koniunktura na giełdzie. Dlatego w gronie najlepszych funduszy inwestycyjnych w okresie siedmioletnim są też fundusze obligacji. Amplico Obligacje zajął w zestawieniu drugą pozycję z wynikiem prawie 60 proc. W pierwszej piątce uplasowały się trzy fundusze obligacji i dwa akcyjne.

Podobnie jest z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. Najlepszy okazał się tak jak rok temu Nordea Akcji; jego zysk przekroczył 50 proc. Kolejny w zestawieniu Cardif Aktywny zarobił ponad 47 proc. Ale na trzecim miejscu jest PZU Papierów Dłużnych ze stopą zwrotu powyżej 45 proc.

10 077 zł

tyle maksymalnie można wpłacić na IKE w 2011 r.

Osoby, które postawiły na bezpieczne IKE w formie lokaty bankowej czy obligacji emerytalnych (IKE-Obligacje w PKO BP), też zarobiły, ale znacznie mniej. Ich kapitały przyrastały po kilka procent rocznie.

Tradycyjnie już najwyższe oprocentowanie środków zgromadzonych na IKE oferuje Bank Millennium – 5 proc. rocznie. Przez siedem lat oszczędności na koncie w Millennium powiększyły się o ponad 45 proc. To prawie tyle samo, ile przyniosły obligacje emerytalne kupione w październiku 2004 r. (44,5 proc.).

Publikowane dziś wyniki oszczędzania na IKE mogą być pomocne dla osób, które właśnie decydują się na założenie konta. Trzeba jednak pamiętać, że rezultaty te wcale nie muszą się powtórzyć. Najważniejsze, by nie panikować w razie okresowych strat. Liczą się efekty w długim, kilkudziesięcioletnim okresie.

Zachęcamy także, by wykorzystać tegoroczny limit wpłat na IKE (ponad 10 tys. zł). Można to zrobić tylko do końca 2011 r.

– Przewagą IKE jest różnorodność form oszczędzania, a także korzyść podatkowa. Środki zgromadzone na koncie zwolnione są przy wypłacie z podatku od zysków kapitałowych – mówi Łukasz Piasta ze Skarbca TFI.

– Konstrukcja IKE, choć nie doskonała, jest elastyczna i przyjazna klientom. Indywidualne konto emerytalne jest jedną z form dostępnych na rynku, ale zachęca do naprawdę długoterminowego oszczędzania i korzystania ze zgromadzonych środków dopiero na emeryturze – dodaje Mirosław Kuźmiński, członek zarządu Millennium TFI.

 

Opinie

 

Krzysztof Lewandowski

prezes Pioneer Pekao TFI

IKE są bardzo niedocenianą formą oszczędzania na swoją emeryturę. Korzyści z posiadania IKE są oczywiste – ustawodawca oferuje nam, klientom, zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych wynoszącego dziś 19 procent. Wystarczy spojrzeć jaką popularnością cieszą się lokaty jednodniowe w bankach, aby zdać sobie sprawę, że Polacy doceniają i rozumieją jak dużo na takiej uldze można zyskać. Nikła popularność IKE wynika więc nie raczej z braku zachęt, a z wciąż niewysokiego poziomu edukacji inwestycyjnej – przede wszystkim jeśli chodzi o długoterminowe i regularne oszczędzanie.

 

Magdalena Paciejewska

starszy specjalista w Departamentcie Rozwoju i E-biznesu Nordea PTE i Nordea Źycie

Wydaje się, że zarówno IKE, jak i IKZE mogą cieszyć się rosnącą popularnością ze względu na wzrost poziomu wiedzy na temat założeń działania systemu emerytalnego w Polsce. Co prawda sondaże nie napawają optymizmem – Polacy nadal wolą konsumować zarobki, niż je oszczędzać, jednak widać również rosnącą świadomość niskiego poziomu przyszłych emerytur. Im więcej zarabiamy, tym bardziej dotkliwe będzie dla nas przejście na emeryturę, jeżeli nie skorzystamy na przykład z zachęt do oszczędzania dodatkowego zaproponowanych nam przez ustawodawcę.

Mam nadzieję, że dyskusje na temat poziomu przyszłych świadczeń oraz luki emerytalnej będą nadal zwiększać świadomość Polaków na temat emerytury i skłaniać ich do dobrowolnego oszczędzania nakierowanego na cel emerytalny. Niezależnie od formy oszczędzania, oszczędzać z myślą o emeryturze powinni wszyscy, którzy chcą, aby ich emerytura była wyższa. Pamiętajmy, iż regularnie oszczędzane, nawet niewielkie, kwoty mogą dać znaczący wzrost poziomu przyszłej emerytury.

 

Robert Raszczyk

dyrektor ds. wsparcia operacyjnego DM BZ WBK

W przypadku IKE w postaci rachunku inwestycyjnego w domu maklerskim istnieje możliwość inwestowania w dowolne akcje, obligacje notowane na GPW oraz w emisje pierwotne, w tym ostatnio tak bardzo popularne prywatyzacje spółek Skarbu Państwa. Należy pamiętać, iż zyski z inwestycji ulokowanej na IKE, przy spełnieniu wymogów ustawowych, są wolne od podatku dochodowego. W dodatku sami możemy zarządzać środkami podejmując indywidualnie decyzje inwestycyjne. To szczególnie ważne, jeśli nie chcemy aby nasze wyniki finansowe zależały od decyzji kogoś innego, np. menedżera funduszu inwestycyjnego. Posiadając już standardowy rachunek inwestycyjny możemy dodatkowo założyć IKE w postaci rachunku inwestycyjnego. W takim przypadku rachunek IKE w DM BZ WBK jest wolny od opłaty za prowadzenie.

 

Marek Ubysz

kierujący Wydziałem Produktów Oszczędnościowych Bank Millennium

IKE w formie rachunku bankowego polecamy osobom nie akceptującym ryzyka lub tym, które do emerytury mają kilka lat. Nasze IKE zapewnia obecnie 5 proc. w skali roku bez podatku, co odpowiada 6,17 proc. na tradycyjnej lokacie z podatkiem. To co ważne to fakt, że oprocentowanie na IKE w Banku Millennium jest stabilne i przykładowo obecne obowiązuje od blisko 2 lat. Tak więc konserwatywny Klient, który wpłacił na IKE 2 lata temu, zyskał u nas ponad 12 proc. (10 proc. netto).

Kluczowe jest zrozumienie istotnej kwestii: ważny jest sam fakt regularnego odkładania oszczędności, bez względu na bieżące oprocentowanie czy potencjalne zyski.

 

 

• IKE można założyć w:

• Podstawową zaletą IKE jest zwolnienie z 19-proc. podatku od zysków w momencie wypłaty środków (po spełnieniu określonych warunków, spośród których najważniejszy to osiągnięcie wieku emerytalnego). Zwolnienie to dotyczy dochodu od limitowanej sumy wpłat. Limit ten jest ustalany co roku. W 2011 r. na IKE można wpłacić maksymalnie 10 077 zł

• Jedna osoba może mieć tylko jedno indywidualne konto emerytalne, które uprawnia do zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych

• Umowę z instytucją finansową o prowadzenie IKE może podpisać każdy, kto ukończył 16 lat. Nie ma górnej granicy wieku

• Oszczędzać na IKE mogą również ci, którzy nie mają stałych dochodów, np. okresowo bezrobotni, wykonujący wolne zawody, samozatrudnieni, pracujący na umowę- -zlecenie czy umowę o dzieło

• Oszczędności gromadzone na IKE są też zwolnione z podatku spadkowego. Przy wypłacie środków na rzecz uposażonych (warto ich wskazać w umowie) lub spadkobierców nie będzie również naliczony podatek od zysków kapitałowych

• Każdy, kto ma IKE, może sam decydować o wysokości i terminie wpłat na konto. Może nawet zawiesić wpłaty na długi czas, nie zrywając umowy i nie likwidując rachunku

• Wybierając produkt i instytucję, która będzie prowadziła konto, trzeba wziąć pod uwagę to, jak długo będziemy oszczędzać. Im dłużej zamierzamy odkładać pieniądze, tym bardziej ryzykowną formę inwestycji możemy wybrać. Warto pamiętać, że w miarę upływu czasu ochrona zgromadzonego kapitału powinna stawać się coraz ważniejsza. Dlatego w miarę zbliżania się do emerytury trzeba zmniejszać udział ryzykownych inwestycji na rzecz bezpieczniejszych

• Decyzję o wyborze konkretnej formy IKE można zmienić. Na przykład można przenieść pieniądze z lokaty bankowej do funduszu inwestycyjnego czy odwrotnie. Możliwa jest także zmiana instytucji finansowej pomnażającej oszczędności (np. jednego banku na inny)

• Pieniądze z IKE – całość lub część – można podjąć w dowolnej chwili, ale wtedy traci się prawo do zwolnienia z podatku Belki (chyba że oszczędności przenoszone są na inne IKE, wtedy zwolnienie dalej przysługuje). Po upływie 12 miesięcy od wpłaty pierwszej składki instytucja finansowa nie może pobierać opłat ani pozbawiać odsetek za wycofanie środków przed terminem

 

Najwięcej pieniędzy na indywidualnym koncie emerytalnym (IKE) mają ci, którzy wpłacają oszczędności do funduszy inwestycyjnych.

Od września 2004 r. do września 2011 r. stopa zwrotu najlepszego w tym okresie funduszu dostępnego w ramach IKE, Legg Mason Akcji, wyniosła nieco ponad 80 proc. Ten sam fundusz był liderem także rok temu w podobnym zestawieniu („Moje Pieniądze" 25 listopada 2010 r.). Wówczas jednak jego zysk był znacznie wyższy; w ciągu sześciu lat wyniósł 103 proc.

Pozostało 94% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą