OFE bez akwizytorów od 2012 r.

Resort pracy przekazał do konsultacji projekt rozporządzenia dotyczący członkostwa w OFE według zasad, które mają obowiązywać od przyszłego roku

Publikacja: 19.10.2011 19:30

Od przyszłego roku ma być zakazana akwizycja do funduszy emerytalnych. To oznacza, że pośrednicy funduszy emerytalnych nie będą mogli już podpisywać umów członkowskich z klientami. Resort pracy przedstawił właśnie projekt rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu zawarcia umowy z OFE od początku przyszłego roku. MPiPS podało, że zgodnie z projektem, zamiast składać deklaracje przystąpienia do OFE (jak jest obecnie), osoba przystępująca do OFE będzie występować w trybie korespondencyjnym do funduszu z wnioskiem o przyjęcie. Umowa z OFE zostanie zawarta po odesłaniu prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza umowy.

- Określono w projekcie sposób udostępniania przez OFE formularza umowy członkowskiej przez udostępnienie go na stronie internetowej OFE. Określono obowiązkowe dane, które osoba przystępująca do Otwartego Funduszu Emerytalnego jest obowiązana podać - wyjaśnia resort w komunikacie.

W taki sam sposób, czyli korespondencyjnie będzie odbywac się takża zmiana funduszu na inny. Co ważne klient nie płaci już z własnej kieszenie jeśli zmiana OFE następuje przed upływem 2 lat członkostwa w nim.

Projekt przewiduje, że Urząd Komisja Nadzoru Finansowego ma sporządzać na stronie internetowej, przynajmniej raz na 6 miesięcy, aktualną informację dotyczącą OFE. Informacja taka będzie załącznikiem do umowy przystąpienia do funduszu. Pozwoli ona osobie przystępującej do OFE zapoznać się m.in. z wynikami inwestycyjnymi wszystkich OFE na rynku i poziomem pobieranych przez nie opłat. Zarówno jeśli chodzi o wysokość opłaty od składki jak i wynagrodzenia za zarządzanie aktywami. Wyniki inwestycyjne OFE mają być prezentowane za okres 12-, 36-, 60- i 120 miesięcy.

Resort podał, że rozszerzono także zakres informacji, które członek OFE ma obowiązek przekazać do funduszu oraz dodano załącznik zawierający wzór aktualnej informacji dotyczącej OFE.

 

Ministerstwo dołączyło do projektu i uzasadnienia rozporządzenia także informację dotyczącą OFE na dzień 7 września. Wynika z niej, że najniższą opłatę od składki pobiera OFE Polsat (3,4 proc.), a następnie OFE Allianz (3,45 proc.). W przypadku pozostałych OFE jest to 3,5 proc. Większe rozbieżności dotyczą miesięcznego obciążenia aktywów funduszy opłatą za zarządzanie aktywami (tabela poniżej).

Miesięczne obciążenie aktywów netto OFE opłatą

za zarządzanie aktywami, w proc.

Od przyszłego roku ma być zakazana akwizycja do funduszy emerytalnych. To oznacza, że pośrednicy funduszy emerytalnych nie będą mogli już podpisywać umów członkowskich z klientami. Resort pracy przedstawił właśnie projekt rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu zawarcia umowy z OFE od początku przyszłego roku. MPiPS podało, że zgodnie z projektem, zamiast składać deklaracje przystąpienia do OFE (jak jest obecnie), osoba przystępująca do OFE będzie występować w trybie korespondencyjnym do funduszu z wnioskiem o przyjęcie. Umowa z OFE zostanie zawarta po odesłaniu prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza umowy.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Naszą siłą jest różnorodność
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży