OFE bez akwizytorów od 2012 r.

Resort pracy przekazał do konsultacji projekt rozporządzenia dotyczący członkostwa w OFE według zasad, które mają obowiązywać od przyszłego roku

Publikacja: 19.10.2011 19:30

Od przyszłego roku ma być zakazana akwizycja do funduszy emerytalnych. To oznacza, że pośrednicy funduszy emerytalnych nie będą mogli już podpisywać umów członkowskich z klientami. Resort pracy przedstawił właśnie projekt rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu zawarcia umowy z OFE od początku przyszłego roku. MPiPS podało, że zgodnie z projektem, zamiast składać deklaracje przystąpienia do OFE (jak jest obecnie), osoba przystępująca do OFE będzie występować w trybie korespondencyjnym do funduszu z wnioskiem o przyjęcie. Umowa z OFE zostanie zawarta po odesłaniu prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza umowy.

- Określono w projekcie sposób udostępniania przez OFE formularza umowy członkowskiej przez udostępnienie go na stronie internetowej OFE. Określono obowiązkowe dane, które osoba przystępująca do Otwartego Funduszu Emerytalnego jest obowiązana podać - wyjaśnia resort w komunikacie.

W taki sam sposób, czyli korespondencyjnie będzie odbywac się takża zmiana funduszu na inny. Co ważne klient nie płaci już z własnej kieszenie jeśli zmiana OFE następuje przed upływem 2 lat członkostwa w nim.

Projekt przewiduje, że Urząd Komisja Nadzoru Finansowego ma sporządzać na stronie internetowej, przynajmniej raz na 6 miesięcy, aktualną informację dotyczącą OFE. Informacja taka będzie załącznikiem do umowy przystąpienia do funduszu. Pozwoli ona osobie przystępującej do OFE zapoznać się m.in. z wynikami inwestycyjnymi wszystkich OFE na rynku i poziomem pobieranych przez nie opłat. Zarówno jeśli chodzi o wysokość opłaty od składki jak i wynagrodzenia za zarządzanie aktywami. Wyniki inwestycyjne OFE mają być prezentowane za okres 12-, 36-, 60- i 120 miesięcy.

Resort podał, że rozszerzono także zakres informacji, które członek OFE ma obowiązek przekazać do funduszu oraz dodano załącznik zawierający wzór aktualnej informacji dotyczącej OFE.

 

Ministerstwo dołączyło do projektu i uzasadnienia rozporządzenia także informację dotyczącą OFE na dzień 7 września. Wynika z niej, że najniższą opłatę od składki pobiera OFE Polsat (3,4 proc.), a następnie OFE Allianz (3,45 proc.). W przypadku pozostałych OFE jest to 3,5 proc. Większe rozbieżności dotyczą miesięcznego obciążenia aktywów funduszy opłatą za zarządzanie aktywami (tabela poniżej).

Miesięczne obciążenie aktywów netto OFE opłatą

za zarządzanie aktywami, w proc.

Od przyszłego roku ma być zakazana akwizycja do funduszy emerytalnych. To oznacza, że pośrednicy funduszy emerytalnych nie będą mogli już podpisywać umów członkowskich z klientami. Resort pracy przedstawił właśnie projekt rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu zawarcia umowy z OFE od początku przyszłego roku. MPiPS podało, że zgodnie z projektem, zamiast składać deklaracje przystąpienia do OFE (jak jest obecnie), osoba przystępująca do OFE będzie występować w trybie korespondencyjnym do funduszu z wnioskiem o przyjęcie. Umowa z OFE zostanie zawarta po odesłaniu prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza umowy.

Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Materiał Promocyjny
Budowa farm wiatrowych i fotowoltaicznych
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora
Materiał Promocyjny
ORLEN Paczka ma 4000 automatów paczkowych i rośnie w imponującym tempie
Emerytura
Polacy łatwo sprawdzą ile mają pieniędzy na emeryturę. Jest projekt ustawy
Emerytura
Polacy sprawdzają, ile mają pieniędzy w PPK. Nawet ci, co nie mają