Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że w sierpniu klienci TFI wycofali z funduszy per saldo ponad 2,3 mld zł.

We wrześniu najwięcej pieniędzy, 2,3 mld zł, wycofano z funduszy akcji. Sprzedaż na poziomie 1,8 mld zrównoważyła jednak odpływ kapitału. W efekcie bilans sprzedaży wyniósł w tej grupie funduszy -0,5 mld zł. Był to wynik trzy razy lepszy niż miesiąc wcześniej. W sierpniu inwestorzy wypłacili o 1,5 mld zł więcej z funduszy akcji, niż do nich wpłacili. Łącznie w ciągu pierwszych trzech kwartałów roku z funduszy akcji wycofano 2,3 mld zł.

Najgorszy bilans sprzedaży odnotowały fundusze mieszane. Przewaga umorzeń nad nabyciami wyniosła w tej grupie ponad 830 mln zł. Udział aktywów funduszy mieszanych w ogóle aktywów branży systematycznie maleje. Od początku roku, klienci TFI wycofali z funduszy mieszanych ponad 4,2 mld zł. Lada miesiąc druga, największa po akcyjnych, grupa funduszy prawdopodobnie zostanie wyprzedzona pod względem wartości aktywów przez fundusze pieniężne i gotówkowe lub dłużne.

Negatywny bilans charakteryzował w również fundusze pieniężne i gotówkowe, które przez ostatnie trzy miesiące cieszyły się dużym zainteresowaniem klientów TFI i – w związku z tym – dodatnim saldem. Po raz pierwszy od maja, we wrześniu wypłacono z funduszy tego typu więcej niż do nich wpłacono. W efekcie wrzesień zamknęły z saldem na poziomie -228 mln zł.

Piąty miesiąc z rzędu dobra passa nie opuszczała funduszy dłużnych. Jak zwracają uwagę Analizy Online, dodatnie wrześniowe saldo rzędu 1,4 mld zł było w znacznej mierze zasługą jednego tylko funduszu stworzonego na potrzeby grupy kapitałowej PZU.