Ranking funduszy emerytalnych. Kolejność w rankingu

AXA oraz ING zamykają pierwszą piątkę najlepszych funduszy. Ostatnie miejsce zajął Polsat

Aktualizacja: 02.11.2011 21:18 Publikacja: 13.10.2011 01:29

Ranking funduszy emerytalnych. Kolejność w rankingu

Foto: Fotorzepa, Filip Frydrykiewicz F.F. Filip Frydrykiewicz

Trzy pierwsze miejsca w najnowszym rankingu funduszy emerytalnych zajęły: Allianz Polska, Generali i Amplico.Podobnie było pół roku temu.

Na czwartej pozycji znalazł się fundusz Axa (69,35 pkt); w poprzednim rankingu (opublikowaliśmy go w „Moich Pieniądzach" 7 kwietnia 2011 r.) był szósty. ING jest obecnie piąty. Zdobył 62,24 pkt. Awansował o dwie pozycje w porównaniu z   wcześniejszym zestawieniem. ING nie zwyciężyły w żadnej kategorii, ale w każdym podrankingu były w pierwszej piątce (wyjątek to znacznie niższa pozycja ING w podrankingu według oceny ryzyka).

Szósta pozycja przypadła funduszowi PKO BP Bankowy. Może się on pochwalić sporym awansem. Pół roku temu był o cztery pozycje niżej. Obecnie okazał się najlepszy w dwóch kategoriach: stopa zwrotu w okresie trzech oraz dziesięciu lat. Jego wyniki ostatnio bardzo się poprawiły. W dłuższych okresach wypada różnie. W zestawieniu obejmującym wyniki z dziesięciu lat zajmuje pierwsze miejsce, a w zestawieniach z wynikami sześcio- i siedmioletnimi – ostatnie.

Awansowały, w porównaniu z poprzednim rankingiem, Nordea i Warta; pierwszy o dwa miejsca – jest siódmy; drugi aż o cztery – jest ósmy, poprzednio był na 12. pozycji. Nordea zdobyła najwięcej punktów w kategorii ryzyka ocenianego w okresie ostatnich trzech lat. Poza tym ostatnio dobrze inwestuje; jej wyniki są lepsze niż większości konkurentów. W dłuższych okresach prezentuje się różnie.

Warta w ogóle nie dostała punktów w kategorii: stopa zwrotu w ciągu ostatnich pięciu lat. W ostatnim czasie wypada jednak lepiej niż wcześniej, uzyskuje wyniki powyżej przeciętnych.

PZU Złota Jesień zajęła dziewiąte miejsce. Dużo punktów dostała za kolejności w zestawieniach nadzoru. Znacznie słabiej została oceniona w kategorii ryzyka. Jej stopy zwrotu są tym lepsze, im dłuższy okres bierze się pod uwagę.

Dziesiątkę funduszy zamyka Pekao, który pół roku temu był aż o pięć miejsc wyżej. Wypada kiepsko i w tym roku, i w dłuższych okresach. Jedynie w zestawieniu obejmującym sześć i osiem lat jest trzeci.

Następne fundusze to fundusze to: Aviva, Aegon i Pocztylion.

Aegon, 12. w rankingu, tradycyjnie dobrze wypadł w kategorii ryzyka (druga pozycja w tym podrankingu). Jednak w dwóch kategoriach nie zdobył punktów.

Ostatnie miejsce, po zmianach w rankingu, przypadło Polsatowi (28,98 pkt). Zanotował największy spadek w porównaniu z rankingiem na koniec marca, bo aż o 10 miejsc.

Jak ocenialiśmy fundusze

Pod uwagę zostały wzięte cztery kryteria:

- stan hipotetycznego konta (A); jego wartość pokazujemy w trzech okresach: trzy, pięcio- i dziesięcioletnim (licząc od września do września); założyliśmy, że w tym czasie na konto w każdym funduszu co miesiąc wpływało 100 zł; kwota ta po pobraniu opłat była zamieniana na jednostki rozrachunkowe według ich wartości na koniec danego miesiąca; tak oszacowaliśmy, ile pieniędzy zgromadziło się na koncie klienta w każdym OFE; wyliczenia zrobiła firma Analizy Online monitorująca rynek OFE;

- stopa zwrotu z inwestycji (B) mierzona przyrostem wartości jednostki rozrachunkowej; przyrost ten został wyliczony w trzech okresach: za ostatnie trzy, pięć i dziesięć lat (licząc od września do września);

- pozycja funduszu w kolejnych zestawieniach przygotowywanych przez KNF (C); zestawienia te są obecnie publikowane co pół roku i uwzględniają trzyletnie stopy zwrotu z inwestycji; wcześniej były prezentowane co kwartał i zawierały dwuletnie stopy zwrotu;

- ryzyko inwestycyjne (D) mierzone odchyleniem standardowym; w uproszczeniu można powiedzieć, że fundusze charakteryzujące się wysokim odchyleniem standardowym inwestują bardziej ryzykownie; wzięliśmy pod uwagę trzy okresy: ostatnie trzy, pięć i dziesięć lat (licząc od września do września).

> We wszystkich kategoriach można było zdobyć łącznie 100 punktów.

> Za wysokość hipotetycznego konta, ocenę ryzyka oraz stopę zwrotu przyznawaliśmy maks. po 30 pkt. W kategoriach tych bierzemy pod uwagę trzy okresy: ostatnie trzy, pięć i dziesięć lat. Za wynik w okresie trzyletnim fundusz mógł zdobyć maks. 5 pkt, w pięcioletnim 10 pkt, a w dziesięcioletnim 15 pkt.

> Za pozycje zajęte w rankingach nadzoru najlepszy OFE otrzymywał 10 punktów.

> W sumie powstały cztery podrankingi. Fundusz, który zajmował pierwsze miejsce, zdobywał maksymalną liczbę punktów, każdy kolejny fundusz – proporcjonalnie mniej w zależności od tego, jak jego wynik odbiegał od najbliższego konkurenta.

Subiektywna ocena inwestowania

> stabilnie; ?poprawa; ? pod obserwacją; ? pogorszenie

? AEGON

Niestety, w każdym z analizowanych przez nas okresów jego wynik jest gorszy od średniej stopy zwrotu wszystkich OFE.

? ALLIANZ

W tym roku wypada dobrze. Traci mniej niż większość konkurentów. W zestawieniach obejmujących wyniki do sześciu lat plasuje się bardzo wysoko, w rankingach dotyczących dłuższych okresów prezentuje się słabiej.

? AMPLICO

W pierwszym półroczu był ostatni, teraz jest nieco lepiej. Jego wyniki w okresach od czterech do dziesięciu lat są powyżej średniej dla wszystkich funduszy.

? AVIVA

Najlepsza pozycja tego OFE to piąte miejsce w rankingu obejmującym dwa lata i szóste – obejmującym 12 lat. W większości okresów jego wynik jest poniżej średniej.

? AXA

Lider pod względem wyników za ostatnie trzy i cztery kwartały. Bardzo dobrze wypada w zestawieniach obejmujących do dziewięciu lat inwestowania. W ostatnim czasie korzystny dla niego był niski udział akcji w portfelu.

? GENERALI

Ostatnio inwestuje bardzo dobrze. W każdym z badanych przez nas okresów zajmuje bardzo wysokie pozycje (wyjątek to okres dwuletni). Jego wyniki są zawsze wyższe od przeciętnych.

?ING

Z wyjątkiem zestawienia obejmującego pięć i sześć lat we wszystkich pozostałych plasuje się bardzo wysoko. Ma świetne wyniki w każdym z analizowanych przez nas okresów.

? NORDEA

Znajduje się w ścisłej czołówce rankingów dotyczących okresów do 24 miesięcy. W innych wypada różnie. Najwyżej uplasował się w zestawieniach z wynikami cztero- oraz 11-letnimi (piąte miejsce).

? PEKAO

Ma kiepskie wyniki w okresach do czterech lat, w dłuższych nieco lepsze. Zajmuje trzecie miejsce w rankingu obejmującym stopy zwrotu za sześć oraz osiem lat.

? PKO BP BANKOWY

Najlepszą stopę zwrotu wypracował w ciągu ostatnich trzech lat. W ostatnich latach jego wyniki wyraźnie się poprawiły. Wcześniej nie były dobre z wyjątkiem okresu dziesięciu lat, ale wtedy wpływ na stopę zwrotu miały dopłaty do kont klientów.

? POCZTYLION

W okresach do trzech lat inwestowania znajduje się na końcu zestawień. Negatywny wpływ na jego wyniki miał duży udział akcji w portfelu w momencie, gdy na giełdzie zaczęły się spadki. W każdym z analizowanych okresów jego wynik jest niższy od średniego wyliczonego dla wszystkich OFE.

? POLSAT

W rankingu obejmującym trzy kwartały tego roku zajmuje czwarte miejsce, ale w obejmującym cztery ostatnie kwartały jest dopiero 12. W okresach do pięciu lat często jest na dole zestawień, w dłuższych wypada lepiej (wyjątek to osiem lat).

? PZU ZŁOTA JESIEŃ

Trzech kwartałów tego roku nie może zaliczyć do udanych. Najwyższe pozycje zajmuje w zestawieniach dotyczących najdłuższych okresów, od dziesięciu do 12 lat; zajmuje wtedy czwarte lub piąte miejsce. Piąty jest też w rankingu z wynikami pięcioletnimi.

? WARTA

W ostatnich 12 miesiącach traci mniej niż średnio jego konkurenci. W dłuższych okresach wypada różnie. Najlepsze miejsce to czwarte w zestawieniu stóp zwrotu za ostatnie 12 lat.

Zmiany w prawie

- Od czerwca 2011 r. do funduszy emerytalnych przekazywane są niższe składki – 2,3 proc. pensji brutto (wcześniej było 7,3 proc.). Docelowo od 2017 r. składka ma wynosić 3,5 proc. Ta część składki, która nie trafia teraz do OFE, jest zapisywana na nowym subkoncie w ZUS i inaczej waloryzowana niż pozostała część oszczędności w ZUS; waloryzacja zależy od wzrostu PKB w ostatnich pięciu latach.

- Od maja fundusze mogą więcej inwestować w akcje – nie 40, lecz 42,5 proc. aktywów. Co roku limit ten będzie rosnąć. W przyszłym roku ma wynieść 45 proc. Obecnie sytuacja na giełdzie nie sprzyja jednak zwiększaniu zaangażowania w akcje. Ich udział w portfelach OFE wynosi ok. 30 proc. Zgodnie z nowymi przepisami od przyszłego roku akwizytorzy nie będą mogli zapisywać do funduszy emerytalnych. Wszystko będzie się odbywać korespondencyjnie.

- Powszechne towarzystwa emerytalne (PTE), które zarządzają funduszami emerytalnymi, będą mogły oferować indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego oraz indywidualne konta emerytalne.

Trzy pierwsze miejsca w najnowszym rankingu funduszy emerytalnych zajęły: Allianz Polska, Generali i Amplico.Podobnie było pół roku temu.

Na czwartej pozycji znalazł się fundusz Axa (69,35 pkt); w poprzednim rankingu (opublikowaliśmy go w „Moich Pieniądzach" 7 kwietnia 2011 r.) był szósty. ING jest obecnie piąty. Zdobył 62,24 pkt. Awansował o dwie pozycje w porównaniu z   wcześniejszym zestawieniem. ING nie zwyciężyły w żadnej kategorii, ale w każdym podrankingu były w pierwszej piątce (wyjątek to znacznie niższa pozycja ING w podrankingu według oceny ryzyka).

Pozostało 93% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Akcje Specjalne
Naszym celem jest osiągnięcie 9 GW mocy OZE do 2030 roku
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora