Czy fundusze obligacji są bezpieczne?

Najważniejszą zaletą funduszy obligacji jest możliwość dość bezpiecznego pomnażania kapitału – piszą Analizy Online w raporcie edukacyjnym dotyczącym funduszy dłużnych

Publikacja: 11.10.2011 19:17

Czy fundusze obligacji są bezpieczne?

Foto: Analizy Online

Analizy Online przygotowały raport na zlecenie BZ WBK TFI.

- Ze względu na rosnące zainteresowanie funduszami dłużnymi poprosiliśmy Analizy Online o przygotowanie krótkiego materiału edukacyjnego dla naszych klientów na temat tego segmentu rynku – mówi Magdalena Bielak z BZ WBK TFI.

Jak piszą Analizy Online, bogata oferta krajowych TFI sprawia, że inwestorzy nie mogą narzekać na brak różnorodnych rozwiązań inwestycyjnych opartych o rynek obligacji. Do dyspozycji mają bowiem ponad 60 funduszy dłużnych, zarówno inwestujących na rynku polskim, jak i rynkach zagranicznych. Najchętniej wybieraną grupą produktów są oczywiście fundusze obligacji polskich, gdzie zdecydowanie najwięcej pieniędzy zgromadzono w produktach o charakterze uniwersalnym. Są to rozwiązania posiadające szerokie spektrum inwestycyjne, których aktywa mogą być inwestowane w obligacje emitowane przez Skarb Państwa, ale także w papiery nieskarbowe. Drugą najpopularniejszą kategorię funduszy dłużnych stanowią produkty, których spektrum inwestycyjne zawężone jest przede wszystkim do obligacji Skarbu Państwa. Na naszym rynku funkcjonuje również spory segment funduszy obligacji zagranicznych. W tej grupie produktów znajdziemy zarówno rozwiązania o charakterze globalnym, regionalnym (Nowa Europa, europejskie), krajowym (USA), czy też inwestujące na szerokorozumianych rynkach wschodzących (emerging markets).

Najważniejszą zaletą funduszy obligacji jest możliwość dość bezpiecznego pomnażania kapitału. Ponadto, w dłuższym terminie tj. co najmniej kilku lat, fundusze obligacji oferują wyższe stopy zwrotu niż te, które są w stanie zaoferować produkty pieniężne (fundusze gotówkowe czy depozyty).

Gdy przyjrzymy się inwestycjom poczynionym od grudnia 2005 do sierpnia 2011 roku to okaże się, że stopa zwrotu dla przeciętnego funduszu obligacji uniwersalnych wynosi +34,1 proc., natomiast przeciętny wynik funduszy obligacji skarbowych jest tylko o -1,8 pkt proc. gorszy. W tym samym okresie inwestycje w fundusze pieniężne i depozyty1 przyniosły stopy zwrotu na poziomie +25,9 proc. oraz +25,7 proc.

Inwestor, który pod koniec 2005 roku zainwestował w przeciętny fundusz obligacji uniwersalnych na koniec sierpnia 2011 roku uzyskał średnioroczną stopę zwrotu na poziomie +5,3 proc. Nieco słabiej poradziły sobie fundusze obligacji skarbowych, które średniorocznie zyskały +5,1 proc. W tym samym okresie przeciętna średnioroczna stopa zwrotu wypracowana przez grupę funduszy pieniężnych, jak również rezultat dla lokat bankowych wyniósł +4,1 proc.

 

Chociaż fundusze obligacji w dłuższej perspektywie oferują wyższe stopy zwrotu niż bankowe lokaty, to jednak w krótszych okresach np. roku wynik może być gorszy. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia zarówno w 2007, jak i 2009 roku, kiedy przeciętne oprocentowanie depozytów było wyższe. Trzeba jednak pamiętać, że 2007 rok był okresem wojny depozytowej, jaka zaczęła się pojawiać na polskim rynku bankowym. W normalnych warunkach rynkowych fundusze obligacji powinny jednak oferować zbliżone lub lepsze wyniki niż bankowa lokata.

Każdy inwestor, który inwestuje w fundusze obligacji powinien pamiętać również o tym, ze produkty dłużne są szczególnie atrakcyjną formą lokowania kapitału, w okresie kiedy mamy do czynienia ze spadkiem inflacji i spadkiem rynkowych stóp procentowych. Natomiast w okresie, gdy rośnie inflacja i rynkowe stopy procentowe, fundusze obligacji mogą radzić sobie gorzej, ze względu na spadek cen obligacji o stałym oprocentowaniu. Ogólnie więc najlepszym okresem do inwestowania w fundusze obligacji jest spowolnienie gospodarcze lub recesja, w której mamy zazwyczaj do czynienia z malejącą inflacją. Opisana prawidłowość w pewnych sytuacjach może zostać zaburzona. Przykładem jest początek drugiej połowy 2011 roku, kiedy rosnące obawy o wypłacalność niektórych państw wpłynęły niekorzystnie na wycenę wyemitowanych przez nie obligacji.

Analizy Online przygotowały raport na zlecenie BZ WBK TFI.

- Ze względu na rosnące zainteresowanie funduszami dłużnymi poprosiliśmy Analizy Online o przygotowanie krótkiego materiału edukacyjnego dla naszych klientów na temat tego segmentu rynku – mówi Magdalena Bielak z BZ WBK TFI.

Pozostało 92% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Naszą siłą jest różnorodność
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży