Na kontach w OFE klienci mają więcej niż wpłacili

W trzecim kwartale tego roku wartość rachunków klientów wszystkich OFE uległa istotnemu uszczupleniu, na co wpływ miała najgorsza od 3 lat koniunktura na GPW

Publikacja: 07.10.2011 17:22

Na kontach w OFE klienci mają więcej niż wpłacili

Foto: gpw.pl

Na koncie emerytalny w funduszu ING osoba uzbierała 29,2 tys. zł, w Generali - 29 tys. zł, a Polsat - 28,8 tys. zł – wynika z wyliczeń Analiz Online. Pod warunkiem, że klient oszczędzał nieprzerwanie w jednym z tych OFE od sierpnia 1999 r.

Osoby, które krócej oszczędzają w funduszach, bo 3- lub 5 lat, najwięcej pieniędzy zgromadziły, jeśli zdecydowały się wybrać fundusz Allianz. Odpowiednio jest to kapitał wynoszący nieco ponad 4 tys. i 7,57 tys. zł.

Z kolei na dole zestawienia dla trzech okresów - ponad 12-letnim, 5-letnim i 3-letnim  oszczędzania - znalazły się Aegon i Pocztylion. Od sierpnia 1999 roku, klienci tych funduszy zgromadzili na koncie ok. 27,5 tys. zł, a w ciągu ostatnich 5 i 3 lat odpowiednio 7,3 i 3,9 tys. zł.

 

Jak argumentują Analizy Online w trzecim kwartale 2011 r., wartość rachunków klientów wszystkich OFE uległa istotnemu uszczupleniu, na co wpływ miała najgorsza od 3 lat koniunktura na GPW. Przeciętnie, w okresie minionych trzech miesięcy, członek każdego funduszu uszczuplił kapitał o prawie 1,6 tys. zł.

Porównując hipotetyczną wartość zgromadzonego kapitału na koniec drugiego i trzeciego kwartału w roku bieżącym okazuje się, że w największym stopniu kapitał przyszłych emerytów obroniły fundusze AXA i Generali, gdzie spadek wyniósł po 1,3 tys. Największy kwartalny spadek środków, ponad 1,8 tys. zł, zanotowali natomiast uczestnicy OFE Pocztylion i Pekao.

Analizy Online co kwartał prezentują ranking OFE według kryterium hipotetycznej wartości konta emerytalnego. Jest on jednym ze sposobów określenia atrakcyjności funduszu emerytalnego. Ma na celu służenie pomocą przy podejmowaniu decyzji o wyborze OFE, czy też ewentualnej jego zmianie.

W wyliczeniach założono, że w okresie, w którym działały wszystkie OFE, jakie są obecne dziś na rynku (od końca sierpnia 1999 roku do końca września  2011 r.), na rachunek w każdym funduszu wpływało co miesiąc 100 zł indeksowane miesięczną zmianą wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Uwzględnione zostały również pobierane przez fundusze opłaty dystrybucyjne. Od początku 2010 r. zostały one zmniejszone do bardzo zbliżonego poziomu i wynoszą obecnie od 3,4 do 3,5 proc. Czynnikiem, który w największym stopniu wpływa na hipotetyczną wysokość konta są jednak wyniki inwestycyjne wypracowywane przez zarządzających. Ogólnie, w badanym okresie, na rachunek w każdym z OFE wpłynęło 146 składek, co daje kwotę 21,1 tys. zł. Każda z wpłat została przeliczona na jednostki rozrachunkowe według ich wartości na ostatni dzień każdego miesiąca. Iloczyn z liczby jednostek, jaką uczestnik zgromadził w całym okresie inwestycji oraz ich wyceny na ostatni dzień września 2011 roku dał ostateczną wartość hipotetycznego konta dla poszczególnych OFE.

 

Uczestnik funduszu emerytalnego, który w ostatnich 5 i 3 latach wpłacał co miesiąc kwotę w wysokości 100 zł (indeksowaną comiesięczną zmianą wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw) przeciętnie zgromadził na koncie kapitał wysokości odpowiednio ok. 7,4 tys. zł i 4,0 tys. zł.

Na koncie emerytalny w funduszu ING osoba uzbierała 29,2 tys. zł, w Generali - 29 tys. zł, a Polsat - 28,8 tys. zł – wynika z wyliczeń Analiz Online. Pod warunkiem, że klient oszczędzał nieprzerwanie w jednym z tych OFE od sierpnia 1999 r.

Osoby, które krócej oszczędzają w funduszach, bo 3- lub 5 lat, najwięcej pieniędzy zgromadziły, jeśli zdecydowały się wybrać fundusz Allianz. Odpowiednio jest to kapitał wynoszący nieco ponad 4 tys. i 7,57 tys. zł.

Pozostało 84% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora