Na kontach w OFE klienci mają więcej niż wpłacili

W trzecim kwartale tego roku wartość rachunków klientów wszystkich OFE uległa istotnemu uszczupleniu, na co wpływ miała najgorsza od 3 lat koniunktura na GPW

Publikacja: 07.10.2011 17:22

Na kontach w OFE klienci mają więcej niż wpłacili

Foto: gpw.pl

Na koncie emerytalny w funduszu ING osoba uzbierała 29,2 tys. zł, w Generali - 29 tys. zł, a Polsat - 28,8 tys. zł – wynika z wyliczeń Analiz Online. Pod warunkiem, że klient oszczędzał nieprzerwanie w jednym z tych OFE od sierpnia 1999 r.

Osoby, które krócej oszczędzają w funduszach, bo 3- lub 5 lat, najwięcej pieniędzy zgromadziły, jeśli zdecydowały się wybrać fundusz Allianz. Odpowiednio jest to kapitał wynoszący nieco ponad 4 tys. i 7,57 tys. zł.

Z kolei na dole zestawienia dla trzech okresów - ponad 12-letnim, 5-letnim i 3-letnim  oszczędzania - znalazły się Aegon i Pocztylion. Od sierpnia 1999 roku, klienci tych funduszy zgromadzili na koncie ok. 27,5 tys. zł, a w ciągu ostatnich 5 i 3 lat odpowiednio 7,3 i 3,9 tys. zł.

 

Jak argumentują Analizy Online w trzecim kwartale 2011 r., wartość rachunków klientów wszystkich OFE uległa istotnemu uszczupleniu, na co wpływ miała najgorsza od 3 lat koniunktura na GPW. Przeciętnie, w okresie minionych trzech miesięcy, członek każdego funduszu uszczuplił kapitał o prawie 1,6 tys. zł.

Porównując hipotetyczną wartość zgromadzonego kapitału na koniec drugiego i trzeciego kwartału w roku bieżącym okazuje się, że w największym stopniu kapitał przyszłych emerytów obroniły fundusze AXA i Generali, gdzie spadek wyniósł po 1,3 tys. Największy kwartalny spadek środków, ponad 1,8 tys. zł, zanotowali natomiast uczestnicy OFE Pocztylion i Pekao.

Analizy Online co kwartał prezentują ranking OFE według kryterium hipotetycznej wartości konta emerytalnego. Jest on jednym ze sposobów określenia atrakcyjności funduszu emerytalnego. Ma na celu służenie pomocą przy podejmowaniu decyzji o wyborze OFE, czy też ewentualnej jego zmianie.

W wyliczeniach założono, że w okresie, w którym działały wszystkie OFE, jakie są obecne dziś na rynku (od końca sierpnia 1999 roku do końca września  2011 r.), na rachunek w każdym funduszu wpływało co miesiąc 100 zł indeksowane miesięczną zmianą wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Uwzględnione zostały również pobierane przez fundusze opłaty dystrybucyjne. Od początku 2010 r. zostały one zmniejszone do bardzo zbliżonego poziomu i wynoszą obecnie od 3,4 do 3,5 proc. Czynnikiem, który w największym stopniu wpływa na hipotetyczną wysokość konta są jednak wyniki inwestycyjne wypracowywane przez zarządzających. Ogólnie, w badanym okresie, na rachunek w każdym z OFE wpłynęło 146 składek, co daje kwotę 21,1 tys. zł. Każda z wpłat została przeliczona na jednostki rozrachunkowe według ich wartości na ostatni dzień każdego miesiąca. Iloczyn z liczby jednostek, jaką uczestnik zgromadził w całym okresie inwestycji oraz ich wyceny na ostatni dzień września 2011 roku dał ostateczną wartość hipotetycznego konta dla poszczególnych OFE.

 

Uczestnik funduszu emerytalnego, który w ostatnich 5 i 3 latach wpłacał co miesiąc kwotę w wysokości 100 zł (indeksowaną comiesięczną zmianą wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw) przeciętnie zgromadził na koncie kapitał wysokości odpowiednio ok. 7,4 tys. zł i 4,0 tys. zł.

Na koncie emerytalny w funduszu ING osoba uzbierała 29,2 tys. zł, w Generali - 29 tys. zł, a Polsat - 28,8 tys. zł – wynika z wyliczeń Analiz Online. Pod warunkiem, że klient oszczędzał nieprzerwanie w jednym z tych OFE od sierpnia 1999 r.

Osoby, które krócej oszczędzają w funduszach, bo 3- lub 5 lat, najwięcej pieniędzy zgromadziły, jeśli zdecydowały się wybrać fundusz Allianz. Odpowiednio jest to kapitał wynoszący nieco ponad 4 tys. i 7,57 tys. zł.

Pozostało 84% artykułu
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora
Emerytura
Polacy łatwo sprawdzą ile mają pieniędzy na emeryturę. Jest projekt ustawy
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja zmienia łańcuchy dostaw w okresach wysokiego popytu