Od czerwca ubezpieczeni, płatnicy składek oraz otrzymujący świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mogą potwierdzać profile zaufane ePUAP, odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego. Dzięki niemu możliwe będzie m.in. w przyszłym roku korzystanie z indywidualnego konta internetowego w ZUS. Zbigniew Derdziuk, szef ZUS, przypomina, że nowy portal informacyjny ZUS ma ruszyć od początku przyszłego roku. – Do konta istniejącego w ZUS będzie można zajrzeć przez Internet siedem dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę – zapewnił prezes. Dostęp do kont w ZUS ma przypominać dostęp do kont bankowych i, jak przewiduje ZUS, powinien obejmować wszystkich od II kwartału 2012 r. Profile zaufane ePUAP można potwierdzać we wszystkich oddziałach ZUS.

Coraz lepsza jakość

Od ubiegłego roku ZUS modyfikuje strukturę oraz sposób pracy. Zmiany powoli przynoszą rezultaty, bo z badania satysfakcji klientów wynika, że poprawia się ocena funkcjonowania instytucji. Jeszcze pod koniec zeszłego roku dobre i bardzo dobre oceny ZUS wystawiło 66 proc. korzystających. A wiosną było to to 69 proc. Najbardziej, o 4 proc., poprawiły się oceny przedsiębiorców, czyli płatników, a więc tych, którzy najczęściej kontaktują się z ZUS. Profil umożliwia firmom i ubezpieczonym składanie wniosków przez Internet bez konieczności posiadania certyfikatu kwalifikowanego, niezbędnego do złożenia bezpiecznego podpisu elektronicznego. Aby go dostać, na stronie www.epuap.gov.pl należy wypełnić elektroniczny wniosek o potwierdzenie profilu. A potem w ciągu 14 dni (zanim wygaśnie jego ważność) udać się do punktu potwierdzającego profil. Ten ważny będzie przez trzy lata.

Wnioski online

– Od przyszłego roku dzięki indywidualnym internetowym kontom w ZUS ubezpieczeni, płatnicy i świadczeniodawcy nie tylko będą mieli na bieżąco dostęp do informacji o danych zapisywanych na ich kontach, ale też będą w ten sposób składać wnioski np. o wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego czy zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek. Mali płatnicy (sprzedaż, wraz z kwotą podatku, poniżej 1,2 mln euro rocznie), których jest 1,35 mln, będą mogli składać dokumenty elektroniczne do ZUS, podpisując je profilem zaufanym albo identyfikatorem udzielonym przez ZUS.