Mało pracujących oszczędza na IKE

Udział osób oszczędzających na IKE od początku funkcjonowania tego produktu nie przekroczył 6 proc. liczby osób aktywnych zawodowo — wynika z raportu Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego

Publikacja: 11.05.2011 14:48

Mało pracujących oszczędza na IKE

Foto: Fotorzepa, Rafał Guz rg Rafał Guz

Liczba osób oszczędzających na indywidualnych kontach emerytalnych (IKE) zmniejszała się w ostatnich latach. Jak wynika z danych Urzędu Komisji nadzoru Finansowego 4,9 proc. liczby aktywnych zawodowo miało IKE w 2010 r. Zmiany legislacyjne z 2008 r. nie spowodowały zatem do końca ubiegłego roku wzrostu popularności IKE.

- Wydaje się zatem nieodzowne dalsze podejmowanie działań obejmujących konsekwentne upowszechnianie wiedzy o konieczności uzupełnienia, poprzez własne oszczędności, emerytury uzyskiwanej z I i II filara, kształtowanie świadomości przyszłych emerytów co do przewidywanej wysokości świadczeń, edukację finansową, skierowaną głównie do osób młodych, ukierunkowaną na uświadamianie korzyści wynikających z wczesnego rozpoczęcia systematycznego gromadzenia środków emerytalnych - czytamy w raporcie nadzoru.

Rząd zaproponował ostatnio zachęty podatkowe dla oszczędzających dobrowolnie na starość. Wpłaty na nowe konta - indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) - będzie można odpisać od podstawy opodatkowania. Nowy produkt ruszy z początkiem przyszłego roku. Może jednak okazać się konkurencją dla IKE. Zwłaszcza, że w pierwszym roku będzie można przemieść oszczędności z IKE do IKZE. Zdaniem nadzoru trzeba informować społeczeństwo o różnicach między tymi produktami.

Wybrane dane liczbowe charakteryzujące rynek IKE w 2010 r. według UKNF:

- wartość rynku pod względem zgromadzonych aktywów na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosła 2,7 mld zł i wzrosła o 24 proc. w odniesieniu do poprzedniego roku,

- najwięcej aktywów IKE zgromadzono w zakładach ubezpieczeń: 1,2 mld zł,

- IKE posiadało 792,5 tys. osób, co stanowiło około 4,9 proc. ogółu liczby osób aktywnych zawodowo,

- w 2010 roku odnotowano spadek liczby prowadzonych IKE o 16,8 tys. (o -2,1 proc.) w stosunku do poprzedniego roku – w ujęciu procentowym największy spadek zanotowano w bankach (-5,7 proc.),

- 40,7 tys. osób otworzyło IKE w 2010 roku, o 1,6 tys. osób mniej niż w roku poprzednim,

- 49,6 tys. osób zamknęło rachunki IKE w związku ze zwrotem środków (39,1 proc. mniej niż w 2009 roku) - najwięcej posiadaczy IKE zamknęło rachunki w zakładach ubezpieczeń (26,6 tys.),

- na wypłatę środków z IKE w 2010 roku zdecydowało się 6,3 tys. osób posiadających IKE, o 11,8 proc. więcej niż w 2009 roku,

- z możliwości wypłaty środków z IKE w ratach skorzystało w 2009 roku 4 osoby, natomiast w 2010 roku było to 36 osób - pozostałe wypłaty (odpowiednio: 5.640 oraz 6.273) zostały zrealizowane w formule jednorazowej.

- wskaźnik liczby IKE, na które dokonywano wpłat do liczby ogółem funkcjonujących IKE wyniósł 31,8 proc. i zmniejszył się, w porównaniu do 2009 roku, o 2,1 pkt proc.,

- wartość przeciętnego stanu rachunku IKE wyniosła 3,4 tys. zł – najwyższa wartość występuje w podmiotach prowadzących działalność maklerską: 20,2 tys. zł,

- wysokość średniej wpłaty na IKE w 2010 roku wyniosła 2,0 tys. zł, zaś najwyższą wartość średniej wpłaty odnotowano w podmiotach prowadzących działalność maklerską: 7,8 tys. zł,

- wpłaty netto, czyli wpłaty nowych środków pomniejszone o wypłaty kwot z IKE wyniosły 352,5 mln zł i wzrosły o 13 proc. w 2010 roku, w stosunku do 2009 roku,

- wpływ środków pieniężnych wyniósł 606,1 mln zł (składki 496,5 mln zł, wpływy z pracowniczych programów emerytalnych 109,6 mln zł),

- wypłaty środków pieniężnych to kwota 253,6 mln zł (wypłaty 44,1 mln zł, zwroty 206,2 mln zł, wypłaty transferowe do pracowniczych programów emerytalnych 3,4 mln zł).

Liczba osób oszczędzających na indywidualnych kontach emerytalnych (IKE) zmniejszała się w ostatnich latach. Jak wynika z danych Urzędu Komisji nadzoru Finansowego 4,9 proc. liczby aktywnych zawodowo miało IKE w 2010 r. Zmiany legislacyjne z 2008 r. nie spowodowały zatem do końca ubiegłego roku wzrostu popularności IKE.

- Wydaje się zatem nieodzowne dalsze podejmowanie działań obejmujących konsekwentne upowszechnianie wiedzy o konieczności uzupełnienia, poprzez własne oszczędności, emerytury uzyskiwanej z I i II filara, kształtowanie świadomości przyszłych emerytów co do przewidywanej wysokości świadczeń, edukację finansową, skierowaną głównie do osób młodych, ukierunkowaną na uświadamianie korzyści wynikających z wczesnego rozpoczęcia systematycznego gromadzenia środków emerytalnych - czytamy w raporcie nadzoru.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy