Allianz wygrał w rankingu „Rz“

Najlepsze fundusze emerytalne: Allianz, Generali oraz Amplico zwyciężyły w najnowszym rankingu "Rz"

Publikacja: 07.04.2011 01:30

OFE, które zostały najwyżej ocenione

OFE, które zostały najwyżej ocenione

Foto: Rzeczpospolita

Obecnie najlepszym funduszem emerytalnym jest Allianz. Zdobył 85,7 na 100 możliwych punktów. Zwycięzca o ponad 20 punktów wyprzedził swojego najbliższego konkurenta, a o ponad 55 punktów najsłabsze OFE. W siedmiu spośród dziesięciu analizowanych przez nas kryteriów uzyskał maksymalną liczbę punktów.

Allianz nie tylko najbezpieczniej pomnaża pieniądze, ale osiąga też dobre stopy zwrotu z inwestycji. W ciągu ostatnich trzech i pięciu lat zarobił najwięcej spośród wszystkich OFE. Oszczędności jego klientów, po uwzględnieniu pobieranych opłat, przyrosły w tych okresach najwięcej w porównaniu z konkurentami. Dużo na rachunkach zgromadzili też ci, którzy są członkami Allianz od 10 lat. W okresach do pięciu lat plasuje się wysoko, często na pierwszym miejscu. Pół roku temu w rankingu OFE zajął trzecią pozycję (rankingi OFE publikujemy na łamach „Moich Pieniędzy" dwa razy w roku, w październiku oraz w kwietniu).

Drugie miejsce przypadło tym razem Generali, liderowi rankingu z października ubiegłego roku. Zdobył w sumie 61,8 pkt, choć w żadnej kategorii nie uzyskał maksymalnej oceny. Wysokie noty zebrał jednak stabilność wyników inwestycyjnych mierzoną kolejnością w zestawieniach publikowanych przez nadzór.

Fundusz ten nie ma dobrych wyników w ostatnim czasie. W dłuższych okresach wypada jednak dobrze. Mamy nadzieję, że pogorszenie wyników jest chwilowe.

Na podium znalazło się też miejsce dla Amplico. Fundusz ten jest czwartym pod względem wielkości. Pół roku temu był o dwie pozycje niżej. Teraz uzyskał 61,2 pkt, zaledwie o

0,6 pkt mniej niż Generali. I podobnie jak ten ostatni w żadnej kategorii nie zdobył maksymalnej liczby punktów. Dobrze wypadł natomiast pod względem wyników inwestycyjnych w trzech okresach: trzy, pięć i 10 lat. Tak jak Generali wyżej plasuje się w zestawieniach obejmujących dłuższe okresy, od czterech dziesięciu 10 lat.

W obecnej edycji rankingu doszło do wielu przetasowań. Tylko dwa fundusze: PZU Złota Jesień oraz Nordea zachowały pozycje sprzed pół roku. ING spadł z wysokiej czwartej pozycji na dziesiątą. O trzy miejsca dalej jest także Aviva (była dziesiąta, jest przedostatnia).

Duży awans zanotował PKO BP Bankowy– z 14. na 10. miejsce. Znacząco poprawił wyniki w ostatnim czasie, jednak na obecny skok w rankingu miały wpływ dopłaty do kont klientów, sztucznie podnoszące wartość jego jednostki w przeszłości.

Opinia

Grzegorz Zubrzycki, członek zarządu, dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami PTE Allianz Polska

Na dobre wyniki naszego funduszu w ciągu ostatnich trzech lat miały wpływ trafne decyzje dotyczące struktury portfela oraz odpowiedni dobór spółek. Było to szczególnie istotne dlatego, że okres trzyletni obejmuje i ogromne spadki na giełdach, i wzrost w 2009 r., i wzrost, ale z dużymi wahaniami w 2010 r. Na każdym z tych etapów liczyły się inne elementy polityki inwestycyjnej. W 2008 r. najważniejsza była wielkość inwestycji w akcje, natomiast w 2010 r. kluczowy stał się dobór spółek do portfela. Istotne znaczenie miały także inwestycje w papiery dłużne, w tym nieskarbowe, np. obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa, samorządy oraz renomowane instytucje finansowe.

Liczyły się nie tylko zyski

- W rankingu „Rz" oceniamy fundusze na podstawie efektów inwestycyjnych, stabilności wyników, pobieranych opłat (uwzględnione są w stanie hipotetycznego konta) i ryzyka inwestycyjnego. Ranking składka się z dziesięciu elementów w ramach czterech głównych kategorii.

- Ranking po raz drugi przedstawiamy w nieco zmienionym kształcie. W obecnej wersji rozszerzyliśmy dodatkowo jedną kategorię. Mogło to mieć wpływ na zmiany pozycji poszczególnych OFE.

- Najwięcej punktów fundusze emerytalne otrzymują za dobre wyniki w długim okresie inwestowania składek. Wychodzimy bowiem z założenia, że rezultaty długoterminowe w przypadku oszczędzania na emeryturę są dużo ważniejsze od chwilowych sukcesów.

- Jednocześnie oceniamy OFE tak jak inne podmioty profesjonalnie zarządzające aktywami. Zwykle w tego typu analizach bierze się pod uwagę okres trzech, pięciu i dziesięciu lat. Dlatego w trzech z czterech kategorii uwzględniamy właśnie te przedziały czasu. Dotyczy to stanu hipotetycznego konta, wyników inwestycyjnych oraz ryzyka podejmowanego przez zarządzających funduszami.

Obecnie najlepszym funduszem emerytalnym jest Allianz. Zdobył 85,7 na 100 możliwych punktów. Zwycięzca o ponad 20 punktów wyprzedził swojego najbliższego konkurenta, a o ponad 55 punktów najsłabsze OFE. W siedmiu spośród dziesięciu analizowanych przez nas kryteriów uzyskał maksymalną liczbę punktów.

Allianz nie tylko najbezpieczniej pomnaża pieniądze, ale osiąga też dobre stopy zwrotu z inwestycji. W ciągu ostatnich trzech i pięciu lat zarobił najwięcej spośród wszystkich OFE. Oszczędności jego klientów, po uwzględnieniu pobieranych opłat, przyrosły w tych okresach najwięcej w porównaniu z konkurentami. Dużo na rachunkach zgromadzili też ci, którzy są członkami Allianz od 10 lat. W okresach do pięciu lat plasuje się wysoko, często na pierwszym miejscu. Pół roku temu w rankingu OFE zajął trzecią pozycję (rankingi OFE publikujemy na łamach „Moich Pieniędzy" dwa razy w roku, w październiku oraz w kwietniu).

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami